Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Ігор Проценко. Вечірні вогні
Микола Василенко. Архітектура планиди
Микола Братан. Сузір'я Плеяд
Сергій Гейко. Проти комунізму та російського шовінізму
Микола Братан. Відчахнута віть
Валентин Плаксєєв. Лети, моя пісне, лебідкою!

Антонич Б.-І.

Космогонічна поетика Б.-І.Антонича

Нетяга В. Космогонічна поетика Б.-І.Антонича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літ.-наук. зб.: Вип. 7. — К.–Херсон: Просвіта, 2010. — С. 28-31.

Космогонія, як сукупність уявлень про походження, структуру і розвиток світу, зароджується у сиву давнину і виявляється у такій формі людської творчості й свідомості, як міф. Космогонічні мотиви посідають чільне місце у доробку Б.-І. Антонича, зокрема у збірках «Три перстені» (1934), «Книга Лева» (1936), «Зелена Євангелія» (1938). Давнє українське язичництво в своєму лемківському варіанті переплітається у поета з біблійними уявленнями, що особливо яскраво можна простежити на рівні астральної символіки та мотивів землепоклоніння. Найважливіші риси його поетики — національне забарвлення астральної символіки та мотив рідної землі, в якій проростає «співний корінь» мистецтва.

Персоналії: 
Сюрреалістичні візії Богдана-Ігоря Антонича і Сальвадора Далі

Піндосова Т. Сюрреалістичні візії Богдана-Ігоря Антонича і Сальвадора Далі // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літ.-наук. зб.: Вип. 7. — К.–Херсон: Просвіта, 2010. — С. 22-26.

Сюрреалізм виник у Франції на рубежі 1910 – 1920-х рр. Він стає інтернаціональним рухом, що охоплює різні види мистецтва: літературу, живопис, скульптуру, театр, кіномистецтво. У статті розглянуто риси сюрреалістичної поетики Богдана-Ігоря Антонича і стильову манеру живописця — сюрреаліста Сальвадора Далі, схарактеризовано особливості творчості цих авангардистів.

Персоналії: 
Космологія у поетичному світі Богдана-Ігоря Антонича
До 100-річчя Богдана-Ігоря Антонича

Загороднюк В. Космологія у поетичному світі Богдана-Ігоря Антонича // Вісник Таврійської фундації: Вип. 6. — К.–Херсон: Просвіта, 2009. — С. 134-140.

Шлях пізнання поетом таємниць природи, творчої праці, свого внутрішнього світу, людських перипетій, глобальних космічних проблем був складним, інтелектуально насиченим. Поетично-художнє світосприймання і пояснення світобудови і людського життя у ній було в Богдана-Ігоря Антонича своєрідним, динамічним, суперечливим. Останнє пояснюється молодістю митця, часом навчання і пошуку істини, який для людини не закінчується ніколи. Але поет, хоч не повністю, зумів самореалізуватися, при умові, що Доля відпустила дуже мало часу.

Персоналії: 
Орієнтальний інтертекст поезій Богдана-Ігоря Антонича
Стамплевська І. Орієнтальний інтертекст поезій Богдана-Ігоря Антонича // Вісник Таврійської фундації: Вип. 6. — К.–Херсон: Просвіта, 2009. — С. 12-18.

Європейське сприйняття Сходу тривалий час було або зверхнім, або ворожим, але розвиток сходознавства сприяв подоланню стереотипів. Виникло поняття орієнталізму, яке за Е.Саїдом є “способом думки, що спирається на онтологічну та епістемологічну різницю, яка проводиться між Сходом і (в переважній більшості випадків) “Заходом” [2, c. 13]. У праці американського науковця зображуються крок за кроком “взаємопізнання” Заходу і Сходу.

Зацікавленість східною культурою в Україні була розпочата ще перекладачами Києво-Могилянської академії та продовжена письменниками і науковцями ХІХ–ХХ століття. Цей інтерес не згасає й нині – на порозі ХХІ сторіччя.

Персоналії: 
Мотивна структура сюрреалістичних творів Б.-І.Антонича

У літературознавстві мотивна структура визначається як тема ліричного твору або неподільна смислова одиниця. Роль і художньо-виражальні функції мотиву виявляються в структурі ліричного вірша, циклу, в групі типологічно споріднених текстів різних письменників [2, с. 481]. У ході нашого дослідження саме мотивна структура творів поета-сюрреаліста стане визначальною. А тому необхідно вказати, які мотиви є домінуючими, а які займають другорядні позиції. Виходячи з концептів сюрреалістичного письма, правильним буде визначити основний мотив поезії Б.-І. Антонича - мотив сновидінь.
Персоналії: 


Корисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 
Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 117 книг;
1,509 статей;
343 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (8)