Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Ігор Проценко. Мої дороги
Іван Немченко. Світло надії
Любов Єрьомічева. Дев'ятнадцать
Микола Василенко. Архітектура планиди
Михайло Гончар. Селянський повстанський рух на Півдні України: (1918-1921)
Ігор Проценко. Вечірні вогні
Манолє А, Немченко Г. Література української діаспори: спроби глибшого осмислення // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 9. — К.–Херсон: Просвіта, 2013. — С. 227-243.
Література української діаспори
спроби глибшого осмислення
25 квітня 2013 року на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету відбулася V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті”. У роботі форуму взяли участь студенти з Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського, Глухівського національного університету імені О.Довженка, Донецького національного університету, Миколаївського державного педагогічного університету імені В.Сухомлинського, Одеського національного університету імені І.Мечникова, Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, Українського католицького університету, Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини, Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди, Херсонського державного університету, Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, Чорноморського державного університету імені П.Могили.
На відкритті конференції з привітальним словом виступили проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор В.Федяєва, декан факультету філології та журналістики Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор В.Олексенко, завідувач кафедри українського літературознавства, кандидат філологічних наук, доцент А.Демченко, член НСПУ, голова Таврійської фундації (ОВУД) М.Василенко, завідувач лабораторії “Українська література в англомовному світі”, кандидат філологічних наук, доцент І.Немченко.
Пленарна частина конференції була репрезентована доповідями “Гендерний аспект у характеристиці жіночих постатей у драмах “Між двох сил” В.Винниченка та “Патетична соната” М.Куліша” (В.Романенко — студентка 4 курсу філологічного факультету Одеського національного університету імені І.Мечникова; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства О.Яковлєва); “Функційно-стилістичний потенціал фразеологічних одиниць в ідіостилі Івана Багряного” (О.Нестеренко — магістрантка 6 курсу факультету філології та журналістики Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Л.Шитик); “«Homolenis» Леоніда Мосендза як семіосфера подоланого ресентименту” (О.Розторгуєв — студент факультету заочного навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової літератури Г.Хоменко); “Міфологеми першостихій у поезії Яра Славутича” (В.Коротєєва — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Українська діаспора і феномен psychache Миколи Хвильового: антиномії пізнання” (А.Данилова — студентка українського мовно-літературного факультету імені Г.Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової літератури Г.Хоменко); “Юрій Липа в контексті європейського бароко” (В.Цуканова — студентка 2 курсу інституту філології Чорноморського державного університету імені П.Могили; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії літератури І.Береза); “Образ сну в “Щоденниках” О.Ізарського” Б.Стрільчик — студент 3 курсу Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Є.Баран). Посланці різних закладів засвідчили непослабний інтерес до доробку митців діаспори. Їхні виступи та дискусія, що виникла, стали своєрідним містком до секційного формату конференції.
Засідання секції “Поезія та драматургія українського зарубіжжя” було присвячене насамперед обговоренню актуальних проблем осмислення внеску в світову культуру з боку діаспорних співців: “Космогонічна символіка в поезії Яра Славутича та Євгена Маланюка” (Ю.Яценко — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Міфологема місяця в поетичній творчості Є.Маланюка” (А.Мазанова — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Релігійні символи в поезії Б.-І. Антонича та Я. Славутича” (А.Ігнатенко — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Образ моря в поезії М.Чернявського та О.Олеся” (О.Тимошенко — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Міфосвіт лірики Богдана-Ігоря Антонича та поетів Празької школи” (Л.Лебєдєва — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Міфологеми першостихій у поезії Яра Славутича та Миколи Вінграновського” (Р.Мітюхіна — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Неоміфологізм у творчості Яра Славутича й А.Кичинського” (К.Тарасич — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Ліричні мотиви у творчості Мирослава Ічнянського” (Ю.Литвин — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — старший викладач кафедри мовознавства Л.Радочинська); “Фольклорні мотиви у поезії Дар’ї Могиляки” (Т.Яковлєва — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — старший викладач кафедри мовознавства Л.Радочинська); “Семантика і функції символів у збірці Юрія Клена “Каравели” (Д.Долина — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Тема війни в поезії Яра Славутича та Андрія Малишка” (О.Балабуха — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Ностальгійні мотиви в поезії Т.Осьмачки та Яра Славутича” (Д.Жмаєв — студент 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Образи козаків у поезії Б. Грінченка та Яра Славутича” ( Д.Швець — студент 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Образ коханої жінки в поезії Яра Славутича та Є. Маланюка” (Т.Прокопенко — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Автобіографічний характер поеми Яра Славутича “Донька без імені” (В.Горецька — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Херсонщина у творчості Є.Маланюка та Яра Славутича” (О.Побейвовк — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Інтерпретація біблійних мотивів у доробку київських неокласиків та поетів Празької школи” (Ю.Грабовська — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Т.Бахтіарова); “Образ Івана Мазепи у поезії української діаспори” (І.Бардашевська — магістрант факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Особливості творення образу України в поезії Є.Маланюка та Н.Лівицької-Холодної” (В.Фісканич — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Традиції класичної балади у творчості поетів Празької школи” (А.Єсипенко — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Поетика балад Дніпрової Чайки та М.Вороного” (О.Микита — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Поетика інтимної та пейзажної лірики Т.Осьмачки” (Ф.Гаврильченко — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Сюрреалізм у поезії Емми Андієвської” (А.Туранова — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Жанрова специфіка і поетика поезії Юрія Липи «Батькові»” (А.Дмитриченко — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Героїчна домінанта в поезії Яра Славутича та Василя Вишиваного” (А.Лецько — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Жанр вірша-портрета в творчості Якова Щоголева та Євгена Маланюка” (А.Григоренко — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Жанр байки в літературі української діаспори” (О.Овчаренко — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко); “Зооморфна символіка у творах Емми Андієвської та Оксани Забужко” (Ю.Приходько — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко); “Пошуки етнічної і культурної ідентичності у поезії Олександра Олеся періоду еміграції” (О.Змєєва — студентка 3 курсу факультету іноземної філології Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури О.Горбонос); “Особливості гумору у творах Галини Черінь” (А.Кузьменко — студентка 3 курсу факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури та українознавства Л.Пархета); “Шістдесятники і нью-йоркська група: точки перетину” (А.Козавчинська — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Миколаївського державного університету імені В.Сухомлинського; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання С.Підопригора); “Образ України у творчості Є.Маланюка” (І.Луценко — студентка 3 курсу факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури та українознавства Л.Пархета); “Як в нації вождя нема, тоді вожді її поети” (роль і місце поезії в суспільстві за Є.Маланюком) (М.Марценюк — студентка 3 курсу факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Т.Тищенко); “Національна ідея в творчості Юрія Клена” (Н.Павленко — студентка 4 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; науковий керівник — В.Гриневич); “Образ людини сильної волі у творчості Олега Ольжича” (С.Савицька — студентка 1 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка; науковий керівник — В.Гриневич); “Тема України у творчості Юрія Липи” (К.Максименко — студентка 1 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка; науковий керівник — В.Гриневич); “Образ ліричного героя в поезії Олега Ольжича” (В.Народова — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Миколаївського державного університету імені В.Сухомлинського; науковий керівник — доцент кафедри української літератури і методики навчання Л.Водяна); “Україна в системі мистецьких рефлексій Є.Маланюка” (Ю.Мармазинська — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Миколаївського державного університету імені В.Сухомлинського; науковий керівник — доцент кафедри української літератури і методики навчання Л.Водяна).
У рамках роботи цієї секції було заслухано й доповіді про багатоманіття жанрових форм та творчих пошуків у царині драматургії українського зарубіжжя: “Художнє осягнення доби козаччини в драматичних творах І.Нечуя-Левицького та С.Черкасенка” (І.Зелена — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Елементи абсурду у драмах В.Винниченка та М.Куліша” (В.Петренко — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Типологія жанру символічної драми в доробку О.Олеся (“По дорозі в казку”) та М.Метерлінка (“Синій птах”)” (О.Коваль — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Немченко); “Інтерпретація образів діячів доби Руїни у драматургії Л.Старицької-Черняхівської та В.Пачовського” (О.Зубик — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Немченко); “Інтерпретація постаті Марусі Богуславки у материковій та діаспорній літературі ХІХ-ХХ ст.” (А.Черкова — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Немченко); “Жанр історичної драми у доробку І.Карпенка-Карого та С.Черкасенка” (В.Демченко — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Немченко); “Драматургія Нью-Йоркської групи як літературно-естетичне явище” (А.Орлова — студентка 4 курсу факультету іноземної філології Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури О.Горбонос); “Композиційні особливості драматичних творів Семена Ковеля” (В.Лєгунцова — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — старший викладач кафедри мовознавства Л.Радочинська); “Образ мавки як складова змістоформи драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” та драматичної поеми Олександра Олеся “Ніч на полонині”: типологічний аспект” (А.Красновид — студентка 3 курсу факультету іноземної філології Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури О.Горбонос); “Традиції М.Кропивницького в драматургії української діаспори початку ХХ ст.” (М.Московських — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Немченко); “В.Винниченко і модерна діаспорна драма” (О.Гриценко — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Миколаївського державного університету імені В.Сухомлинського; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання С.Підопригора).
Секція “Художня проза, літературна критика та публіцистика, мемуаристика української діаспори” зібрала доповідачів із досить широкої тематики: “Міфологема води в романістиці Уласа Самчука та Юрія Андруховича” (О.Фіс — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Біблійні ремінісценції у романі Уласа Самчука «Марія»” (І.Єрмакова — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Патріотичний пафос прози О.Довженка (“Зачарована Десна”) та У.Самчука (“Куди тече та річка”)” (В.Молчанова — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Немченко); “Етнографічно-побутові елементи в оповіданнях Дніпрової Чайки та Б. Лепкого” (Г.Бовкун — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Символ тигра у пригодницькому романі І.Багряного “Тигролови” (В.Гуцу — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Т.Бахтіарова); “Образна система романів В. Барки «Жовтий князь» та «Рай»” (Н.Букач — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Історичні мотиви у прозі І.Франка та Б.Лепкого” (А.Ребйонок — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Немченко); “Відображення життя українських емігрантів у Канаді в романі Олександра Лугового «Безхатні»” (О.Коваль — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — старший викладач кафедри мовознавства Л.Радочинська); “Символіка роману В.Барки «Жовтий князь»” (А.Боровська — студентка 3 курсу факультету іноземної філології Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури О.Горбонос); “Образ Марії Перепутько як художнє втілення біблійних мотивів у романі У.Самчука «Марія»” (О.Чут — студентка 3 курсу факультету іноземної філології Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури О.Горбонос); “Фантастика в доробку В. Винниченка та Ю. Смолича” (О.Арнаутова — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Дитина на периферії суспільства у творчому осмисленні В.Винниченка (на матеріалі творів “Федько-халамидник” та “Кумедія з Костем”)” (Д.Приходцева — студентка 4 курсу факультету іноземної філології Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури О.Горбонос); “Патріотична домінанта в романах О. Кобилянської (“Апостол черні”) та У. Самчука (“Кулак”)” (Я.Безвін — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Історична та художня правда в повісті М. Костомарова «Чернігівка», драматичній поемі Лесі Українки «Бояриня» та романі Ю. Липи «Козаки в Московії»” (Н.Сорокіна — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “«Маруся Богуславка» Івана Багряного як воєнний роман” (Ю.Нудьга — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Міфопоетика роману Уласа Самчука «Марія»” (В.Онофрійчук — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Українська діаспорна періодика у світовому та національному контексті” (Ю.Деркачова — студентка 4 курсу факультету іноземної філології Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури О.Горбонос); “Гендерна проблематика у статті Юрія Липи «Українська жінка»” (Т.Ящик — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Героїчні мотиви в прозі О.Стороженка та Ю. Липи” (Т.Кучерява — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Риси експресіонізму в прозі В.Стефаника та Т. Осьмачки” (Я.Чепурко — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Філософська проза В.Шевчука у науковій рецепції М.Павлишина” (К.Гавриляк — студентка 2 курсу інституту філології Чорноморського державного університету імені П.Могили; науковий керівник — кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української філології, теорії та історії літератури Г.Косарєва); “Європейська історія на сторінках романів Наталени Королевої” (А.Дригаль — студентка 4 курсу інституту філології Чорноморського державного університету імені П.Могили; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури І.Береза); “Марко Вовчок і діаспорна проза початку ХХ ст.” (І.Мовчан — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Немченко); “Філософська категорія сенсу життя у прозі М.Матіос та В.Вовк” (І.Костикова — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Т.Бахтіарова); “Діаспора у “Щоденниках” Олеся Гончара: еволюція поглядів” (Н.Сергієнко — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — старший викладач кафедри українського літературознавства В.Галаган); “Об’єднання “Слово” в щоденникових записах Олеся Гончара” (Н.Безрідна — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — старший викладач кафедри українського літературознавства В.Галаган); “В.Домашовець — дослідник шевченкових інтерпретацій “Давидових псалмів” (О.Орищенко — студентка 2 курсу інституту філології Чорноморського державного університету імені П.Могили; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії літератури І.Береза); “Роль пейзажу в романі І.Багряного «Тигролови»” (Г.Беркут — студентка 3 курсу факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури та українознавства Л.Пархета); “Особливості змалювання образу І.Мазепи у романі-пенталогії Б.Лепкого «Мазепа»” (С.Кобець — студентка 4 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; науковий керівник — В.Гриневич); “Тема визвольних змагань українців за романом У.Самчука «Чого не гоїть вогонь»” (С.Єна — студентка 1 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; науковий керівник — В.Гриневич); “Доля України та народу у романі У.Самчука «Ост»” (О.Мельник — студентка 1 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; науковий керівник — В.Гриневич); “Біблійно-християнські мотиви та образи у романі Івана Багряного «Сад Гетсиманський»” (Т.М’ясковська — студентка 1 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; науковий керівник — В.Гриневич); “Специфіка творення образу Маргінала у творчості письменників діаспори” (Наталія Ізергіна — магістрантка 5 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; науковий керівник — В.Гриневич); “Приватне і громадське в епістолярії У.Самчука” (Є.Хоменко — магістрантка 6 курсу факультету філології та журналістики Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького; науковий керівник — доктор філологічних наук, доцент кафедри літератури та компаративістики Л.Кавун); “Неоміфологізм у романах Емми Андієвської та Валерія Шевчука” (Т.Кухта — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Українська правда з вуст публіциста Романа Рахманного” (В.Омельчук — студентка 3 курсу інституту філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства В.Ганзюк); “Публіцистика Уласа Самчука в контексті українського державотворення” (В.Стафікопуло — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики О.Рембецька); “Улас Самчук як редактор газети “Волинь” 1941-1943 рр.” (А.Шахватова — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики О.Рембецька); “Жанрові форми і поетика історичної прози Ю.Косача” (А.Губанова — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Мотив жіночої долі у прозі У.Самчука” (І.Мосейчук — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Миколаївського державного університету імені В.Сухомлинського; науковий керівник — доцент кафедри української літератури і методики навчання Л.Водяна); “Окреслення дискурсу християнських цінностей української діаспори в україномовній пресі США періоду кінця 1940-х — 1985-х рр.”; (В.Дігтяренко — студент магістерської програми з журналістики Українського католицького університету; науковий керівник — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики українського католицького університету Ю.Фінклер); “Жіночі типи у творчості В.Винниченка” (Л.Скора — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Миколаївського державного університету імені В.Сухомлинського; науковий керівник — доцент кафедри української літератури і методики навчання Л.Водяна).
Секція “Компаративістика. Лінгвістика. Методика вивчення літератури української діаспори” розглянула проблеми, винесені в доповідях “Особливості ідіостилю Тодося Осьмачки” (О.Наливай — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Форми інтертекстуальності в поезії Євгена Маланюка” (І.Сєрова — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко); “Складнопідрядні з’ясувальні речення в ідіостилі В.Винниченка” (Ю.Козій — магістрантка 6 курсу факультету філології та журналістики Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства Л.Шитик); “Лінгвостилістичні особливості художньої прози Аскольда Мельничука” (В.Бурик — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства В.Мелконян); “Тропеїчні засоби у романі Ігоря Качуровського «Дім над кручею»” (О.Божко — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Гайдученко); “Специфіка вираження гендерних стосунків у поезії Олени Теліги та Оксани Забужко” (Я.Антоненко — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Г.Гайдученко); “Функції застарілої лексики у романі Юрія Косача «Володарка понтиди»” (І.Давидюк — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Формування літературної компетентності учнів під час вивчення “Казки про яян” Емми Андієвської” (А.Соколовська — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко); “Специфіка вивчення новели (на прикладі твору Володимира Винниченка “Момент”)” (О.Місків — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко); “Методика вивчення автобіографічного твору (на матеріалі роману І.Багряного “Тигролови”)” (Ю.Данилова — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко); “Особливості вивчення казки-притчі (на матеріалі твору Емми Андієвської “Казка про яян”)” (М.Стогній — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко); “Особистісно орієнтоване вивчення поезій Яра Славутича на уроках літературного краєзнавства” (О.Панченко — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко); “Естетичне виховання при вивченні творчості Є.Маланюка” (В.Бєляєва — студентка 2 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева); “Метафора в поетичному ідіостилі Т.Осьмачки” (Ю.Горохольська — студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства О.Марабута); “Розробка теми рідної мови в творчості М.Куліша та І.Багряного” (Ірина Ринковська — студентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко); “Національні концепти у творчості О. Забужко та М.Гретковської: компаративний аспект” (Н.Моісеєнко — студентка 4 курсу інституту філології Чорноморського державного університету імені П.Могили; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії літератури В.Руссова); “Поезія Ольжича в критичній спадщині О.Тарнавського та І.Качуровського” (В.Клещевнікова — студентка 3 курсу інституту філології Чорноморського державного університету імені П.Могили; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії літератури В.Руссова); “Символіка романів-антиутопій В.Винниченка «Лепрозорій» та О.Хакслі «Чудовий новий світ»” (А.Нагачевська — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Т.Бахтіарова); “Лексика сакральної сфери у поезіях Віри Вовк” (М.Краєва — студентка 4 курсу факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання О.Зелінська); “Специфіка епітетів у поезії Віри Вовк” (Т.Шмалюх — студентка 5 курсу факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання О.Зелінська); “Функціональне навантаження звертань у поезіях Є.Маланюка” (А.Вдовиченко — студентка 3 курсу факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Т.Тищенко); “Функції парцельованих структур в ідіостилі Олега Ольжича” (Є.Гасай — студентка 2 курсу Донецького національного університету; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики лінгвістики М.Вінтонів); “Авторські неологізми у творчості сучасних письменників діаспори” (Д.Тяско — магістрантка 6 курсу факультету філології та журналістики Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства Л.Шитик); “Реалізація категорії мети в системі складного речення (на матеріалі творів Івана Багряного)” (О.Хаустова — студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства А.Таран); “Семантичні процеси в лексиконі сучасних письменників діаспори” (А.Кисельова — магістрантка 6 курсу факультету філології та журналістики Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства Л.Шитик); “Лексико-семантичне поле мистецтва у поетичній творчості Ліни Костенко” (Т.Дига — студентка 1 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; науковий керівник — Н.Баранник).
Конференція минула як на одному подиху, висвічуючи неабиякий науковий потенціал сучасної вузівської молоді. Учасники роз’їхалися, але ненадовго. До зустрічі в Херсоні на VІ Всеукраїнській студентській науково-практичної конференції “Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті” у 2015 році!

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)