Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Іван Немченко. Шевченкова офіра
Іван Немченко. Євангеліє від Кобзаря
Сергій Гейко. Проти комунізму та російського шовінізму
Ігор Проценко. Мої дороги
Нариси з історії Бериславщини. Випуск 3
Микола Василенко. Курай для пожежі
Напередодні

 

Н А П Е Р Е Д О Д Н І

 

 

"В БОЛОТІ ОПОРТУНІСТИЧНИХ ЦИФР ПРОГЛЕДІЛИ КУРКУЛЯ

Бериславський район не виконав січневого завдання по хлібозаготівлі. Центральний комітет партії дав чітку установку, що лютий місяць з'являється ударним у хлібозаготівлі, на протязі якого вивершити хлібозаготівлю. Бериславщина за лютий місяць повинна сплатити борг державі в 3169 тонн, підсумовуючи про хід хлібозаготівлі перших трьох п'ятиденок треба сказати, що темпи лютого ні в якому разі не забезпечують вивершення хлібозаготівлі у визначений термін ЦК.

Заготовлено за три п'ятиденки всього 70 тонн замість 3169. Плян хлібозаготівлі по району виконано всього на 15-ІІ 83,6 %. Деж причина таких опортуністичних темпів, що тягнуть район в болото опортунізму? Причина в тому, що на селах: партосередки, уповноваженні, сільради, МТС, районні заготовчі організації, замість того, щоб організувати колгоспні маси на виконання пляну хлібозаготівель, натиснути на куркуля, сконцентрувати всі сили на хлібозаготівлю у лютому, знаючи, що в лютому тяжче заготовляти хліб ніж в січні місяці, зовсім демобілізувались.

Це свідчить про те, що сільради як то О-Кам'янська, Бургунська, Костирська та Козацька на протязі лютого не здали жодного центнера.

Сільради Старофеїнська, Старошведська, та Н-Тягінська здали десятки центнерів, а з числа 10 лютого майже зовсім припинили хлібозаготівлю. Одноосібники на протязі лютого місяця по району здали лише 7 центнерів, куркулі здали 47 центнерів. Це свідчить за те, що не було рішучого натиску на куркуля в хлібозаготівлі. Наша газета ще в січні місяці сигналізувала, що куркулі ряду сел не здають хліб.

Сьогодні ми вміщуємо замітку про потурання куркулеві та обманювання районних організацій відсотками виконання куркулями Н-Тягінською сільрадою, але цього замало такіж відсотки й по всіх селах району як наприклад в тій же Н-Тягінці: в сільраді було виконання куркулями 97 %, бригадою встановлено 57,2 %, а по відомостям РВК 65 % більш того в зведеннях РВК по куркульським завданням та одноосібним не можна встановити певний відсоток виконання. Про це свідчить таблиця виконання одноосібниками та куркулями за січень:

В той час, коли по зведеннях Заготконтори на 1/ІІ одноосібні виконали тільки 70 %, куркулі 62 %. Ця "циферія" свідчить за те, що сільради, уповноваженці обманювали РВК прикривалися цими відсотками, самі себе обманювали, а керівники РВК та в Райснабі де складались зведення відносились опортуністично, не слідкували, своєчасно не виправляли сільраду, що в наслідок цих опортуністичних цифр куркулі та одноосібники до цього часу в районі не виконали своїх твердих завдань, та завдання по контрактації. Це свідчить, що рішучого натиску на куркуля не було. Відсоток ставився на "глаз", а в чей час куркулі розбазарювали свій хліб.

В РВК на протязі лютого склали лише зведення на 15/ІІ де не зазначається виконання куркулем та одноосібниками. Опортуністичне ставлення до обліку тягне район в опортуністичне болото.

До кінця лютого залишилось дві п'ятиденки. Необхідно зараз переключити всі сили на завершення хлібозаготівель. Уповноваженнім, партосередкам, РВК'у встановити певний облік виконання пляну куркулями, натиснути рішучіше на куркуля, примусити його виконати тверді завдання. Серед одноосібників-контрактантів розгорнути відповідну роботу, добившись виконання контрактаційних умов. На протязі цих двох п'ятиденок напружити всі сили на вивершення пляну хлібозаготівель пов'язуючи з підготовкою до 3-ої більшовицької сівби".

* * * * * * *

 

ВИГНАТИ ШАХРАЇВ З МЛИНА
ТА ПРИТЯГТИ ДО ПРАВА

Розкриті гнійники по Тягінській сільраді правоопортуністичного керівництва сільорганізацій Гаврилен[к]а, Середенка, МТС - Чеснюка кооперативних шахраїв, лікарів та інше, але цим не викорчували всього негідного, що скопилося в Тягінці, приклад: Тягінського млина, що ми сьогодні вміщаємо в газеті де керівниками Шайнога Галючеєнко. Там теж не було контролю з боку сільорганізації. Ці шахраї працювали так: щоб й самі заробляли і другим давали змогу розбазарювати хліб, удвічі брали більше на перемол чим був дозвіл сільради за що брали плату приклад: Малий С.М., мав дозвіл 2-пуди здав на перемол 3-п. 30-фунт, Шевцов Гр. замість 2-пуди 3-пуди 25-фунт, Бурдулюк І.М. замість одного пуда 3-п. 5 фунтів характерно що переглянувши всі квитки на перемол по всіх збільшено чим зазначено в дозвілі с-р.

Шахраї даже обманували сільраду, коли в дозволі зазначено кукурудза вони приймали пшеницею. Млин був джерелом розбазарювання хліба. Відповідним організаціям шахраїв притягти до права та оздоровити роботу млина,

Сількорівський рейд: Федоров, Тонконог та Завальна"

* * * * * * *

 

"МТС ГОТУЄТЬСЯ ПОВІЛЬНО

МТС хоча й приступила до готування до 3-ої більшовицької сівби, але темпи розгорнення готування не забезпечують своєчасної підготовки.

Ще досі з наявних 36 тракторів, що потребують ремонту, відремонтовано лише 13 шт.

Запасними частинами до тракторів майже не забезпечено.

Крім складання виробфінплянів по колгоспах, та переведення один раз зборів, МТС ніякої масової роботи не провела.

Більше того, МТС ще зовсім не приступила до збору насінфондів та обміну посівматеріялу.

Це є саме небезпечний факт, що загрожує своєчасному розпочатку сівби.

Немало гальмує нормальній підготовці МТС до сівби це те, що керівники МТС ще досі не спромоглися проробити та запровадити в себе 6-ть історичних умов тов. Сталіна.

Ось ці факти свідчать про те, що МТС на сьогодні не може сказати, що вона готова до сівби.

Треба керівникам негайно перебудуватись на бойові рейки готування до сівби, щоб зустріти 3-ю більшовицьку сівбу з бойовою готовностю.

Бригада "Наддн. Правда", "Чорномор. Комуна"

Бабич Гр., Дорошенко М., Сильченко Ф."

 

* * * * * * *

 

БЕРИСЛАВСЬКА МТС ПОВИННА ВІДРЕМОНТУВАТИ 82 ТРАКТОРИ

Бериславська МТС повинна відремонтувати 82 трактори, відремонтовано 54 з яких Тягінською МТС 16 моторів та 8 тракторів. Якість ремонту такий: поки Тягінські трактори доїхали до Тягінського МТС в них поплавили підшипники.

Причини в повільних темпах ремонту неправільна ростановка сил на виробництві, відсутність соцзмагання та вдарництва. Нетурбування дерекції про поліпшення умови праці робітників.

По МТС взагалі не виконують 6 вказівок Сталіна.

Дерекція МТС, МТМ, партосередок необхідно негайно розгорнути масову роботу соцзмагання та вдарництво серед робітників забезпечити ремонт тракторів до 25 лютого.

Сігнальний пост

Соцперемога"

 

* * * * * * *

 

"Про колгосп "Калініна"

Правоопортуністичне керівництво правління артілі села Тягінки ставе весняну посівну компанію під загрозу. Заготівка фуражу для весняної компанії не проводиться, посівматеріяла не вистачає є всього 1170 пудів всіх зернових культур, що не забезпечують весняної посівної площі.

Правління артілі цією справою не займається, що до організації праці в колгоспі нічого не зроблено, бриґадирів не підібрано, робітнича сила по бриґадам не розбита до цього часу.

Необхідно правління артілі заставити краще готуватися до весняної кампанії, та сільорганізац. звернуть особливу увагу на усунення всіх хиб, які можуть пошкодити на весняної посівній компанії.

"Бригада Соц-поремоги"

Бабич Літвиненко"

* * * * * * *

 

"Тягінська МТС в полоні безгосподарности

За приховування хліба в МТС директора Тягінської МТС знято з роботи та виключено з лав партії. На сьогоднішній день Тягінська МТС без господаря, а роботи по хлібозаготівлі, та підготовці до 3-ої більшовицької весни не переводиться. Реманент знаходиться в безгосподарньому стані, розкиданий по всій Тягінці. Трактора не ремонтуються, бо нікому доставити до Бериславської МТС Відремонтовані трактора розкидані по дорозі від Бериславу до Тягінки.

МТС не турбується про забезпечення колгоспів чисто сортним насінням для весняного посіву.

Треба негайно потурбуватись кому слід та надіслати до Тягінської МТС господаря

Бригада Робсількорів"

* * * * * * *

 

"Бездіяльність ради комуни та партосередку

 

При злитті Комарівської артілі "14 Жовтня" з комуною ім.Цюрупи Тягінської сільради зборами ухвалено про усуспільнення всієї худоби. Була обрана оціношна комісія, зроблена оцінка худоби, але до цього часу корови знаходяться в індивідуальному користуванні.

Рада комуни та партосередок цією справою не займається, в наслідок чого є розбазарювання усуспільненої худоби, приклад: кандидат партії тов. Годун вночі вивів свою корову яка усуспільнена на базар.

Необхідно звернути на цю справу увагу кому слід, заставити партосередок та раду комуни господарювати. Тов. Годуна необхідно виключити з кандидатів партії та притягнути до відповідальности.

Бригада "Соцперемоги"

Григор'єв та Данільченко"

 

("Соціялістична перемога", 21 лютого 1932 р., № 14)

 

* * * * * * *

 

"ОПОРТУНІСТИЧНІ ГАЛЬМА В ГОТУВАННІ ДО СІВУ

ОСТАННІЙ П'ЯТИДЕННИК не дав ніякого зрушення у збиранні насіньфондів по району. Маємо збільшення лише на 1 %. Отже, на 15 березня у районі зібрано тільки 58 % пляну мобілізації насіння. Н-Бериславська, Бургунська та Н-Тягінська сільради досі не зібрали жодного центнера насіння і далі, як і раніш з р и в а ю т ь збір насіння. Решта сільрад протягом останнього п'ятиденника зібрали одиниці центнерів. Одноосібні господарства по району мають завдання у 681 центнер, а зібрано… 3 центнера. По куркульських господарствах з 738 центн. досі не зібрано й жодного кілограма. До фонду соцдопомоги зібрано якихось 9 центнерів, замість потрібних 4000 центнерів. До страхових фондів а ні кілограма.

ОТЖЕ, ЗБИРАННЯ НАСІНЬФОНДІВ по району під явною загрозою зриву. Такий ганебний стан утворився тому, що у більшости сел немає більшовицької боротьби за насіння, панує опортуністичне покладання на самоплив, потурання куркулеві. Тому, що широку масово-політичну роботу підмінюють голим адміниструванням. Колгоспні партосередки та уповноваженні РПК і РВК не стали організаторами колгоспних мас на більшовицьку боротьбу за насіння. Досі ще по багатьох сільрадах району боротьбу за насіння не перенесено у виробничу бриґаду, на куток, як це слід робити.

ДЕ ЯКІ УПОВНОВАЖЕННІ при сільрадах не почувають відповідальности за мобілізацію насіння та сидять собі на селі, "американські глядачі", а не бойові організатори більшовицької сівби. Приміром уповноважений по О-Кам'янці Франц, замість по-більшовицькому боротись за стовідсотковий засип насіння, увесь час їздить до райцентру, щоб запитати, чи не викликають його з Харкова. Останнього часу уповноважений Франц без відому РПК покинув село Уповноважений села Костирки Гуц масово-політичну роботу підмінив голим адміниструванням, за нездачу насіння виключав з колгоспу, доводив тверді завдання по хлібозаготівлі, позбавляв виборчих прав та віддавав під суд.

НЕ ГАРАЗД СПРАВА і з другим центральним питанням у готуванні до сівби - з організацією праці по колгоспах району. За постановою бюра РПК, складання робочих плянів у колгоспах мали закінчити 15 березня. Але цю роботу не закінчили і до 18-го. Ні Райземвідділ, а ні МТС не мають певних відомостів про те, в яких колгоспах уже складено робочі пляни та організовано виробничі бриґади.

ОГИДНІ ПЕРЕКРУЧЕННЯ директив партії та уряду спостерігаються в складанні робочих плянів, і в організації бриґад. Керівники Земвідділу, Райколгоспспілки, МТС не подбали про те, щоб забезпечити належними матеріялами тих товаришів, які виїзджають для складання робочих плянів. Райколгоспспілка проробила норми виробу тільки тоді, коли в частині колгоспів робочі пляни було вже складено.

При складанні робочих плянів порушено визначенний від уряду термін засіву ранніх та пізніх культур. Замість порядком зустрічних плянів зменшити урядовий термін у 7 день, сівба розтягується на 12-18 днів (Костирка, Козацьке).

Тягінська МТС по всіх колгоспах, що вона їх об'єднує, створила спеціялізовані бриґади, як ось зернові, просапні, бавовняні, що протирічить чітким настановам від колгоспного центру. В О-Кам'янці бриґади утворили не за виробничим принципом, а за територіальною ознакою, чого також не повинно бути.

ДАЛЕКО НЕ ПО ВСІХ ще колгоспах закріплено за бриґадами реманент, коней, збрую, а в самих бриґадах усе це не закріплено за окремими колгоспниками.

Райземвідділ досі ще не довів земельні ділянки до колгоспів та бриґад. Зав. Райзу Некрасов не поспішає, мовляв "встигнемо ще зробити". Тов. Некрасов має "свою думку" і щодо доведення землі до виробничих бриґад.

- Доведення ділянок до бриґад це чипуха, - каже він. Це зроблять самі колгоспи.

НАВЕДЕННІ ФАКТИ СВІДЧАТЬ про опортуністичне занедбання важливіших директив партії про організаційно господарське зміцнення колгоспів, про певну недооцінку постанови ЦК ВКП(б) від 4-го лютого, що говорить: "Найважливішою ланкою в організації праці в колгоспах має стати бриґада".

Керівники РЗВ та РКС недооцінили і настановлень XVII партконференції, що говорить про потребу більшовицької боротьби за збільшення врожайности соціялістичних ланів. Досі ще до сільрад та колгоспів не доведено агротехнічних заходів. І це не дивно, бо досі не має і районного пляну запроваження агротехнічних заходів. Керівники райземвідділу ще й не чули навіть про такий плян Наркомзему.

ЗАМІСТЬ МОБІЛІЗУВАТИ колгоспні маси на боротьбу за високі врожаї, керівники райземвідділу, навпаки, гальмують цю боротьбу, орієнтуючи маси на зменшення врожайности. Урядове завдання домогтися врожайности по 8-ми зернових культурах 11 центнерів з га. А райземвідділ запроєктував врожайність, що менше за 11 центнерів. Щодо зустрічного пляну з урожайності то зав. райзу Некрасов заявляє:

Я вважаю непотрібним висувати зустрічний плян з урожайности в нашому районі.

ТРЕБА ПОКЛАСТИ КРАЙ таким опортуністичним заявам, покінчити нарешті з безвідповідальним ставленням керівників районних та сільських організацій. Треба негайно виправити усі припущені грубі помилки, розтрощено вдаривши по-опортуністичних настроях та перекрученнях, мобілізувавши робітничі та колгоспні маси району на успішну підготовку та проведення 3-ої більшовицької весни на основі здійснення 6 вказівок тов. Сталіна та настанов партії про організаційно-господарське зміцнення колгоспів.

Час виходу в поле лишився короткий. Цей час вимагає напруження всіх сил та посилення боротьби проти куркуля та його аґента опортуніста. Треба організувати справді більшовицьку боротьбу за виконання усіх завдань 3-ої більшовицької весни. Тільки це забезпечить вихід району з того ганебного стану, який утворився, забезпечить успіх соціялістичної сівби".

* * * * * * *

 

""Актив" піятства

Вже проходить друга декада, як до склепу артілі ім. Комінтерн не поступило жодного кілограму посівматеріялу. Причина цього в тому, що колгоспний актив зайнявся іншою важливою кампанією - п'янкою.

Такі активисти як: Малета, Яковлев, Березінський та Давидько весь час "ударно" піячуть. Вони забули про збір посівмату, гадають що посівматеріял буде сам надходить. Може весна почикає. Алеж час іде, але склеп артілі "Комінтерн" пустує. В ньому піячить актив.

Треба негайно розігнати цей "актив" п'яниць".

* * * * * * *

 

"Потурають клясовому ворогу

Нещодавно в Козацькій сільраді розтрощили опортуністів та лівих закрутників, які потурали куркулеві та вдалися до голого адміністрування і масових обшуків. А керівники сільських організацій досі не почали по більшовицькому боротися проти куркуля та по ударному виконувати найважливіші господарчо-політичні кампанії. Про це говорить факти.

Козацька сільрада повинна зібрати 723 центнерів насіння, крім фуражних, страхових та районних фондів. Але за 10 день березня зібрали лише 1,30 центнера. Чому так сталося? Та тому, що актив Козацького, партосередок, правління колгоспів демобілізувалися, по опортуністичному поклалися на самоплив, не дбають за організаційно господарче зміцнення колгоспів.

Нема чіткого керівництва бриґадами збирання насіньфондів. І в наслідок замість 5-6 чоловік, у бриґадах працює 1-2 чол. Серед колгоспників не проведено широкої масової роботи. Голова сільради Форштеїн, замість скупчити навколо сільради міцний актив, тільки те й робить що скиглить:

"Ніхто мені не допомагає, не знаю, що й робить."

Тимчасом сільрада немає навіть точних відомостей, скільки треба ще зібрати насіння.

Немаючи належної відсічі, куркуль активізується та намагається зірвати підготовку до весняної сівби. Сільські організації потурають клясовому ворогу. За секретаря с-р працює всім відомий куркуль Шевцов. Куркулі мелять собі пшеничку, а с-р досі не довела їм до двору твердого завдання у засівкампанії. Ніякої роботи не ведуть і серед одноосібників. По одноосібному сектору треба зібрати 30 центнерів насіння, але досі не зібрано а ні кілограма.

Треба негайно домогтися рішучого зламу в підготовці до сівби.

Це можна зробити тільки мобілізувавши всю колгоспну масу на боротьбу проти куркуля та його аґентури - опортуністів.

Бриґада сількорів."

* * * * * * *

 

"Черепашачі темпи

Артіль ім.Буденного (с.Козацьке) до більшовицької сівби готується млявими темпами. За 10 день березня тут не спромоглись зібрати жодного кілограма. Бригада збору насіньфонду чомусь то демобілізувалася. Члени бригади Жижкова, Цимбал, Осмінко Олекса зовсім не з'являються. Масової роботи навколо мобілізації насіння не проведено. Останнього часу дисципліна в колгоспі послабла. Досі не затвердили виробничої бригади на весняну сівбу, завдання до бригади не доведено.

Не все гаразд із підготовкою коней до сівби. Відповідальність за коней відсутня. Знеосібка тут ще в силі. Збруя відремонтована тільки на 80%. Не мобілізовано ще всього потрібного фуражу. Замість потрібних 90 пудів в наявності є тільки 17 пудів.

Треба розтрощити всякі настрої та куркульський вплив. Дні, що лишилися до сівби, треба використати для ударної підготовки.

Бригада "Соцперемоги" Козловський, Тимофієнко Іван."

* * * * * * *

 

"Зламу нема й досі

Артіль "Вільний Робітник" (Н.-Берисл) має зібрати насіньфонду 425 цент., а до цього часу не зібрали жодного кілограма.

Новообрана бригада з колгоспників Фельдмана Г., Шраги Д., Карліна М., самі не внесли жодного кілограму.

Бригада не тільки не показала прикладу більшовицької боротьби за насіння, а навпаки - займається хниканям, "у нас мовляв хліба немає". Договорюються навіть до того, що "треба, мовляв, вимагати насіння від районних організацій".

Бригада та правління не змогли мобілізувати на збір насіння колгоспний актив, поклалися на самоплив, що явно загрожує зривом весняної сівби.

Артіль "Вільний Робітник" за активною участю всього колгоспного активу повинна негайно мати злам в зборі насіння.

П.М."

* * * * * * *

 

"Добрий заготувач

В Н.Тягінці голова с-р. тов. Рибальченко, він же кандидат партії замість допомогти в цій важливій справі для нашої держави лише підриває роботу.

В 1930 та 1931 р. тов. Рибальченко продав та зарізав кабанця, а від держави приховав. Сам поїв сальце. В цьому році він теж поміг м'ясозаготівлі. Замість допомогти законтрактувати зятеву корову він приховав її у себе буцім би то вона його. Думав спасти зятя, а державні справи в сторону. Треба притягнути до відповідальности".

("Соціялістична перемога",
18 березня 1932 р., № 22)

 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 
Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 127 книг;
1,631 статей;
383 авторів.

Сайт Просвіта Херсонщини розміщений на хостингу

hyperhost.ua

ВАЖЛИВО!

Оригінальні тексти! Захищено!
Угода про дотримання авторських та інтелектуальних прав

Пишіть реферати та курсові.

При передруці посилання залишайте на місцях!

Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)