Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Василь Мелещенко. Мiй малюнок
Вісник Таврійської Фундації. Випуск 9
Олег Олексюк. А у нас був Тарас
Микола Братан. Експромти з посмішкою
Олег Олексюк. Доки живі. Тисячовесни
Олег Олексюк. Я для мами намалюю
Нариси з історії Бериславщини. Випуск 7

Н28

Нариси з історії Бериславщини: Вип. 7: Документи та матеріали / Всеукр. тов-во Просвіта ім. Т.Шевченка; Херсон. обл. орг.; Берислав. рай. орг. - К.-Херсон-Берислав: Просвіта, 2006. - 99 с.: іл.

Редактор, упорядник: 
2006
ISBN: 
966-8547-79-9
Нариси з історії Бериславщини. Випуск 7
Документи і матеріали

ВІД УПОРЯДНИКА

Читач тримає у руках уже 7-е число "Нарисів з історії Бериславщини", видання яких було започатковано Бериславською районною організацією Всеукраїнського Товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка 8 років тому.
Цей випуск не містить чиїхось авторських статей. У ньому публікуються документи з історії краю різних часів та урядів. Більшість з них - уперше. Коментарі також майже відсутні. Нехай читач сам аналізує, міркує, робить висновки з минулого. Адже відома давня істина: "Хто не знає свого минулого, той не матиме й майбутнього". Для Українського народу це вельми актуально. Адже далеко не кожен народ пережив стільки лихоліть у своєму поступі. І, хоча, далебі вже давно варто позбутися меншовартісної ментальності та постійного прагнення до скиглення, забувати страждання наших попередників також не варто. Тим паче, що попри усі негаразди, Український народ таки йшов уперед, йшов до своєї Незалежності. Нехай вона ще не така, про яку ми усі мріяли, нехай далеко ще не усе здійснилося, але віра у майбутнє свого Народу - запорука успіхів і досягнень.
А історія завжди була, є і буде складовою частиною цієї віри.
Для тих, хто вірить - ця книга.

* * * * * * * *

Оригінали більшості запропонованих документів зберігаються у фондах Державного архіву Херсонської області (у посиланнях - ДАХО) та відділі краєзнавства обласної Наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. За можливість користування цими матеріалами упорядник висловлює щиру подяку працівникам вказаних установ.
Видання цього числа "Нарисів" було б неможливим без матеріальної та моральної підтримки Бериславської районної ради (голова М.В.Дешко), депутатів ради, районної державної адміністрації (голова В.І.Стеценко), міської ради (голова - О.М.Шаповалов), начальника фінансового відділу райдержаміністрації Є.С.Юлдашева, начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації Л.В.Полегенко, директора районного історичного музею Т.С.Солодкої, уродженки Берислава, зараз - громадянки США п.Марії Костогриз, благочинного Бериславського округу, настоятеля Свято-Введенського храму о.Олександра (Михайленка), адміністрації Бериславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Гейко А.І.) та мешканців Бериславщини, які люб'язно надали для публікації фотодокументи з сімейних архівів Павлової В.О., Даниленка Ю.Ю., Румеги І.І.

* * * * * * * *

Примітки:
Усе, узяте у квадратні дужки та написане курсивом, є роз'ясненням упорядника.
Тексти друкуються з повним збереженням особливостей мови, орфографії, правопису оригіналів. Там, де читач бачить помилки, навіть неймовірні, прошу враховувати, що саме так написано чи надруковано у документі і помилками не є. Коригування, як на мою думку, спотворило б відчуття духу епохи, коли писалися ці документи.

Сергій Гейко

 

"№ 77
13 июня 1810 года
> Его высокоблагородию
> Господину Херсонскому Губернскому Землемеру
> Петру Юрьевичу Анадольскому
Херсонского уездного землемера Юркова

Р А П О Р Т

По предписанию вашего высокоблагородия от 3 июня сего 1810 года, касательно разрытия горы при береславской переправе, сим честь имею донести, хотя и имею от вас предписание наблюдать при розрытии горы сей точность против плана но по причине каменистих скель никоим образом всей точности соблюсти не возможно, а буду стараться сколько можно будет сделать в езде лутчим, Завтрашний день первая половина горы будет кончена, Мостовой от горы и к берегу реки днепра зделать успеть не возможно почему и решился с будущего понедельника возвышать щебенем, а дабы его вода разнести не могла по краям в место стены положу большие каменья оставшийся же камень куда будет от вашего высокоблагородия приказано обратить остаюсь в ожидании.
Херсонский уездный землемер / підпис /"

(ДАХО, ф.14, оп.1, спр.748, арк.8)

 

 

"Херсонского Гражданского Губернатора
№8585 ноября 30 дня 1822
Господину Херсонскому Губернскому Землемеру.
Управляющий Крымским Соляным правлением
Г[осподин].5-го класса Самойлов, устроивши по поручению Министерства финансов Бериславскую переправу, отошедшую в заведывание оного правления, и новую дорогу на горе пониже Берислава, по которой и проезд уже открыт, требует назначить площадь на горе, где оканчивается въезд такую, чтобы при большом стечении солепромышленных фур, в Крым и из Крыму проходящих, небыло стеснения, ибо на сем вновь проложенном въезде по удобности его и [нерозбірливо] вообще проезжающие обратились. По личному обозрению Г.Самойловым признается нужным оставить площадь на горе в длину от самой переправы до большой почтовой дороги, из Берислава в Херсон идущей, и в ширину от казенных зданий на горе устроенных, с одной стороны к Бериславу на 145 Саж., а с другой стороны по течению Днепра на 60 Сажен. Сверх того нужно назначить дорогу прямо от переправы, минуя город Берислав, на большую дорогу, идущую от Берислава в Крюков, дабы тем доставить солевозам удобнейший ход, нежели чрез тот город.
Вследствие чего рекомендую Вашему Высокоблагородию отправиться в Берислав обще с Земским исправником и сообразно с местоположением назначить при бытности чиновника соляного правления, Бериславского Полицмейстера и члена Ратуши означенную площадь и дорогу оставив оных свободными от всяких занятий и об исполнении сего мне донесть.
Гражданский Губернатор /підпис/" [Комстадіус]
(ДАХО, ф.14, оп.1, спр.960, арк.34, 45)

 

 

"ЯНТАРЬ НА БЕРЕГАХ ДНЕПРА

Сообщение протоиерея гор. Берислава отца Иоанна Назаревского в письме на имя президента Общества:
"Давно слухи носятся, что янтарь отыскивается на берегах реки Днепра и особенно в немецких колониях, находящихся по правую его сторону, в 8 и 15 верстах от города Берислава. Для узнания истины, я нарочно отправлялся в ближайшую из колоний Шлагендорф, где один из колонистов Иосиф Цимер, показывая кусок красноватого янтаря, весом 14 золотн., в таком виде, в каком он найден сыном его в 1841 году, на берегу протекающей речки, вблизи самой колонии, уверял меня с другими колонистами, что янтарь подобный равно и другого цвета, действительно находят с давних времён на берегах реки Днепра около Берислава, в кусках различной величины; но чаще таковой отыскивается в той и других колониях, где небольшая речка, отделившаяся от Днепра в 3 верстах выше колонии Шлагендорф, протекает под самою оною колониею в различных изгибах, с образованием насыпей песчаных. На сих-то насыпях, или косах, жители той колонии находят янтарь в кусках: здесь нашел его и колонист Цимер. Как замечают старые колонисты, таковая находка бывает только после большого весеннего разлития вод; почему и думают, что оный только заносится к ним из других мест, а не в той речке или в тех песчаных насыпях образуется. Догадки сии тем более можно принять за истину, что оный янтарь находится ими не ежегодно и не во всякое время, а только по окончании разлития весенних и то больших вод, покрывающих все возвышенные места.
Приобретенный мною кусок янтаря, весом 14 золот., от вышеупомянутого колониста Цымера, который найден сыном его в 1841 году, я имел честь лично вручить вашему превосходительству сего Мая 13 числа, с прошением, принять оный в дар для Одесского Общества Истории и Древностей; а о места нахождения его, сим имею честь донести. Мая 14 дня 1843 года".
"Любопытный могут сравнить, что сказано по случаю этой находки в "Журнале Министерства Внутренних Дел" на 1843 год, часть IV, стр. 303".

("Записки Одесского Общества Истории и Древностей". - ч.1. - Од., 1844, с. 624-625)
[Шлаґендорф - колишня німецька колонія,
зараз - у межах с.Зміївка]

 

 

"СПИСОК УЧЕНИКОВ
БЕРИСЛАВСКОГО МОРЕХОДНОГО КЛАССА
НА 1881-82 УЧЕБНЫЙ ГОД

(Документ отриманий з Російського Державного Історичного Архіву,
190000, м.Санкт-Петербург, наб.Красного Флоту, 4)

 

 

 

"Берислав. Нашему городу предстоит обогатиться новым учебным заведением: женское начальное училище преобразуется в профессиональное с 5-летним курсом. Для этой цели существующее училище будет расширено и обставлено соответствующим образом. На все это предположено затратить 25 тысяч руб., из коих 15 даст министерство народного просвещения, а 10 тысяч на этот предмет завещал Н.Н.Пономаренко. Город с своей стороны предоставил для проектируемого училища просторное дворовое место с почти новым обширным домом. На содержание училища, которое ежегодно обойдется тысячи в четыре, казна отпускает около 3 тысяч, а остальное даст город совместно с земством. Ходатайство об этом училище (да собственно и не об этом, а о совершенно ином, новом типе мы ходатайствовали: об училище профессионально-сельскохозяйственном с курсом городск. уч. по полож. 1872 г.) было возбуждено еще 4 года тому назад, и только теперь бюрократическая машина изрыгнула из своей утробы наш проект в жалком, конечно, и обглоданном виде… Надо, впрочем, благодарить судьбу и за это: нам все-таки через 4 года да что нибудь дали, а какой-то городок в нашей губернии 21 год ждал ответа на ходатайство об открытии прогимназии, пока наконец таки дождался … отказа.
Кстати, о прогимназии. Дела нашей женской прогимназии идут не дурно: есть около 150 учениц; открыт в этом году и 5 класс, даны прогимназии и "права"; но насчет помещения - очень уж тесновато. И мы удивляемся: почему-бы родителям, дети которых томятся без воздуха в тесных классах, не придти самим себе на помощь! Ведь что может быть проще, если-бы каждая зажиточная семья ассигновала из своих средств сотню-другую на предмет устройства вполне приличного помещения для прогимназии. Дети и здоровее были бы в таком помещении, и лучше-бы учились. Да и капиталы их отцов не пропали бы даром: вместо высокой арендной платы за плохую квартиру администрация прогимназии охотно бы ежегодно платила эти деньги в погашение добрым жертвователям. А ну-ка, милые маменьки и папеньки, тряхните карманом для этого доброго дела, если вы любите ваших девочек и дорожите не только их образованием, но и здоровьем!"

("Юґ" від 11 січня 1906 р.)

 

 

 

"Берислав. 22 января. Только что объявлены результаты вчерашнего голосования: выборщиком от Берислава прошел С.Т.Костогрыз, кандидат от партий, стоящих левее партии народной свободы. Министерство разгона Думы постигло своей цели: умеренные партии, загнанные в подполье, лишены были возможности свободно собираться для предвыборной агитации в пользу своих кандидатов. Работали только черносотенники, открыто и во всю, да левые, подпольное существование для которых составляет в России, можно сказать, обычное явление. И вот результаты: левые победили не только "истинно русских", но и умеренных конституционалистов-демократов. С чем и поздравляем столыпинскую политику! В частности на исход выборов в Бериславе, помимо общего гонения на партию к.-д., имело еще и то обстоятельство, что как раз на кануне выборов по распоряжению администрации были внезапно арестованы 9 человек из местного простонародья и отправлены в тюрьму на 3 месяца за какое-то "недоразумение" с нижним полицейским чином: эта административная расправа без суда и следствия сдвинула еще более влево предвыборное настроение. Из 1069 голосовавших кандидат партии народной свободы (А.И.Живодар) получил только 406, тогда как более левые партии подали за своего кандидата 575 голосов. Хороший урок для той слепой политики, которая имела наивность составить "послушную" Думу при помощи "истинно-русских" фальсификаторов общественного настроения. Как шумели у нас (как и повсюду) эти "патриоты" своего отечества, сколько скандалили, кричали, панихид и молебнов служили, сколько доносов писали, "патреотических" телеграмм послали, сколько безграмотных прокламаций раздавали, а водки сколько выпили, - и все всуе! Лидер "партии" (может быть и единственный член своей партии) г. Е.Пономаренко получил на выборах ровно столько, сколько получил и сам себя записавший сторож город. училища г.Карапузов, а именно один единственный голос. Теперь гг. черносотенники воочию убедились, что на их стороне нет и никогда уже и не может быть никакого народа. Народ опередил своим развитием г.Пономаренко на добрый десяток лет, если не более. Над прокламациями г.Е.Пономаренко смеялись даже ребята малые, говоря, что "тепер нема таких дурнів, щоб повірили оцій безграмотній брехні товстопузих жироїдів. Минулося!" Проститесь, гг. монархисты-аграрии, с вашими безумными мечтами возстановить в России гурко-лидвалевские порядки: вы-же видите, что против вас весь русский народ идет. Долой же со сцены, обманщики фальсификаторы маргаринового патриотизма.

Кизикерменец."
("Юґ" від 25 січня 1907 р.)
[Мова йде про перший етап виборів до Державної Думи Росії. Під "істінно-русскімі" та "чєрносотєннікамі" автор має на увазі войовничо-націоналістичну, погромницьку частину російського суспільства; к.д. - конституційні демократи]

 

 

 

З ПРОЕКТУ МЕРЕЖІ ХЛІБНИХ ЕЛЕВАТОРІВ 1915 року:

"…Пристань Качкаровка - элеватор емкостью 500 тыс. пудов. Качкаровка в среднем за 1911-13 гг. отправляла 1.939 тыс. пудов хлеба, в предыдущее же трехлетие - 1.338 тыс. пуд. Вообще хлебна торговля ее растет все больше и больше, и хотя новая железная дорога, по разсчетам, отнимает у нее 374 тыс. пуд, но в Качкаровском районе образовано много хуторских хозяйств, которые уже теперь заметно увеличили свою производительность. Не исключена также возможность поступления в элеватор некоторого количества хлеба с левого берега Днепра. Поэтому устройство здесь элеватора необходимо, и емкость его вместо 400 тыс. пуд. должна быть, по мнению хлеботорговцев, увеличена до 500 тыс. пуд., за счет уменьшения ее в Бериславском элеваторе по следующим соображениям: а) хлебная торговля в г. Бериславе сильно упала с устройством Херсонского порта, так как раньше здесь производилась перегрузка в морские баржи для Одессы, б) Качкаровка лежит дальше от Херсона и нуждается больше в элеваторном хранении хлеба, чем Берислав, имеющий возможность при благоприятных условиях возить зимою хлеб в Херсоне (70 верст), в) Качкаровка имеет значительно меньше хлебных амбаров, чем Берислав, г) навигация из Качкаровки более затруднена и менее продолжительна вследствие переката по пути от нее к Бериславу.
Пристань Берислав - элеватор емкостью 400 тыс. пудов. Отправление хлеба в среднем за 1911-13 гг. составляло 2.996 тыс. пуд. (за 1908-10 гг. 3.040 тыс. пуд.), железная дорога Мерефа - Херсон, по разсчетам, должна будет отнять от него 523 тыс. п., и остается 2.473 тыс. пуд., для которых нужен был бы элеватор на 500 тыс. пуд. Но вследствие падения в г. Бериславе прежней большой хлебной торговли, относительного изобилия помещений для ссыпки, а также и по другим соображениям, приведенным в предыдущем пункте, здесь проектировано уменьшение емкости элеватора на 100 тыс. пуд. в пользу Качкаровского".

("Проект сети хлебных элеваторов в Херсонской губернии". - Херс. - 1915, с.54-55)

 

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ БЕРИСЛАВА НА 1912 р.:

Підприємства Кількість Сума виробництва Кількість працюючих
Тулубні майстерні 2 600 3
Малярні майстерні 3 5000 6
Кравецькі й картузні майстерні 3 1200 3
Модні майстерні 7 4500 12
Капелюшні майстерні 1 450 1
Палітурні 2 1500 2
Друкарні 2 3000 11
Фотографії 2 800 2
Бондарні майстерні 2 3600 6
Меблево-столярні й теслярські майстерні 4 6000 8
Слюсарні й мідно-бляшані майстерні 4 2400 6
Кузні 15 4300 24
Завод чавуноливарний 1 12000 30
Завод цегельно-черепичний 2 10500 13
Вапнякові печі 2 3000 5
Шорні майстерні 1 600 2
Чобото-черевичні майстерні 20 44000 50
Рибні заводи 3 7500 36
Млини парові (або газодвигунові) 1 20000 6
Вітряки 25 13000 25
Пекарні й кондитерські 6 19500 25
Заводи фруктових вод 1 1000 2
Ковбасні заклади 3 4000 4
Бойні 2 1684 2
Фарбові майстерні 2 500 2
(З книги "Обзор Херс. губ. за 1912 г." - Херс. - 1912 г.)

 

 

 

"ПРОТОКОЛ
учредительного собрания лиц занимающихся хлебной торговлей в гор. Бериславе
- - - - - - - - - -


1917 года Апреля 8 дня, в помещении Айзика Израилевича Зильбершмидта состоялось Учредительное собрание: избраны единогласно председателем собрания А.И.Зильбершмидт, секретарем М.Ш.Рейниш.
Обсудив на Общем Собрании вопрос о постановке хлебной торговли в гор. Бериславе и имея ввиду, что для поднятия этого дела на должную высоту и для укрепления доверия к хлеботорговцам как в среде производителей - сельских хозяев, так и со стороны крупных хлебных фирм, а равно установления на кои возложены снабжения хлебом для действующей армии, вместе с тем для урегулирования всех возникающих в хлеботорговом деле вопросов, как между торговцами, так и для защиты наших профессиональных интересов, нам хлеботорговцам надлежит объединиться в профессиональный союз; посему нижеподписавшиеся придя к решению, обязаться отныне состоять в этом союзе, считаем необходимым подчиняться всем постановлениям, совета и правления нашего союза, кои будут направлены к достижению поставленных нашим союзом целей; настоящее надлежит передать на утверждение Господину Уездному Комиссару.
В совет избранными оказались: Халецкий М., Полнер И., Ковнат И., Этинген А., Пак И., Брускин А., Билинкис Г., Габриэль И.О. и Левин М.
В правление избраны Зильбершмидт А.И., Рейниш М.Ш., Таран Т.Р., Полнер Г., Этинген Г. и Г.И.Зильбершмидт.
В члены ревизионной комиссии: Этинген С., Шрайбер И. и Горловецкий Б.

Председатель собрания А.И.Зильбершмидт
Секретарь М.Ш.Рейниш
Шнейдеров Ш.
Лисанский М.
Гельфанд Янкель
Левин М.
Бронштейн И.
Пак Сруль
Вартминский И.
Горловецкий Б.
Зевлевер А.
Бронштейн И.
Габриэль И.
Басис М.
Лихтман Ч.
Сафран Лейзер Ихилов
Шнейдеров Ю.
Брускин А.
Ковнат Ицко
Билинкис Герш
Халецкий Борох
Полнер Герш
Сафранчик С.
Полнер И.
Лишневский Д.
Этинген Герш
Этинген Шмерл
Этинген А.
Шрайбер Хуне
Шрайбер Исак
Трескунов Х.
Халецкий М.
Панов С.
Треммель И.
Милащенко И.
Таран Т.
Брантенспиз К.
Бронштейн Израиль
Зильбершмидт Герш
Рейниш Марк
Бранфман И."
(ДАХО, ф.р.12, оп.1, спр.24, арк.113,зв.)

 

 

 

"ПРИКАЗ № 8
Военно-Революционного Комитета гор. Берислава


§ 1
Все врачи, фельдшера, студенты медицинских университетов, сиделки и сестры милосердия об'являются мобилизованными и приказывается им в однодневный срок явиться для регистрации к военному комиссару, у которого оне получат назначения по своей специальности.
§ 2
Все частные лица имеющие в своем пользовании термометры и клестирные кружки обязаны сдать в 3-х дневный срок таковые отделу Здравоохранения.
§ 3
Все лица, имеющие излишки белья, необходимого для больных и раненных красноармейцев, обязаны в 3-х дневный срок сдать таковых в отдел здравоохранения.
§ 4
Все нетрудовые элементы гор. Берислава об'являются мобилизованными и приказывается им безпрекословно выполнять все распоряжения революционных властей.
§ 5
Для изыскания необходимых для лазаретов предметов оборудования приказывается Бериславской буржуазии в 3-х дневный срок собрать

50 одеял
200 пар носил. белья
100 подушек
50 наволочек
100 простынь
200 полотенец
50 кроватей
50 матрацов
100 шт. тарелок
200 чайных чашек или стаканов
100 шт. столов. чашек
200 блюдечек
100 чайных ложек
200 столовых ложек
100 столовых ножей
200 вилок
20 пар мужск. обуви

Виновные в неисполнении сего будут считаться врагами рабоче-крестьянской власти и судимы по всем строгостям законов военно-революционного времени.
Граждан, желающих добровольно обслуживать больных и раненных красноармейцев Ревком приглашает зарегистрироваться в Военкоме, для получения назначения работать в лазаретах.
18-го Апреля 1920 года.

Предревкома Е.Ясменко.
Член ревкома Ив.Копытин.
Секретарь М.Рафал"
(ДАХО, ф.р. 12, оп. 1, спр. 24, арк. 113)

 

 

 

"ПРИКАЗ ВОЙСКАМ БЕРИСЛАВСКОЙ ГРУППЫ
ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ
КАХОВСКОГО ПЛАЦДАРМА


№ 06459/оп 28 сентября 1920 г.
г. Берислав
1. Для объединения инженерных работ на каховском плацдарме назначается инженером группы дивизионный инженер 51-й стрелковой дивизии тов. Зуев.
2. Дабы оборудовать в техническом отношении каховский плацдарм, создать общую непрерывную полосу обороны, состоящую из ряда линий опорных пунктов, узлов сопротивления, находящихся во взаимной огневой связи, соединенных приспособленными к обороне ходами сообщения, обоснованных тактически с фортификационной точки зрения, приказываю:
а) Инженеру группы т. Зуеву продолжать работу по выноске правого и левого флангов плацдарма, которую закончить в самом непродолжительном времени. Между вынесенными и ранее устроенными флангами внутренней линии обороны оборудовать ходы сообщения, приспособленные к обороне, за обоими флангами иметь сильные узлы сопротивления. На центральном участке плацдарма внутренней линии произвести необходимые улучшения и исправления с таким расчетом, чтобы окопы не представляли одной вытянутой линии, а состояли из ряда узлов сопротивления с перекрестным обстрелом. В тех пунктах, где проволочные заграждения вытянуты в одну линию, находятся слишком близко или далеко от окопов, их переставить, дабы последние находились от окопов 70-120 шагов и представляли из себя зигзаги, а не линию. Все освобождающиеся от работ на внутренней линии инжчасти использовать для создания сильных узлов сопротивления: редуты в районе высоты 17, 81 и высоты 23, 21 обнести проволочными заграждениями, устроить пулеметные капониры, соединить ходами сообщения, приспособленными для обороны, фланги узлов сопротивления с внутренней линией. Закончив работу по фортификации внутренней линии, все инжчасти перебросить, за исключением выделенных для работ на высотах 17, 81 и 23, 21, на внешнюю линию обороны, которую энергично превратить в ряд узлов сопротивления, находящихся между собою во взаимной огневой связи.
Обследовать плацдарм и доложить мне о необходимых новых инженерных сооружениях как на внутренней, так и на внешней линии обороны, руководствуясь при этом следующим: вся полоса обороны плацдарма должна тактически состоять из нескольких линий узлов сопротивления, имеющих между собой взаимную огневую и живую связь, за внешней линией для парирования частных прорывов противника должен быть ряд опорных пунктов, узлов сопротивления, резервных блиндажей, имеющих специальную задачу - зажать в тиски части противника, прорвавшегося на том или ином участке. За внутренней линией то же самое. Таким образом, вся полоса, соединенная между собою приспособленными к обороне ходами сообщения, будет представлять шахматный порядок узлов сопротивления нескольких линий. Доклад закончить и представить через 2 дня. При недостатке рабочих рук таковые требовать у строевых начальников.
б) Комбригам 151, 152, 153-й, Ударной огневой, начдиву Латышской представлять по требованиям инжгруппы рабочие руки. Ввиду близкого наступления осени и сырой погоды собственными средствами приступить к расширению окопов, углублению их и устройству стрелковых ступеней, дабы стрелки не стояли в воде, а также к .устройству водосточных колодцев, расширению ходов сообщения и приспособлению к обороне ответвлений для расхождения встречных партий.
в) О получении и сделанных распоряжениях донести.

Комгруппы Бериславской, начдив 51 БЛЮХЕР
Военком группы МОРОЗОВ
Наштагруппы ДАТЮК"

 


"ПРИКАЗ ВОЙСКАМ БЕРИСЛАВСКОЙ ГРУППЫ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АРТИЛЛЕРИИ С ПЕХОТОЙ


№ 08/опс 3 октября 1920 г.
г. Берислав

1. Опыты последних боевых операций еще раз дали возможность убедиться, какую важную роль играет координирование работы артиллерии и пехоты, их взаимная ориентировка и установление единого оперативного метода действий. Это обстоятельство принимает особенно серьезное значение в данный момент, во время нашей борьбы на укрепленном каховском плацдарме с частыми изменениями как противника, штурмующего наши позиции, его огня, так и наших пехотных частей, ликвидирующих прорывы и наносящих удары. Пункт предполагаемого нанесения главного удара противником требует массирования заградительного огня на дальнем участке, и наш контрудар должен быть поддержан сильной артиллерийской подготовкой. Наличие недостаточной технической связи не дает возможности иметь густую цепь артиллерийских наблюдателей в передовой линии для обслуживания артиллерии.
2. Для выполнения задачи - оказывать содействие стрельбе артиллерии своим наблюдением, пехотные части должны быть приучены к быстрому и верному определению глазомером расстояний, отличать недолеты и перелеты снарядов по пыли и дыму. И, кроме того, ввиду наличия заранее пристреленных артцелей, быть хорошо ориентированными о положении таковых.
3. Приказываю всем комбригам каховского укрепленного плацдарма совместно с командирами полков и батальонов ознакомиться и ознакомить весь младший комсостав при содействии командиров дивизионов по схемам, имеющимся у последних, и с артиллерийских наблюдательных пунктов со всеми пристреленными, занумерованными на схеме местными предметами, ориентировочными пунктами и местами, кои могут служить хорошими подступами для противника. Артиллерийские схемы целей, местных предметов и ориентировочных пунктов, без обозначения в них расположения наших батарей, комбригами должны быть скопированы у комдивизионов и распространены между комсоставом до командиров рот включительно, дабы последние в боевой обстановке имели общий язык с артиллерией, правильно и своевременно могли ориентировать артиллерийских начальников о появляющихся целях и попадании снарядов.
4. Начальникам всех боеучастков обратить самое, серьезное внимание на пулеметную оборону участков. Тщательно произвести пристрелку всех пулеметов по пунктам местности, кои могут служить удобными подступами для противника, установить пулеметы таким образом, чтобы указанные пункты могли, в случае необходимости, быть обстреливаемы сконцентрированным огнем нескольких пулеметов. Точно распределить задачи между пулеметными начальниками для выполнения того или иного задания по обороне участка, ознакомить пулеметных начальников с ближними занумерованными артиллерийскими целями.

Комгруппы Бериславской, начдив 51 БЛЮХЕР
Военком группы МОРОЗОВ
Наштагруппы Генштаба ДАТЮК"

 

"ПРИКАЗ ВОЙСКАМ БЕРИСЛАВСКОЙ ГРУППЫ
О СОЗДАНИИ ПРОТИВОТАНКОВОЙ ОБОРОНЫ
НА КАХОВСКОМ ПЛАЦДАРМЕ


№ 030/опс 8 октября 1920 г.
г. Берислав

1. Начальнику группы инженеров Зуеву, имея в виду, что со стороны противника будут действовать против плацдарма до 13 танков, группирующихся сейчас в районе тракта Каховка - Перекоп и западнее до Днепра, разработать план противотанковой обороны, который представить мне к 22 час. 9 октября. Противотанковая оборона должна заключаться в линии рвов шириною 5 аршин, глубиною полторы сажени с промежутками между отдельными рвами. Рвы вырыть как впереди внутренней, так и внешней линии. За первой линией рвов против промежутков должна идти вторая линия рвов, такой же ширины и глубины. Промежутки между рвами минировать, самые рвы тщательно маскировать, всю землю отвезя в сторону от рвов, дабы их меньше было заметно.
2. Минирование дороги Каховка - Перекоп впереди высоты 17,81 и дороги Терны - хут. Цукур впереди внешней линии произвести сейчас же, ознакомив с таковым соответствующих начбоеучастков.
3. Начарту группы Яновичу по проведении плана танковой обороны необходимо пристрелять промежутки между рвами, дабы ночью и днем создать заградительный огонь против танков и не пропустить за линию огня ни одного танка.
4. Сообщается для сведения, что дорога Любимовка - Антоновка впереди внутренней линии уже минирована.

Комгруппы Бериславской, начдив 51 БЛЮХЕР
Военком группы МОРОЗОВ
Наштагруппы Генштаба ДАТЮК"

 

 

"ПРИКАЗ ЧАСТЯМ 51-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
О ЗНАЧЕНИИ КАХОВСКОГО ПЛАЦДАРМА
И ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕ ДИВИЗИИ


№ 057/опс 13 октября 1920 г.
г. Берислав

1. На левом фланге нашей армии противник особенно активен в районе ст. Токмак. По всему фронту 13-й, Конной и нашей армий продолжаются упорные бои с перевесом в нашу сторону. В районе Веселое 42-й дивизией нанесено поражение марковской и корниловской дивизиям противника. Общая активность противника перед фронтом наших частей дает повод предполагать, что и перед каховским плацдармом с целью ликвидации его противник от пассивности перейдет к активной борьбе, почему возможны его попытки как переправиться через Днепр, так и прорвать нашу линию обороны на одном из участко. Противник не может вести наступление одновременно на всем плацдарме, а постарается нанести удар в одном из направлений, ведя на других демонстрацию.
2. Значение плацдарма, как исходного пункта будущих операций дивизии и армии, приобретает ныне первенствующее значение. Плацдарм должен быть во что бы то ни стало в наших руках. Сохраняя за собою плацдарм, мы имеем возможность развертывать крупные части, маневрировать ими и, кроме того, являемся постоянной непосредственной угрозой операционной и коммуникационной линиям противника, заставляем его выделять для обеспечения себя крупные силы, чем ослабляется сила удара на других участках фронта.
3. Общая задача нашей дивизии остается прежняя - активно оборонять плацдарм, парировать малейшие попытки противника вести наступление, отбрасывать его, самим вести усиленные поиски, налеты, деморализовать противника, быть особо бдительным, памятуя, что малейшая беспечность даст возможность противнику нанести нам удар.
4. В исполнение общей задачи дивизии и исходя из создавшейся обстановки на фронте приказываю: всему комсоставу, военкомам, красноармейцам быть истинными солдатами революции, выполнить задачи по обороне плацдарма с той- высокой доблестью, какая была проявлена во время всех операций дивизии, несмотря на трудное иногда положение. Частям не нужно забывать прежних успехов и наносить ему (противнику) вновь такие же поражения. Республика требует от нас усилий, и мы обязаны ради миллионов трудящихся их проявить. Заслуги дивизии перед республикой оценены рабочими и крестьянами, и Московский Совет, причислив нас к Москве, тем самым подтвердил нам нашу задачу - быть стойкими и вести геройскую борьбу с бандитами Врангеля. Каждому проявлять больше личной инициативы, поддержки друг друга и помнить, что неудача одного есть неудача наша общая.

Комгруппы Бериславской, начдив 51 БЛЮХЕР
Военком группы МОРОЗОВ
Наштагруппы Генштаба ДАТЮК"

(Блюхер В.К. Статьи и речи. - М.: Воениздат, 1963)

 

 

 

ІЗ ЩОДЕННОГО ЗВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ ПОВІТОВОЇ "ЧК" від 10.04.1921 р.:

"По донесению Бериславского Райполитбюро на заводе б.[ывшего] Иванушкина рабочие хотели бросить работу; причина не выдача обмундирования и пайка. Конфликт улажен Предрайисполкома. Послан на завод секретный разведчик для обнаружения зачинщиков забастовки. В гор.Берислав прибыла баржа с мануфактурой и скобяными изделиями, для товарообмена с крестьянами, но рабочие и совслужащие не доумевают: на что же они менять будут?"

(ДАХО, ф.р.1887, оп.3, спр.209, арк.91)

 

 

ІЗ РОБОЧОГО ЗВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ ОСОБЛИВОГО ВІДДІЛУ
15-ї ДИВІЗІЇ від 15 КВІТНЯ 1921 р.:


"Село Кочкаровка: отношение крестьян к Сов[етской] власти очень враждебное в связи с взятием разверстки и недостатка сельско-хозяйственного. Большинство крестьян рады приходу Махна, они говорят что Махно правильно идет а Соввласть грабит и нам ничего не дает. Элементы выкрикивающие против Соввласти - Кривошеев и Кисель. При выборе посевкома в Кочкаровке наблюдалось, крестьянство все цело было настроено против посевкомов. 14 марта с.г. собрание сорвано. К Кр[асной]армии и к самим красноармейцам отношение очень враждебное. Вообщем селе Качкаровке большая деорганизация милиция пьянствует и к делам относится плохо. Коммунистическая ячейка в селе халатно относится к делу, крестьяне даже незнают о существовании таковой".

(ДАХО, ф.р.1887, оп.3, спр.248, арк.138)

 

 

ІЗ СЕКРЕТНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗВЕДЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ "ЧК" від 19 ЧЕРВНЯ 1921 р.:


"Работа Бериславского Политбюро. Протекает нормально. В связи с об'явлением продналога спекуляция в районе Берислава подняло голову, производится на предметах первой необходимости…К Ком[мунистической]партии население Бериславского района чуть ли не враждебно. Винуя Партию в обнищании страны. Необходимо в Бериславский район выслать лучших Политработников, которые бы раз'яснили что такое Компартия и задачи ея и вообще задачи Соввласти.
Бандитизм в Бериславском районе проявляется в редких случаях, маленькими кучками делают налеты на разные деревни и хутора. Бериславским Политбюро приняты меры к ликвидации…
Бериславский пост Особо-Морского Отдела мешает работать выделенному Бериславским Комнезаможом отряду по борьбе со спекуляцией. Не считаясь ни с Исполкомом, ни с Политбюро, что и подрывает прод[овольственный] месяц".

(ДАХО, ф.р.1887, оп.3, спр.248, арк.279)

 

 

 

"Список

Эмигрантов меннонитов проживающих в дер. Володьевка Бериславской вол. Херс. уезда Одесской губ. желающие на основании разрешения Наркоминотдела У.С.С.Р. от 24 апреля 1922 г. за №21788 выехать в Америки. Что сей список правилен, за означенными лицами недоимок не считается и что к выезду нижепереименнованных лиц в количестве 95 душ за границу со стороны сельисполкома не встречается что удостоверяется подписью
18/ХІІ 22 г.

Володьевский сельсовет: /підпис/

Лиц желающие выехать

1. БольдтІоганн Дитр.34лет.
''Матильда32''
''Екатерина8''
2. БуллерІоганн Абрамов 44 лет.
''Агата39''
доч.Агата18''
''Зузанна14''
''Екатерина13''
''Маріа2''
''Елена 5 мес.
сынІоганн 12 лет
''Гергард6''
3. БольдтПетр Дит. 30 лет.
''Екатерина26''
''Изаак12''
4. ВольфПетр Петр. 30 лет.
''Маріа30''
''Петр4''
''Маргарыта3''
''Франц1,5''
5. Дерксен Генрих Петр. 46 лет.
''Елена33''
сынБернгард17''
''Гейнрих15''
''Яков10''
''Іоганн5''
''Дитрих9''
''Іоганн7''
''Николай4''
доч.Аганета11''
''Елисавета8''
''Анна6''
6. РегерГенрих Арон. 38 лет.
''Елена34''
''Гейнрих11''
''Петр9''
''Арон7''
''Іоганн4''
7. РегерЯков Арон. 46лет.
''Елена45''
сынЯков20''
''Іоганн13''
''Давид11 ''
''Петр7''
''Арон5''
доч.Елена8''
8. РегерАнна Абрам. 48 лет.
сынАбрагам23''
''Яков20''
''Петр16''
доч.Елена18''
''Анна9''
9. ТиссенГейнр. Гейнр. 36 лет.
''Екатерина 30 л.
''Давид12''
''Елена9''
ТиссенПетр Гейнр. 45 лет.
''Елисавета28''
сынПетр21''
''Гейнрих15''
''Давид10''
''Абрагам2''
доч.Екатерина17''
''Елена13''
''Елисавета8''
''Анна5''
ФризенМарфа [?] Пет. 34 лет.
сынНиколай13''
''Абрагам11 ''
''Петр6 ''
доч.Маріа16 ''
''Зара8 ''
КлассенІоганн Петр. 51 лет.
''Екатерина47 ''
сынЯков20 ''
''Петр16 ''
''Гейнрих13 ''
''Давид8 ''
''Арон6 ''
''Бернгард2 ''
доч.Зузанна18 ''
ЦахариасІоганн Класс. 28 лет.
''Аганета24 ''
''Гейнрих19 ''
''Іоганн11 ''
ЯнценФранц Франц.45 ''
''Елисавета37 ''
сынФранц9''
''Корнеліус18 ''
доч.Маргарета7 ''
''Елисавета4 ''
''Екатерина1 ''
ЯнцЛеандер Дав. 57лет.
''Маргарета54 ''
сынПетр14'' "
(ДАХО, ф.р.2, оп.1, спр.748, арк.125,126)

 

 


З МАТЕРІАЛІВ РОЗШИРЕНОГО ПЛЕНУМУ
ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТВИКОНКОМУ,
квітень 1922 р.:

"...Бериславская.
Докладчик т. Стасенко. Уголовный бандитизм на почве голода развивается в широких размерах. Каждые сутки до 20 ограблений. Голодающих в Бериславе 10 тысяч, смертность ежедневно от 30 до 40 душ так что не успевают похоронить; некоторые трупы лежат не убранными по 5-6 суток. Взрослое население снято с довольствия, оставлены только дети. На котел для 1200-1500 детей дается 3 п. муки, полтора-два пуда конины и полтора-два пуда постного масла. За март и апрель умерло свыше 200 чел. Озимыми засеяно 610 десятин, весенняя посевкампания идет очень слабо за отсутствием посевматериала, лишь в последнее время прибыла партия ячменя, часть которой пошла на спекуляцию; по этому поводу ведется следствие, и виноватые понесут строгую кару…
Старо-Шведская волость.
Докладчик т. Стасенко. Колония Новый-Берислав фактически уже не существует: часть жителей выехала в урожайные губернии, а большинство вымерло от голода; редко где встретишь там живое существо. Колония Костомаровка обречена на голодную смерть. Михайловка, Змеевка и Дремайловка, населенные немецкими колонистами, предполагают получить помощь из Германии. Старо-Шведская колония получ. недавно помощь из Швеции: 3600 пуд. посевзерна, 2000 п. белой мольной [?] муки, масло, рыбу, сельди, кофе, какао, с.-хоз. орудия и пр."

("Херсонский коммунар", 23 квітня 1922 р.)

 

 


З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ від 16.02.1923 р.:

"…3/ О Дремайловском Сельсовете

/Докладчик т. Мшар/

Постановили: Из заслушанного доклада т.Мшара видно что Председатель дер. Дремайловка т.Погорелый принадлежит к кулацкому элементу, что он, Погорелый неисполняет распоряжений Исполкома, что вместо открытия Народной школы т.Погорелый возбудил ходатайство об открытии церкви и что на распоряжение Исполкома о проведении пожертвования в пользу 2-х месячника Красной армии отказался - снять его, Погорелого, с занимаемой должности и предать Суду на основании Уголовного Кодекса".

(ДАХО, ф.р.2, оп.1, спр.748, арк.56)

 

 


"В ХЕРСОНСКИЙ УИСПОЛКОМ

Доклад по обследованию Тягинской волости И.Е.Колесника согласно командировки У.И.К.[уездного исполнительного комитета] обследование деятельности сельсовета имени Володарского /б.[ывшая] колония Львово/. Колония находится в бедственном состоянии. Голодающих насчитывается 370 человек в большинстве дети. Живущих в проголодь 407 человек. Сельсоветом цыфры несколько преувеличены во время обследования обнаружил, что из семьи голодающей на лицо оказался один человек вместо пяти, остальные же находятся в г.Херсоне [єдиний випадок, встановлений при обстеженні !] число же отсутствующих лиц входили в общее сведение голодающих. Продссуда распределена правильно в большинстве беднейшему населению. Семенной ссуды предположено распределить 933 пуда. Очень много хозяйств безлошадных. Всего на колонию имеется 90 штук лошадей из них 50% больные чесоткой. Посев компания проводится успешно, закуплено 800 пудов ячменя для весеннего посева. Заготовка дальнейшая семян, тормозится отсутствием денежных средств у населения. Озимого засева 600 дес., а всего земли есть на много раз больше. Организован фонд взаимопомощи до 50 пуд зерна. Организованы две соловые 340 детей питаются Арой и в столовой Нансена приступлено к регистрации и прикреплению детей на предмет питания. Пища приготовляется удовлетворительно, есть один недостаток, что пища готовится без соли. Налоговая компания проведена на 100 %, компании помощи Красной Казарме и бесприютн. детям прошли успешно. Культурно-просветительная работа ведется, но очень слабо в виду малочисленности коммунистов и болезни секретаря Ком'ячейки. Есть библиотека, которой ведает меньшевик Заславский из Херсона. Сельсовет работает усиленно но чувствуется без системная работа. Нет никакого плана в работе и члены Сельсовета не в курсе постоянной работы. Нет распределения обязанностей и не видно отчетных докладов. Мною созвано было об'единенное заседание Сельсовета комнезама и ком'ячейки где был заслушан доклад о международном и внутреннем положении С.С.С.Р., а также обсуждался вопрос о дальнейшей плановой работе Сельсовета где давались соответствующие указания инструктивного характера. Предварительно состоялось заседание Ком'ячейки, которое ранее не собиралось.-
В колонии имеется больница с амбулаторией, которая обслуживается 7 деревень. Движение больных по больнице и амбулатории в среднем выражается 20 человек с квартирными. На койках в больнице находится больных 1 взрослый и 4 души детей. Смертность 1 туберкулезная. Врачебный персонал: Врач - Чаусовская, лекпом - Триколенко и санитарка, кроме того сверх штатные акушерка, сестра и кухарка, которая на содержании "АРА". Топливо доставляет Сельсовет, а продовольствие получаются из АРА. Ощущается недостаток в медикаментах, перевязочных материалах, имеется на 1-1,5 месяца. Постельного белья и одежды есть на 20 коек., белья тельного очень мало. Освещение добывалось за счет продуктов. Водоснабжение идет за счет Сельсовета, лед заготовляется Сельсоветом. Инфекционных заболеваний наблюдается: инфлиенцией. Смертности нет. Кроме того, наблюдаются больные на почве голода, большинство детей, количество выяснить не удалось. Смертности на почве голода нет. Санитарное состояние колонии удовлетворительно. СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОГО ДОМА: здание вполне пригодное и оборудовано для детского дома. В доме находится 39 детей из них 4 больные чесоткой и находятся на излечении в больнице. между всеми 6 сырот, все дети местные. Спят на 16 койках /кроватях/. Возраст детей от 4 до 10 лет. Отопление доставляется Сельсоветом бывают перебои, в день обследования в доме было холодно в виду не отопления, дети дрожали от холода. Штат служащих: 1 руководительница, она же зав. домом, 1 кухарка, 1 уборщица и 1 прачка, 3 на содержании Наробраза, 1 за счет АРА. Жалованья сотрудники не получают и по их заявлению очень нуждаются. Освещение покупается за счет продуктов. Занятия с детьми бывают но с перебоями в виду малого количества топлива. Белья постельного 3 перемены. Недостаточно белья тельного. Острый недостаток в обуви. Засеяно для Детдома 3 [?] дес. озимого хлеба. Наробраз ничем Детдому не помогает и ничем не снабжает.-
Существует в колонии трудовая школа. Здание хорошее, но в виду некоторых повреждений снарядами требуется капитальный ремонт. Всего учащихся 75 детей. Учитель - учительствует в колонии 10 лет есть ему в помощь еще 2 учительницы. Занятия идут без перебоя. Школа на госсодержании. Топливом снабжает Сельсовет с большим перебоем. Жалованья учителя не получают. За отсутствием средств нет возможности нанят сторожа. Предполагается засеять 25 пуд. ярового хлеба для школы.-
…Обследование деятельности Сельсовета м.Тягинки. - В Тягинке Сельсовет являлся отделением при Волисполкоме. Из работников было 9 коммунистов. Проводится Культпросветительная работа и работа среди женщин. Организован клуб молодежи. Все компании проведены. Продссуда роздана беднейшему населению. Голодающих 300 душ, в проголодь - 200 человек. Всего населения - 4 тысячи. Есть голодающие, но смертности на почве голода не встречалось. Продссуда в большинстве бедняками с'едена и обменена на семенной материал.-
Много лошадей больны чесоткой, были заболевания лошадей сапом, Есть ветеринарный врач, который мало уделяет внимания по борьбе с заболеваниями скота,. Докладов о заболевании скота не делалось. Врач - Скворцов не внимательно относится к своим обязанностям и были случаи отказа посетить больных из бедняков. Докладов тоже Волисполкому о состоянии волости не делалось.-
Есть школа на госсодержании детей учащихся - 150 душ. Учителей - 4. Больница не работает за исключением амбулатории. Кризис в медикаментах. Набит ледник. Договор не заключен. Сельского фонда засеяно 25 десятин.-
Есть одна Аровская столовая, кормится 480 детей, но с большими перебоями, 7 дней закрыта, за отсутствием продовольствия. Красной казарме и безпризорным детям собрано по волости 360 пуд. зерна и 359 руб. деньгами.-
Партийных заседаний организованных не было.
Деятельность Волисполкома обследовать не удалось, вследствие того, что Тягинская волость уже была ликвидирована и работники в большинстве своем уехали в Херсон. Общее впечатление работы Волисполкома удовлетворительное.-
Пленума созвать не представилось возможным в виду перехода волости в Берислав. По Сельсоветам были мною проведены инструктивные доклады. Назревает всюду голод среди беднейшего крестьянства, необходимы срочная помощь зерном, а главным образом живым инвентарем, кроме того необходимо урегулировать вопрос с актами гражданского состояния, так как волость далеко от Сельсоветов и технически не представляется возможности производить те или иные регистрации в виду дальности волости. Охрана детства и материнства не ведется, так как организованного батрачества нет в этой области требуется проведение работ.-

/підпис/ /Колесник/"

[1923 р.]

(ДАХО, ф.р.2, оп.1, спр.748, арк.72-75)

 

 

 

"БЕРИСЛАВСКОМУ РАЙИСПОЛКОМУ.-

По сведениям имеющимся в Отделе Управления Председатель Сельсовета колонии Львово издал приказ об обязательном праздновании субботнего дня, что свидетельствует об абсолютном непонимании им политики Соввласти в религиозном вопросе.
Предлагается срочно отменить этот приказ и предложить Сельсовету дать об'яснение по существу изданного приказа.
Кроме того, ставится Вам на вид Ваша слабая осведомленность о том, что делается в Сельсоветах Вашего района.-

ЗАВОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ /Гебель/
Секретарь /Кнорре/"

(ДАХО, ф.р.2, оп.1, спр.748, арк.100)

 

 

"Окрземуправление от 13/3 - 23 г. №1088
Обязательное постановление Херсонского Окрисполкома по Окрземуправлению.
Вызванный внешней и гражданской войной огромный недосев полей. Вместе с засухой последних 2-х лет породил большое одичание наших полей и переход их в состояние перелога. Благодаря этому появилось очень много сорных трав забивающих наши хлеба, а также большое количество разных вредителей наносящих громаднейший вред нашим посевам. На это обстоятельство нам нужно своевременно обратить самое серьезное внимание, так как сорняки и вредители в сельском хозяйстве могут свести урожай к нулю. Залог же будущего благополучия республики - есть урожай 1923 г. На основании наблюдений прошлого года, нужно предполагать возможность появления нынешней весной в большом количестве одного из опаснейших врагов сельского хозяйства - сусликов /овражков/ которые могут причинить большие повреждения нашим полям, а тем самым громаднейший убыток государству. На основании этого Призидиум Окрисполкома ПОСТАНОВИЛ: об'явить овражковую повинность и предлагает всем Райисполкомам немедленно с наступлением теплой погоды под руководством агронома организовать борьбу с сусликами путем выливания сусликов водой, а также где будет возможно устройством капканов /пастки/. Вылитые суслики должны убиваться, а отрезанные от них четыре лапки доставляются в Сельсовет для составления акта о числе уничтоженных сусликов в каждом селении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лапки при актах должны доставляться в райземотделы для уничтожения - уполномоченные райземуправлений должны уничтожать лапки при помощи ожигания или зарытия их не менее 2 арш. глубины.
2. На каждой десятине должно быть уничтожено не менее четырех сусликов /овражков/. Овражковой повинности подлежат кроме пахотной земли, также земля усадебная, сенокосная и выгонная.
3. граждане, не выполнившие овражковой повинности привлекаются к ответственности и денежному штрафу 25 Руб.
4. Овражковой повинности подлежат все артели, коллективы, Советские трестированные хозяйства, государственные учреждения, занимающиеся сельским хозяйством и учебные заведения.
5. Райисполкомы не проявившие достаточной энергии в деле борьбы с сусликами будут привлечены к ответственности.
6. О степени появления сусликов и о мерах, принятых по борьбе с ними, еженедельно сообщать Оземуправлению.
7. Сводные ведомости об истреблении сусликов райземуправления обязаны еженедельно направлять в Оземуправление.
Зам. Предокрисполкома /Гебель/
Зав. Окрземуправления /Осадчий/
Зав. Канцелярией /Матковский/
Бериславскому Райисполкому для широкого оповещения населения"

"Бериславскому Сельсовету

Для точного исполнения, широкого оповещения путем прочтения на сельских сходах и представления лапок при актах в Берис. РайЗемУправление. Марта 28/ІІІ - 23 г. №1310

РайЗемУправления Гольдербит /підпис/
Секретарь /підпис/"

(ДАХО, ф.р.307, оп.1, спр.5, арк.85)
[Окрисполком - округовий виконавчий комітет; на той час Бериславщина за адміністративно-територіальним поділом входила до Херсонського округу]

 

 

 

"В Парком
от красноармеек г.Берислава, находящихся на иждивении К[омите]-та Взаимопомощи.

Заявление.

Мы красноармейские семьи, обращаемся к Вам, ко Всем членам партии, чтобы Вы обратили на наше бедственное положение и пошли на встречу помочь нам, так как нам везде отказывают.
Мы просили посев материала, нам отказали, мы хотели посеять хоть по пол десятины, для того чтобы обезпечить свои семьи в будущем, так как они теперь голодают.
Мы взяли по пол. десятины, некоторые из нас, кто имеет большую семью, по десятине под баштан, в надежде, что нам пойдут навстречу высшие органы и походатайствовали, чтобы нам заорали, как например они сделали - постановили заорать Детскому дому Школам и др.[ушкодження тексту], что красноармейкам не только отказали но назвали наш вопрос Шкурным вопросом не обращая внимания на то что на иждивении К-та Вз. Пом. Находяться самые бедные безпомощные красноармейки, у них нет ничего, кроме голых детей, не только, что лошадей, указывает те которые имеют состояние не довольствуются от К-та ни чем. И потому мы просим Парком, обратить внимание на нас красноармеек, которые отдали своих сыновей, мужей и братьев для защиты Соввласти, и которые пролили кров и остались жертвами на поле брани, жертвами Свободы, которые сей час стоят в рядах Красной армии для защиты Сов. России.
Мы старухи-матери, безпомощные сестры и жены красноармейцев оставшиеся с нетрудоспособной семьей, мы не можем заработать куска хлеба для своего существования, не только заплатить за оренду 120 руб. Просим Вас обратить внимание на наше бедственное положение и походатайствовать за нас красноармейских семей.
3/IV.23 г.

Уполномоченные от красноармеек /підписи/"
(ДАХО, ф.р.863, оп.1, спр.1, арк.83)
[Парком - партійний комітет більшовицької партії]

 

 

 

"ПОЕЗДКА ВОДНИКОВ В ПОДШЕФНОЕ СЕЛО КАЗАЦКОЕ

Тихий, осенний лунный украинский вечер. Старый красавец Днепр, залитый серебристым светом луны, тих и спокоен. Глядя на него, отдыхает и вся природа, как утомленная тяжелым, беспрерывным недельным трудом…
На Херсонской пристани необыкновенное оживление. То рабочие водного транспорта провожают своих представителей в село Казацкое для принятия шефства над ним. Шефство города над селом, шефство рабочих над крестьянством - один из методов проведения в жизнь очередного лозунга в строительстве Советских Республик.
"Смычка города с деревней", провозглашенная нашим великим вождем т.Лениным и подхваченная широкими рабочими массами, все более и более воплощается в жизнь.
Не отстали от могучего течения и Херсонские водники.
Пароход "Сосновский" дает третий гудок.
Еще громче, еще оживленней раздаются прощальные напутствия и наказы - выполнить с честью возложенные на нас задачи.
Пароход тронулся. Раздались могучие звуки марша - то играет наш собственный духовой оркестр, составленный из подростков-водников.
Проходим мимо заграничного гиганта парохода, грузящегося экспортным зерном - излишками нашего сельско/хозяйственного производства. А там вдали на рейде, в туманных очертаниях, виднеется еще один - иностранец, только что пришедший в Херсон.
А наш пароход все быстрее и быстрее идет вперед. Еще несколько минут, и Херсон растворился в ослепительном сиянии луны.
Поздно ночью мы высадились на пристань "Берислав" и, дождавшись утра, направились через Берислав в с.Казацкое. Проходя по городу с музыкой, мы обратили на себя внимание населения, которое не без интереса расспрашивало у нас о цели нашей поездки в Казацкое и, получая от нас ответ: "идем принимать шефство над селом Казацким", задумывалось над этим новым явлением нашей революционной жизни.
К 9 ч. утра в воскресенье мы прибыли с музыкой и развернутым знаменем в Казацкое совершенно неожиданно для его населения. К нам быстро сбежалась часть населения, расспрашивая нас о цели нашего приезда.
Мы же тем временем, помня наказ провожавших нас товарищей, приступили к всестороннему ознакомлению с жизнью села, начиная с Сельсовета, куда пришло около 50 селян, интересовавшимся нашим приездом и хорошо знакомых с работой Сельсовета, Рабземлеса и КНС.
В процессе нашего ознакомления с селом были установлены нами следующие факты: в селе имеется: комиссия оказания помощи безпризорным детям и комитет взаимопомощи, проводящий работу по сбору зерна (добровольное обложение). Лишь 20 % всего населения еще не внесло сбора. Это свидетельствует о доброжелательном отношении селян к проведению сбора (от 10 ф. до 20 пуд.) для оказания помощи беднейшему крестьянству. Проведена кампания помощи беднейшему населению по обсеменению полей безлошадного населения. Разъяснено населению значение единого налога, каковой внесен почти полностью. Школа ремонтируется и будет функционировать на местные средства.

Работа КНС.

Всех членов его насчитывается 36 ч. Собрания устраиваются регулярно дважды в месяц. Проведены следующие кампании: 1) подписка всех членов на 6 проц. золотой заем; 2) внесение по пуду 10 фунт зерна на постройку аэроплана; 3) кампания по истреблению сусликов и вредителей; 4) кампания по сбору трудгужналога и 5) посевная кампания.
Работа Всеработземлеса.
Работа выражается в организации батраков в виду их неорганизованности. Всего членов 36. Союзом взято на учет 105 батраков. Около 70 % населения деревни - батрачество, работающее в совхозе.

Работа ком'ячейки

Ячейка насчитывает 12 членов партии. Из них 2 кандидата. Собрания ячейки устраиваются регулярно раз в неделю и посещаются всеми членами партии. Вопросы разбираются не только политического, но советского и административного характера. Канцелярия очень бедна, беден также клуб; в читальне нет свежей литературы, газеты читаются редко. Секретарь сельячейки просил присылать ему по возможности какую-нибудь газету и не оставлять его в потемках.
Работой ячейки руководит секретарь, получающий директивы от Райпаркома. На каждый месяц устанавливается план работы. На всех выборных должностях в Сельсовете, КНС и проч. работает всего три человека, остальные же 9 членов партии находятся без работы. Материальное положение членов партии плохое. Партработа в селе проводится успешно.

Кампании

На все кампании село отзывается. Пожертвовано селянами добровольно для выписки газет 30 пуд. зерна, а также были пожертвования на воздухофлот. Собрано 50 пудов зерна в фонд ремонта Красной казармы и 80 пудов на ремонт школы, которая приступает к занятиям. По заявлению некоторых крестьян, они собираются в скором времени организовать артель - коммуну. Мы одобрили их план.

В чем нуждается селянство

Для поднятия их хозяйств селянству необходим живой и мертвый инвентарь, ремонт такового, а также фабрикаты и уголь для кузнечных работ. Нет сельской кооперации, страдает неналаженностью культурно-просветительный аппарат, просят облегчить их в тяжелом труде, помочь в приобретении трактора, также присылать им письма и газеты.
По окончании обследования мирной работы, состоялось торжественное вручение морского знамени водников селянам Казацкого. В 6 ч. вечера в селянском клубе состоялся спектакль-митинг. Говорили Деремешко, Щербановский и председатель сельсовета Ладко. По докладу о международном положении принята резолюция о готовности "в случае посягательств на СССР международной буржуазии, в тесной спайке с рабочими стать под ружье".
По окончании спектакля мы собрались в обратный путь. Многие из присутствующих проводили нас до самой пристани, выражая нам свою селянскую благодарность за наш приезд, внесший в их трудовую селянскую жизнь освещающий творческий дух городского пролетариата, и прося передать благодарность всем рабочим водного транспорта и просьбу навещать их почаще.
Но вот подошел сверху пароход, и мы, распростившись с провожающими нас, отправились в Херсон, унося с собой приятное впечатление этого знаменательного дня.

Водники"
("Херсонский коммунар" від 29 вересня 1923 р.)
[КНС - комітет незаможних селян]

 

 

 

"Обязательное постановление № 7
Бериславского районного исполнительного комитета

5 мая 1924 г.

На основании обязательного постановления Херсонского Окрисполкома за № 22 Бериславский Райисполком постановляет:
§ 1
Запретить курение табаку в Госучреждениях, театрах, клубах и др. общественных местах вне мест специально для этого отведенных.
§ 2
Запретить грызть семячки в Госучреждениях театрах, клубах и др. общественных местах.
§ 3
Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат штрафу в административном порядке до 10 р. золотом при аресту до 3 х суток.

Зам. Предрайисполкома
Секретарь /підпис/"

(ДАХО, ф.р.306, оп.1, спр.85, арк. 7)

 

 

 

"Председателю Херсонского Окр[ужного]исполкома
т. Касперовичу

21 сего января 1925 года - Берислав впервые будет освещен ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ и этот день для нашего района, а равно и для округа является весьма торжественным.-
Ставя Вас в известность, Бериславский райисполком просит пожаловать к Нам к 9 час. вечера 21 ЯНВАРЯ на торжественное открытие ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ в г. БЕРИСЛАВЕ.-
С коммунистическим приветом
Предрайисполкома /підпис/ /Клягин/"

(ДАХО, ф.р.2, оп.1, спр.238, арк.1)

 

 

 

"ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13
БЕРИСЛАВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

4 НОЯБРЯ 1925 года.-

В дополнение и изменение ранее изданных Обязательных постановлений о поведении на улицах, в учреждениях и общественных местах г. Берислава и его района, Бериславский Райисполком
п о с т а н о в и л:
1. Воспретить появление граждан в пьяном виде на улицах и публичных местах
2. Воспретить на улицах и общественных местах драки, сорры, произнесение бранных слов, крики и пение, нарушающие общественную тишину и спокойствие.-
3. Воспретить в государственных и общественных учреждениях курение табаку несотрудниками учреждений вне отведенных для этого мест.-
ПРИМЕЧАНИЕ: В театрах и местах зрелищ сотрудники и публика могут курить только в отведенных местах.
4. Воспретить в гос. и общественных учреждениях, кино, театрах и других местах увеселения и зрелищ загрязнение помещений шелухой семячек, окурками папирос и другим мусором.-
5. Воспретить образовывать шпалеры и стоять толпой мешая движению прохожих на улицах г. Берислава, а также затрагивание прохожих.-
6. Воспретить быструю езду по улицам.-
7. Запретить обрывание гражданами об'явлений распоряжений всех органов местной власти.-
8. Воспретить оправляться гражданам вне указанных для этого мест.-
9. Как угрожающее движению прохожих, а также и езде, запретить гражданам рытье на улицах ям для извлечения глины, а имевшиеся до настоящего момента ямы немедленно зарыть владельцам близ лежащих домов.-
10. Лиц, виновных в нарушении этого обязательного постановления подвергать в административном порядке штрафу до 25 [?] рублей или аресту и принуд[ительным]работ[ам] до 7-ми суток.-
11. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возложить на органы Милиции и Сельсоветы.-
12. Настоящее обязательное постановление распространить на Сельсоветы Бериславского района.-

Предрайисполкома Клягин
Секретарь РИК'а Гольдрин.-"

(ДАХО, ф.р.2, оп.1, спр.788, арк.11)

[РИК - "районный исполнительный комитет" - районний виконавчий комітет]

 

 

 


8 січня 1925 р. №87/с "Сов.секретно

Президиуму Окрисполкома. -

Бериславсикй Завод "Червонный Хлебороб" находится в самом плачевном состоянии, настроение рабочих и служащих самое отчаянное, вследствие того, что до сего времени не выплачена зарплата за Октябрь месяц за отсутствием средств и заказов заводу грозит закрытие, и на улице очутятся 30 человек, рабочих и служащих Херсонский Комбинат абсолютно не заботится снабжением завода, несмотря на то, что Комбинат должен заводу 2000 рублей. Как ненормальность можно отметить что несмотря на тяжелое положение завода, там имеется - два Заведующих получающих по 100 рублей в месяц.-
Сообщая о вышеизложенном Херсонское Окротделение ГПУ, просит о принятых мерах сообщить Экономгруппу.-

Нач. окротделения ГПУ /підпис/ /Зайцев/
ст. Делопроизводитель /підпис/ /Рудинский/"

[Угорі резолюція червоними чорнилами: "Звірка. Кому підлягає "Червоний Хлібороб"
9/І /підпис/"]

 

10/І вих - 35 "Д. - таємно
До директора заводу ім. Петровського

Окружвик має відомості, що Бериславський завод "Червоний Хлібороб" знаходиться в кепському становищі. До цього часу не виплачено кошти за жовтень і за відсутністю матеріалів завод має припинити працю. Крім того мається заборженність Комбінату в 2000 карбов.
Пропонується Вам з'ясувати цю справу й про наслідки вжитих засобів повідомити Окружвик.
Термін виконання тижневий.

Тво Секретаря Окружвик'у /Гольцман/"
[1925 р.]

(ДАХО, ф.р. 2, оп. 4, спр. 17, арк. 161-162)

 

 


ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО ВІДДІЛУ ХЕРСОНСЬКОГО ОКРВИКОНКОМУ,

24 ТРАВНЯ 1927 р.:

"Сов. Секретно

Лично Председателю Окрисполкома. г.Херсон
Выписка из Информатериала № 551, от 23/V - 27 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

После перевыборов Райисполкомов в частности Чаплынского, там был избран Пред. РИК'а Чаплынского района гр-н Патлис ранее служивший Пред. РИК'а г. Берислава. По приезду в с. Чаплынку и приняв дела Патлис начал хозяйничать, первым делом разогнал в полном смысле этого слова старых сотрудников, набрав в РИК разных пришельцев не-внушающих доверия, вторым номером было у гр-на Патлиса: взял 30 десятин земли из госфонда и продал таковую кулаку с. Чаплынки Грабко за тачанку, на условиях, что Патлис отдает в аренду 30 десятин земли на 2 года без арендной платы и без уплаты Е.С.Хоз. налога, такое действие вызвало ряд недовольствий со стороны сотрудников РИК'а, а в особенности среди крестьян, каковые на почве обмена земли на тачанку даже составили песенку и распивая ее критикуют действия Патлиса. Кроме того Патлис как большой любитель лошадей накупил для РИК'а целый табун лошадей, на каковых почти ежевечерно катается со своей невестой библиотекаршей сельбуда Никитиной и женой секретаря Паркома Анной Дубровиной, катание на риковских лошадях женщин также вызывает у гр-н все возможный толки, при чем некоторые гр-не сравнивают Патлиса с приставом или земским начальником, а также у Патлиса есть наклонность к выпивкам и к вечеринкам, что имело место к встрече 1-го мая т.е. Патлис со всеми ответственными работниками района и с беспартийным активом села собрались у деловода Админотдела Цесевича, где устроили пьянку. В результате Патлис в пьяном виде стал давать характеристику каждому из бывших членов Президиума и в частности в полном смысле дескредетировал быв. Райзу т. Милко. Кроме перечисленного у Патлиса есть еще много проделок и по Бериславскому РИК'у. По данному делу могут дать сведения жит. с. Чаплынки Посунько Василий, Лелека Павел и еще много других лиц.
Вышеизложенное представляется Вам для сведения.
Врид. Нач. Окр. Отд. Розыска /підпис/ /Кузьменко/
Инспектор СОЧ /підпис/ /Лукин/
Зав. Агентурным Столом /підпис/ /Ржавский/"

(ДАХО, ф.р.2, оп.4, спр.91, арк.31)

[Райзу - районне земельне управління;
CОЧ - секретно-оперативна частина]

 

 

 

"В Бериславский райисполком
Учителя 7л трудшколы
при руднике им. "Артема"
Криворогского округа

Заявление

В январе 1926 г. я лишен прав голоса Бериславским Райисполком вследствие пребывания моего на службе при бериславской религиозной общине в качестве регента хора Воскресенской церкви. В настоящее время я состою на должности учителя пения в 7л трудшколе и руководителя хоркружка в клубе при руднике им."Артема" Криворогского округа. Причины же, заставившие меня временно занять должность регента ц. хора, были следующие. Занимаясь безпрерывно исключительно учительской деятельностью с 1909 г. по 1920 г, я был призван в ноябре 1920 г. на службу в Красную армию и по демобилизации в апреле 1922 г. служил в Херсонском окрфинотделе. Находясь на службе в упомянутом окрфинотделе я в январе 1923 г. заболел малярией в тяжелой форме. Во время болезни три месяца находился на содержании страхкассы, как неспособный к труду. И вот, окончательно не излечившись, я подал заявление об увольнении меня со службы, так как продолжать службу не мог, вследствие развившейся у меня общей слабости от малокровия. По совету врачей мне необходим был отдых, покой и питание. Средств же к существованию у меня не было, что и вынудило взяться временно за руководство ц. хором. Что же касается моего взгляда и вообще отношения к попам и их измышлениям, то еще в старое время я считался у них личностью неблагожелательного настроения к их интересам и находился у них под опалой. Во время же пребывания моего регентом хора при бериславской Воскресенской церкви многим береславцам и сотрудникам Райисполкома известно мое отрицательное отношение к ним. Происходя из крестьян м.Аджамки и никогда не служивши ни в старой ни в разных новых армиях в гражданскую войну, кроме Красной армии, я, на основании вышеизложенного, прошу Бериславский Райисполком ходатайства о восстановлении меня в правах голоса и о конечном результате настоящей просьбы сообщить, если возможно - в скором времени заведывающему 7л. трудшколой при руднике им. "Артема", ж.д.ст. Карнаватка, Криворогского округа.
При сем прилагаются копии документов:
1) о службе в Красной армии
2) выписка из членской книжки №726 о том, что я состою в союзе с 1918 г.
3) Мандат, свидетельствующий о моей учит. службе в период гражданской войны
4) удостоверение о моем регентско-учительском стаже.
Н.Костенко /підпис/
1928 г. апреля 3 дня"

 

"Витяг

з протоколу ч.9 Засідання Президії Бериславської Селищ. ради 12 квітня 1928 р.
Слухали: п.2-й Заяву вчителя 7річної трудшколи при руднику ім."Артема" Криворожського Округа Костенко Нил Микитовича, позбавленного виборчого права як службовця культа в м. Бериславі на посаді дяка Воскресенської церкви.
Ухвалили: Клопотання гром. Костенка Нил Микитовича, підтримати як помилково позбавленного по кільки Костенко Нил перебував при Воскресенській церкві як керівник церк хору
Певно: секретар с/р /підпис/"

 

"Витяг

з протоколу Ч-72/6: засідання президії Бериславск. РВК'у 25/IV - 28 р.

Слухали:

§18 Заяву гр-на м.Беріславу Костенко Н.М. про поновлення виборчих прав якого було позбавлено Бериславськім сільвиборчкомом, як особу, що керував церковним хором.

Ухвалили:

Погодитись постановою Бериславск. Селищн. Радою від 12/IV - 28 прот Ч-9 - про поновлення виборчих прав як особу що помилково позбавлена.
Певно: Секретар РВК'у /підпис/"

(ДАХО, ф.р.307, оп.1, спр.24, арк.52, 54, 55)

 

"от члена Товар. Червоный Пахар.
В Берисл. Сель Совет

Андрея Фалимоновича
Полуденного

Заявление.

Прошу Берисл. С.С. ходатайствовать о возстановлении меня в праве голоса, которого я лишен из за имуществ. ценза имевшегося по документам моего отца лично я на свое имя имущества не имел.
1928 г. 5 июня. /підпис/"

[Того само дня тотожну заяву подав й Іван Филимонович Полудьонний]

(ДАХО, ф.р.307, оп.1, спр.24, арк.87,88)

 

 

"В Бериславский Сель Совет.
Члена Тва по спільн.
оброб. землі "Світлий шлях"
Валуева Василия Яковлевича

Заявление.

Прошу Бериславский СельСовет возстановить меня в гражданском праве, в праве выборчого голоса, так как мотивы по которым я был лишен права выборчого голоса уже давно не существуют: 1) До революции 1917 г. у меня была собственная земля в количестве 300 десятин (при наличии долга - в Херс. Земском банке 33 тысячи рублей и часным лицам, по второй закладной, 50 тысяч руб., - что могу подтвердить документами). Но с начала революции 1917 г. и по настоящее время я этой землей не пользовался, считая ее после революции землею принадлежащей государству.
2) В 1926-1927 году я состоял в числе компанионов-содержателей городского иллюзиона, продав на это дело свой дом. Но с весны 1927 года дело это перешло в другие руки разорив меня окончательно. Иных мотивов лишающих меня права гражданского голоса за мной не числится, а бывшие отпали, почему еще раз прошу СельСовет возстановить меня в правах гражданственности, возвратив мне право выборчого голоса.

Член Тва Свитлий Шлях
Василий Валуев /підпис/

Тво Світлий Шлях з свого боку підтримуючи прохання свого члена Тва Валуїва Василя, прохає Бериславську с/раду розстановить його в правах виборчого голосу.

12 серпня 1928 р.

Голова Тва "Світлий Шлях" Л.Литвиненко
Члени Тва Индиченко, И.Бойко, Кузнецова,
Н.Южда, А.Стеблина, Шевченко[?], Л.Литвиненко,
Д.Гречка, Я.Бутенко /підписи/"

(ДАХО, ф.р.307, оп.1, спр.24, арк.105,106)

 

 

 

"План
переведення свята 1-го Травня по м. Берислав

1. У Ниділю 29-го Квітня о 6-й години вечора дається бесплатний кино-сеанс для учнів Бериславськіх шкіл.
2. У Ниділю о 8-й години вечора в театрі сельбуда урочисте засідання с/ради з представниками РВК'у, партійних, комсомольськіх професійних та громадськіх організацій. - Доповідь про 1-е Травня. Хор.
3. У Ниділю о 9-ій годині вечора бесплатний кино-сеанс для безробітних членів спілок, КНС, інвідділу та селянства, росподіл квітків перевадить т.Мазуренко
4. В Поніділок 30/IV - о 9-й години ранку по школам перевадиться дитячи ранки в присутність представників від організацій та батьків.
5. У Поніділок 30/IV - о 8-й години вечора в театрі концерт, виступі гуртків с/буду та декламація.
6. У вівторок 1-го травня всі професійни партійни комсомольськи та громадськи організації,, школи та селянство збираються с прапорами організовано по своїм установам та пів на другу всі збираються біля сельбуду, звідки організовано направляються до заводу "Червоний хлібороб", де відбувається митинг. Після митингу змагання в стрільбі та в бігах.
7. У вівторок о 5-й годині вечора улаштовується катанье по Дніпру з оркестром та хором.
8. О 7-й години 1-го Травня відкривається Районовий піонерський клуб, в помешканні бувшої жіночої школи.
9. У Вівторок 1-го Травня пол девятого в театрі с/буда відбувається вистава, п'єса "Підземна Галичина", декламації, концерт.

Голова Комісії /підпис/ Строкань
Завідувач с/будом /Смолій/
Секретар комисії /Коваль/"

[1928 р.]

(ДАХО, ф.р.307, оп.1, спр.36, арк.27)

 

 

 

"Протокол № 5

Общиного собрания Пойдуновского зем. об-ва Плантацкого зем обва Центрального обва

На собрании присутствовало 147 человек
Повестка дня
1. О - 6 Конгресе Коментерина
2. Разбор Инструкции по перевиборам Сел Совета и Выборы Народних заседатели Бюро жалоб РКИ
3. Текущие дела

Голова СБондаренко /підпис/
Секретар И.Зубенко /підпис/"

[1929 р.]

(ДАХО, ф.р.307, оп.1, спр.50, арк.61)

 

 "Акт Софиевской Зем грома

до 10 червиня  из дисятого 10 червиня изтреблено
2,500 шт.  сусликов по 15 червиня одна тысяча двдцат пят по 25 червиня изтреблено пятсот дадцат сусликов и по первого липня 475 штук принимал кажного воделности а всего изтребили 4,520 шт проводили работу все хором побои ест из соседской комуны Маяк - илича а потому уних 500 деся гуляет зимли и оны не изтребляют
уповно[важений] Карленко /підпис/"

(Там само, арк.157)

 


 

"Штамп Бериславського
РВК'у - 28/ХІ - 29 р.
сільрадам, КНС та
правлінням Колгоспів

Ч.10479
В час класової боротьби на селі куркуль всіма засобами намагався підривати всі міроприємства
Рад[янської]влади, але біднота в купі з середняком давала йому належний відпор. Зараз коли незаможник з середняком будують велики товарови господарства через організації С/Г колективів - куркуль, аби пролізти до колективу з шкідницькою метою, теж агітує за крупне колективне господарство, він хоче останній раз спробувати міць куркульськи сили на колективному будівництві, аби розруйнувати останнє. Преданістью куркуля до колективного будівництва бідняцький актив села захоплюється, віре йому і приймає до складу свого колективу, забуває, що преданість лицемірна і направлена тілько до знищення колгоспного будівництва, а тому треба раз назавжди, як і раніш, обрубати шкідницьку спробу куркуля і на колективному фронті. Багато колоб'єднань района засмічено куркулями і ні сільради, ні КНС, ні правління таких колоб'єднань не вживають будь якіх мір, що до усунення їх з колективів, а тому РК категорично пропонує сільрадам в купі з КНС та з правліннями колгоспів перевірити склад колгоспів, та виключити з них дійсних куркульсько-заможні господарства, яким немає місця в колективному секторі.
Про наслідки повідомте.-

ГОЛОВА РВК'у /Хриненко/
Зав. Р.З.В. /Реніч/
Рай колективіст /Селезнев/
Діловод /Медвідь/"

(Там само, арк. 304)

[С/Г - сільськогосподарських]

 

 

 

"Протокол

Загальних зборів членів Забалковской та Софиевскої земгромади що видбулися 6 листопаду 1929 року в помешкані Забалковскої школи - на збори прибуло 247 чоловік з них жинок 53
За голову зборів більшістю голосів обібрано т. Піліпей М. та секретарем Заврайскій А. Після цього головою зборів т.Піліпей була об'явлена розроблена денна повістка яка й затвержена загальними зборами в слідующем порядкі
1) Доповідь про 12 роков. Жовтневого свята та наши завдання й досяження
2) Доповід про теротеріяльні військови часті
3) Біжучи справи
§ 1 Слухали доповід т.Піліпей М. про 12 роковину Жовтневого свята та про завдання та досяження в галузі будування Соціялістичного Господарства.
в прениях виступали т.т. Пастушенко та Любарова які теж указали на досяження та завдання Соц. Господарст.
Ухвалили: констатувати що в момент ожесточенной борьби рабочего класа и кресть'янства с остатками буржуазії и кулачества, внутри Советской страни изаграницей когда контр-революція чуя свое конечное существование в связи с гигантскими успехами нашего пролетарского Государства мы Забалковская и Софиевская земгромады учитывая всю важность Советской власти не только на бумаге присоединяемся к ея решениям но как не от'емлемая часть ея руководителей и строителей; празднуя 12й год своей победы над буржуазией, чего не праздновала еще ни одна страна. На 13 год существования Советского Государства и на дальше вступаем с твердым решением помогать Советской власти, в частности власти Бериславского района - бороться со всеми вредителями в работе Советской власти категорически требуем от нашей власти возбудить ходатайство перед высшими органами власти про выселение за пределы нашого района в первую очередь быв. помещиков: Полуденнаго Никон Мих. Лебеденко Алексей Пав, Карабана Прок и всех остальных бывших помещиков и кулаков собственников, а мы будем продолжать строить наше Государство до тех пор пока наше Красное знамя обоймет весь мир.
Слухали: Доповідь т.Овчиникова про теротериальни вийскови частини якій всебічно раз'ясував про переписку та про чуждых элементів
Ухвалили: Доповідь прийнять до відому раз'ясував всім останнім про приписку до теротеріяльних част та про приняття рішучих заходів до чуждого элемента.
§ 3 Біжучи справи:
Слухали: Об'яву та план свята 12 років Жовтневої революції та час відправки червоної Валки.
Ухвалили: прийнять до відому та виконання.

Голова зборів /підпис/
Секретар /підпис/"

(Там само, арк.328, 329)

 

 

"Звіт

Про роботу Козацької школи та вчителів в переведенні масової колективізації, підготовці та переведенні весняної засівкампанії.
Після районової наради завідуючих шкіл, яка відбулась 14/І-30 р., де стояло питання про завдання роботи шкіл та вчителів в переведенні масової колективізації, школа одержала необхідні інструкції для проробки цих питань, як в школі так і позашколою. В додаток до цього був одержан комплекс: "Суцільна колективізація на Херсонщині". Згідно одержаним матеріялом питання масової колективізації, було обговорено на засіданні шкільної ради, де була намічена конкретна участь вчителів і школи в цій кампанії. Обговорювали це питання на засіданні учкома, ради ланкових і загальних зборах всієї школи і приступили до практичної роботи. Так як ця кампанія розгорнулась під час комплекса "Кривавий тиждень" питання масової колективізації було ув'язано з цією темою. В основу цієї теми був покладен 5 річний плян розвитку с.г. і постанова листопадового пленуму 1929 р. про завдання роботи на селі. 22/І-30 р. були скликані загальні збори батьків, де була поставлена доповідь: "Ленін о колективізації", відповідна вистава "Ленін великий вожатий". Школа випустила стінчасопис, де було висвітлено про хід роботи, щодо організації села-комуни. Діти вели агітацію серед батьків і населення, щодо вступу в члени села-комуни. Вчителі переводили вербовку членів комуни, а тому вчителі були прикріплені до СОЗів, де переводили підготовчу роботу до організації села-комуни. Під керівництвом вчителів складалися річні звіти по СОЗам. Вели агітацію за усуспільнення живого й мертвого інвентаря і пояснювали про шкідництво і розбазарювання майна. Вчительками була переведена пояснювальна робота серед жінок. Освітлювалися такі моменти: "Розкріпачення жінки", "Умови праці і виховання дітей в колгоспі. Наслідком чого жінки і делегатки в першу чергу почали записуватися в комуну. Делегатки записалися на 100 %. Під час переведення кампанії - організації села-комуни, на селі перевадилась робота щодо ліквідації кулака як кляси. Це питання було порушено в школі, пояснено і пророблено, наслідком чого діти вели пояснюючу роботу серед батьків. В зв'язку з тим, що підготовча робота роспочалася на селі, ми не чекали від Р.М.Б. матеріялів проробки комплекса, а зараз же за комплексом "Суцільна колективізація і ліквідація кулака як кляси" почали проробку комплекса "Весняна засівкампанія і праця на селі". В основу цього комплекса було покладено плян сільського посівкома: підвищення врожайности, аґромінімум, перевірка плянів зобов'язань, доведення плянів посів площі по культурах до колгоспів і двору, організація ремонту с-г машин, облік ремонту тяглової сили і усуспільнення їх, облік і усуспільнення кормів, утворення насінньових фондів, прочистка і протруєння зерна, контрактація посівів. І школа на підставі цього пляна намітила, яку практичну участь вона може прийняти. В ході роботи висвітлювали діяграмами в с-раді. Під час проробки організовались дитячи бригади на допомогу організаціям куща, с-ради, с-буда. Тут вони збирали відомости і допомагали взагалі в роботі. Перед бойовой п'ятиденкой школа організовала 14/ІІ-30 р. демонстрацію де діти вимагали 100 % виконання пляну весняної засівкампанії. На слідуючий день були збори населення в театрі де учні виступали, висвітлюючи бойові завдання весняної засівкампанії і вимоги які школа ставить щодо здійснення плянів весняної засвікампанії, після цього на засіданні посівкома де постановили питання про виділення учнів до ударних бригад по збору насінньового матеріялу. Були переведенні збори і виділенні 20 уч. із 3 - 4 групи, які були прикріпленні до СОЗів і працювали в дві зміни. Конкретна робота: пояснювали батькам і населенню, викликали до СОЗу. При школі утворен с-г куток, який поповнювавсь весь час на протязі весни. Випустили стінчасопис. Організовали бриґади по боротьбі з шкідниками і охорони птахів. Вся робота була пророблена в тісному зв'язку з піонер-загоном, ув'язана з пляном робот організацій. Вчителі вели пояснюючу роботу серед жінок. Були утворенні ударні бригади по збору насінньового фонду ім. 8 березня - бригадірами вчительки.
Завшк. М.Задорожня /підпис/
20/V - 30 р."

[СОЗи - товариства Спільного обробітку землі;
РМБ - районне методичне бюро]

 

 


"Отчет

О проделанной работе в области
массовой Коллект[ивизации]. весенней посевкампании по школе Имени Ленина.

Школа: Прорабатывая вопрос "Массовая Коллект. и весенняя посевкампания" в школе, главное внимание было обращено на углубление понимания учениками сути массовой коллективизации и укрепления таковой, т.к. родители учеников все коллективисты. Для уяснения разницы между индивид. хоз. и хоз. Союза и Артели, школой предпринято было 2 экскурсии: одна в Соз и другая в Артель "Вперед к Победе". Кроме того учениками І группы выпущена картиночная стенгазета "За коллективиз.", где дети отделяли и оттеняли все возможности и преимущества крупного Кол. хозяйства, сопоставляя в этом отношении, низкий уровень мелкого индив. хозяйства. - Проводя подготовительн. и самую весеннюю Посевкомп., школа (дети І гр.) проверили 1 раз готовность Соза к севу, произведен ремонт инвентаря, очистку семян и состояние живого инвентаря. Для наглядности, в школе, оборудован маленький С/х уголок, где хранятся образцы посевного материала Соза, учет произведенному посеву и т.д. Использовать учеников в большем понимании небыло возможности, тк [так как]имеется только І группа.
Участие учителя. Учитель один. Являясь организатором и фундатором Соза "Имени Ленина" и будучи членом правления Соза, на долю учителя пала роль руководителя укрепления организованного Коллект. Хоз. Ни один вопрос, ни одно заседание или собрание без участия учителя на проходили. Являясь, кроме того, членом Президиума С/сов. и членом Посевкома, коему как учителя, еще больше возлагалось ответств. за проведение того или друг. мероприятия, партии, Сов. власти на селе. Работая в сплошной массе Коллективистов, главное внимание было обращено на укрепление организов. Кол. хоз., на правильную постановку работы в таковом. В период весенней посевкампании (подгот. и самого сева) пришлось принять активное участие в организованной бригаде по мобилизации семенных фондов…
Результаты работы: а) По массовой Коллект. после разъяснения статьи тов. Сталина, отв. т.Колгоспникам, льгот Колгоспам и прим. уставе Артели, Соз "Им Ленина" переведен на устав Артели. Выход из Соза после статьи Сталина был, но в ограниченном колич. - Из 46 хоз. вышло 9 хоз., из них 50 % уже интересуется положением Соза после перевода на устав Артели и есть надежда их втянуть обратно в Артель.
По посевной кампании. Не смотря на тяжелое материальное положение членов Соза, отсутствие кормовых запасов, план посевной кампании выполнен полностью (с незначительным наруш. плана по культив.)
Артель Ленина имеет на сегодняшний день всего посева озимого: 160 десятин
Ярового всех культур: 530 га
А всего в переводе в га 704, 88 га
Посев поздних культур продолжается (проса и картофеля в плавне).

Зав. школой /підпис/
13/V - 1930 г.

с. С.Шведское"

 

 

 

Звіт Бургунської трудової школи
від 28 лютого 1930 р.:

"До Береславського РІНО.
Повідомляю, що за останній час школа приймала участь в таких кампаніях:
1. Антипасхальна. Було підготовлено для переведення вечірки з 19 на 20/IV - доклад, вірші, пісні та гасла. Вечір проведено слабо, оскілько ні молоди, ні селянства за винятком декількох чоловік - не було. Більша ж частина учнів залишилася вдома та взята батьками до церкви, навіть частина "Комсомольців" не прибула до х/ч. де провадився вечір. Коли на вечірках під різдво та водохреща молодь приймала активну участь, тепер навпаки вся молодь зі "старими" віднеслася, і до підготовки і до переведення самої вечірки найпасивніш. Коли з осени та зимою запроваджуванно читки, бесіди та доклади антирелігійного змісту, зовсім не було протиріч таких злих і стійких, ні з боку молоди ні з боку дорослих, як це спостерігалося за останній час. З дня вихіду з колгоспу - мається різка зміна, щодо релігійного вірування населення.
2. Боротьба зі шкідниками. Робота ув'язана з уповноваженим. Школа працювала 4 дні в полі та 2 дні в помешканні по підготовці матеріялів протруєння. Самого протруєння, оскільки воно газове, школа не робила.
3. Пам'яті Коцюбинського проведено, шляхом проробки відповідного матеріялу та карновчого [?] збору на побудову пам'ятника - Коцюбинського.
4. 1й Травня. Зараз іде підготовка. Складається стінчасопис, готуються вітання, доклад, вірші, пісні, фізкультура, гасла, плякат, уквітчання помешкань школи, х/ч і Созу.

Зав. Школи /підпис/"

[х/ч - художня частина]

 

 

 

"Звіт про роботу Дрімайлівської школи та вчителя, в переведенні масової колективізації району, та підготовки до весняної посівкампанії.
Участь учителя: за колективізацію висвітлювалась на зібранях, провадила жіночі збори, агітувала в індивідуальних розмовах. На батьківських зборах поясняла статтю Сталіна, та пільги, що надаються колгоспам. Сама член артілі. В підготовці до переведення весняной посівкампанії. З бригадами ходила збирала посівмат, 8-го березня з жінками збирала посівмат. Ходила з учнями знищивати ховрахів.
Участь учнів школи під керівництвом вчителя: Писали плякати, бюлітені до кожної кампанії, все це вивішували на видному місці. Закликали батьків до колгоспу. Примушували батьків везти посівмат. Знищували ховрахів, в колгоспі віяли зерно. При знищенні ховрахів газами робили клюшки [?]. Наслідок роботи учнів: знищено школою 98 ховрахів, є випадки втягнення батьків до колгоспу.
Звіт про переведення Дрімайлівською школою антипасхальної кампанії та святкування 1-ше Травня.
В школі дидактичний матер'ял тісно зв'язан з переведенням антипасхальної пропаганди та святкуванням 1-го Травня. Переведенні батьківські збори де проведена антипасхальна пропаганда. Діти писали антипасхальний бюлітень, антіпасхальні плякати все це вивішували на відному місті. Свято 1-го травня провадили так: 1го травня демонстрація з прапорами, плякатами, мітинг. Потім в школі дитячий ранок. 2го травня екскурсія в Зміївську та Михайлівську школи з метою з'єднання з іншими націями. Писали плякати, бюлітень до свята 1ше Травня.

Зав. Дрімайлівською т/ш Лонська
13/V 30 року."

[т/ш - трудова школа]

 

 


"Звіт

про переведення Костирської трудшколи антипасхальної Кампанії та святкування 1-го Травня.,
Костирська трудшкола ще 10/IV почала антипасхальну кампанію. Учні виготували відповідні антирел. гасла, плякати для с/р. й х/ч. та випустили 2 №№ стінчасопису, посвячених походження пасхи. Крім повсякденної шкільної антирел. роботи вчителі зробили 2 доповіді: "Походження пасхи" та "Хрестовий похід проти СРСР. Папи Римського та перевели роботу по втягненню селян до безвірницького гуртка. Святкування І-го травня Костирська трудшкола перевела совместно з с/р. На передодні І го травня було засідання с/р. за участю актива й селян, де предст. РВКу зробив доповідь про значіння І го травня та про міжнародний стан СРСР.
І го травня о 12 г. був мітинг й переведено демонстрацію де виступали з привітанням школа й предс. всіх організацій. Після демонстрації дітям було роздани подарунки й почались танці. 2 го травня о 10 годині переведен дитячий ранок за участю батьків, а вечером була дітяча вистава.

Завшк. /підпис/"

[с. Костирка - зараз у межах с. Зміївка]

 

 


 


"До Бериславської Райінспектури Наросвіти
вчителя Раковської трудшколи
Гаврила Калашнікова

Звіт Раковської трудшколи в переведенні антипасхальної кампанії.
В школі де кілька уроків було відведено спеціяльно для антирелігійних бесід.
Діти під керівництвом вчителя зробили стінчасопис антирелігійного змісту для комунальної їдальні, писали плякати. З дорослими проводилась низка бесід на такі теми:
1) Хрестовий похід проти С.Р.С.Р. Папи римського.
2) Релігія допомагає капіталізму.
3) Процес СВУ. (Автокефалія)
4) Роля релігії та церкви в клясовій боротьбі.
5) Підвищення врожайности на ґрунті наукових засад, релігійні забобони.
17/V - 30 р. Завшколою Г.Калашніков"

 

 "...Звіт Раковської трудшколи по боротьбі з ховрахами.
Доручена мені школа приймає саму жваву участь у знищенні ховрахів на степу вкупі з комуною, яка існує на нашому посьолку.
Ховрахів знищуємо водою та ловушками.

17/V - 30 р.
Завшколою Г.Калашніков"

 

 


 

"Отчет о проведенной антипасхальной кампании
по школе артели "Имени Ленина".

Антипасхальная антирелигиозная пропаганда в школе велась в течении всей предпасхальной недели, в результате школа добилась посещаемости в пятницу - страстной недели - тогда как этот день, у лютеран, не менее важный, как и день самого воскресения. Силами учеников организован антипасхально-антирелигиозный уголок в Красном уголке артели Имени Ленина, где расклеены плакаты и лозунги.
В самую гущу массы коллективистов проникнуть не удалось. Антирелигиозная пропаганда низами воспринимается еще с негодованием и добиться производства работы в поле в дни страстной недели /пятницу/ и второй день пасхи не удалось и работа не производилась.
Что удалось сделать, это отвлечь их, частично, от церкви, устраивая: В пятницу и воскресение беседы в Красном уголке на тему: "Религия и Коллективизация" и на П.д.[понеділок] Общее собрание членов артели. Имеется часть членов не посещающих церковь.

13/V - 30 г. Зав. школой /підпис/"

 

 "Акт перевірочної комісії
при Старофеїнській тр[удовій]. школі

… Учні всих груп мали гарні знання, загальна кількість учнів Старофеїнської тр. школи в началі навчального року сто один (101), з них 2 вмерло, 4 залишило школу за виїздом батьків, 23 учня, як діти розкуркулених, вислані із УСРР. На кожного вчителя було по 2 групи, заняття перевадились у 2 зміни, а по вечерам третя зміна: 51 учень лікнепису. Перевірка і випуск 41 учня школи лікнепису переведено 2 травня ц/р. Занятія в школі лікнепису переводились протягом 6 місяців. Громадська корисна праця пляново велась вчителями: 1) з Лікнеписом і тов. "Геть Неписменність, с/г артілі 12 річчя Жовтня - якої вчителі обоє членами і три рази на тиждень в будинку - колективіста. Вчителі приймали активну участь в усіх ударних кампаніях з гарними наслідками. Добудувати новий шкільний будинок, за відсутністю коштів, не має можливості, а вся сума із самообкладання на будівлю школи цілком витрачена. Про добудову школи підписано клопотання перед пленумом с/р і перед РВКом.
Витрати по утриманню школи переведено шкільний комгосдоп, він же і відчитувався на загальних зборах у витратах. Паливом школа забезпечена на 100%. С/г артіль 12 річчя жовтня, подарувала школі, як своєму членові і шефові, із куркульського майна: часи, 2 стола, 4 стула, шахву і діжку для води, а також виорала город і давала підводи школі на екскурсії: 1) В-Олександрівку на електро-станцію і ліс 2) радгосп ім. М.Горького 3) у єврейські поселення на інтернаціональні збори. Піонерів в школі 60; піонери давали вистави в б/к, збірали утіль-сировину, травили і виливали ховрахів, збірали хліб державі і посів зерно весною, устроювали перед Різдвом та паскою антирелігійні вечірки і вистави, допомагали організації Созів. Загальний вигляд учоби, громадської роботи, школи і вчителів гарний. Комісія виражає побажання негайно добудувать шкільний будинок та своєчасно забезпечить школу підручниками і зошитами. Комісія висловлює подяку за гарну працю обом вчителям [учителями працювали Г.Н.Вакуленко та Ф.К.Вакуленко].
Перевірка і підсумки закінчились у 19 годин 11 червня урочистим засіданням".

[26 червня 1930 р.; б/к - будинок культури]

 


 

 


"До РІНО.
Відчит

шкіл Бургунського педоб'єднання: Бургунської, Ольгівської та Миколаївської протягом 3-го триместру 1929-30 навч. року.
1. Установи та підприємства м. Херсону
2. Ознайомлення учнів з будовою та устаткуванням підприємств і роботою машин і людей на них, а також з організацією установ і роботою в них.
3. Всі учні були росподілені на ланки з окремим завданням для кожної.
4. По екскурсії на загзборах учнів обговорювалися здобуті екскурсійні матеріяли.
5. Розташування групи учнів екскурсантів було більш ніж незадовільне за відсутністю приміщення для них, води, кипятку та хочби соломи для спання; учням довелось лежати на голих підлогах, а саме приміщення містилось далеко від центра.
6. В майбутньому бажано аби для екскурсантів заздалегідь відводились більш придатні помешкання, коли не в центрі, то хоч близько нього. Крім цього потрібна вода, кіп'яток та хоч солома для підстилки, а також не бажана для дітей села платня за вхід до музеїв.

Керівник екскурсії /підпис/"

[РІНО - районна інспектура народної освіти]

 

 "Берислав. Звіт про роботу шкіл Бериславського району.

РК ЛКСМУ
25/VІІ - 32 р.
Протягом навчального року по р-ну
було звільнено завідувачів шкіл 2.

Переміщено вчителів 9. 2-х завідувачів знято по причині антирадянського впливу на дітей, як сина урядника, а другого за нездібність в роботі завідувача який не мав педагогічної підготовки. Приклад - антирадянський, зав. школи син урядника заявляє: он суне чорна хмара, хліб забрали, а вас, діти, вона подуше, хто діти сьогодні голодний підніміть руки. Так. Більшість. В додаток холодно, ви голі, біжіть додому. /це один недоліків та з нерозумінь, що викладач мусе бути комуністичний вихователь дітей/.
Боротьба за якість навчання. Не дивлячись, що кількости всіх учитилів в районі 118 осіб, по кваліфікації розділяються: Закінченням вищої освіти 5. практикаті [мабуть, практикантів] в ХІСВУ 17. педпрактикантів Бериславського педтехнікума 30, з середньою освітою 63, помучитилі [помічники учителів] 3, по якости роботи учителів в школі, на основи часто змінювались практиканти вчитилів групах негативно відбивалось на роботі.
Але завдяки тому, що піонерорганізація мобілізувала піонерів, щоб вони вели перед всій школі в кожній групи та бриг. В Тягинській ШКМ успишність піонерів 98 % школи 94 %. Тетянівська школа опанували на добре 40 % задовільно 57 % незадов - 3 % перед вели піонери /це відомости за базу ЮП С-Феенської сільради/.
Було організовано 56 академбригад та 8 буксирних з теоретичної програми по політехнізації по базі ЮП. Опановано 55% в зв'язку з труднощами куркуль масову роботу серед дітей провів в наслідок можно було почути і в піонерській масі "ми підемо туди, де хліб дають", що нам школа дасть, ми вчитися не хочемо щоб людей душити"...
Відвідувало 85% були випадки спізнень до школи, що досягало 7%, підручниками були забезпечені на 65%, гарячі сніданки були, ведеться все це гальмувало в роботі.
Не кращий відсоток відвідування по всіх школах в зв'язку з кепською погодою, грязько, далеко ходити, колгоспи для поліпшення пересування відмовляли в підводах.
Завдяки перебудові самоврядування в школі за постановою ЦБ КДР, НКО, секторна система дала змогу налагодити дисципліну, виявити тих, що перешкоджають.
Приклад: виявили бригадира академ ланки син куркуля, вів розкладницьку роботу, намагався організувати групу дезорганізаторів яка б йшла на супереч з вчительством, учком поставив питання перед ЦБ КДР та РІНО, щоб виключити його як ворожого крім того переростка.
Учком занімався питанням громадсько-політичних кампаній Обліком праці тощо. Боротьба за свідому дисципліну, учкоми не поставили як першочергове завдання в роботі, а з цього недостатня по окремих групах учні боролися за якісні покащики по предметах.
Кепсько реагували на такі недоліки, що порушували шкільну дисципліну. Крім негативних моментів з боку позитивного дитяче самоврядування допомагало вчителям визначати оточення дітей школярів, боролись щоб забезпечити дітей одягом взуттям тощо. Вкупі з ЮП організацією допомагали партийно-комсомольській організації організувати гарячі сніданки, громадсько-політичні робота школи підпорядковувалась теоретичному навчанню і виконувалась за квартальними та декадними плянами.
В наших політмайстернях ми маємо багато ненормальностів. Немає по всіх школах політехнічних майстерень, по району лише дві майстерні при Бериславській ФЗС та Зміївській ШКМ, останні школи відбували практичну роботу в майстернях підприємствах де прикріплені школи. У робітних кімнатах не вистачає струменту, відсутність гальмує роботу.
В наслідок бригадна робота відтягає на довгу проробку матеріялів що до програми політехнізації. Зразкових пришкільних ділянок в місті дві, на селах 25. Лябораторій-кабінетів три, книгозбирень для шкіл дві.
Зразкова школа утворена лише останні два місяці учбового року, а тому своєю методичною допомогою иншим школам організувати не встигла, за найкраще виконання програми, за якість навчання.
Механізованих майстерень лише при школі 6 річки Зміївки. Приміщень для робітних кімнат є лише дев'ять, в останніх 23-х школах використовують клясні кімнати.
Другорічництво знижено до 2-х відсотків. По всіх школах району відвідування учнями в середньому 91 %. Облік академбригад вівся лише по 29 школах. Боротьба за клясове виховання. Зараз як ніколи, ще більше треба приділити уваги цьому питанню, а в нашому районі навпаки більша частина ватажків, ланкових не реагувала на разговори які протаскував ворожий елемент серед дітей.
Ось приклад: По с-Феенки піонер задає питання "Яка ріжниця між представником Радвлади та поміщиком" сам він відповідає: "Немає ніякої, що раніш поміщик розджїзджав на тачанки і тепер ви їздете, колись поміщики їли білий хліб, а тепер так само зігнали нас в колгоспи однаково голодні заставляєте нас робити".
І коли ми розпочали дебати по цьому питанню дійшли до висновку що це вороже контрреволюційне порівняння куркульське тлумачення.
В наслідок чого було доведенно, що недостатньо перевадилась політично масова робота як серед учнів також і серед піонерів.
В Зернорадгоспі [с.Новорайськ] виявлено теж, що учні співали низку контрреволюційних пісень і останній факт у Старо-шведському використовувались три старі книжки де були намальовані царі то що. Діти читали казки розкази старої літератури 1890-х років і коли я запитав учня: "чому ти не візьмеш газети та не почитаєш", мені вчителем було переведенно [у с.Старошведському була і є єдина в Україні шведська громада]: "коли нам надоїло читати про соцзмагання, про політехнізацію школи то що" про такі недоліки своєчасно по кому слід було вдарено та ще ширше розгорнуто масову роботу особливо серед дітей нацменів.
Боротьба за соцзмагання: ленінський метод соцзмагання один із методів що допоміг академ ланкам, школам виконувати свої завдання.
Змагалися школи зі школами групи з групами то що.
Приклад: По школі ФЗС 7 група по якости навчання взяла переходовий прапор, а також завдяки соцметодам було преміовано 95 учнів.
Недоліки: Але умови на соцзмагання в окремих школах не перевірялися і не вівся облік особливо умови які заключені були школою між виробництвом.
Зразки окремих умов на соцзмагання не були конкретизовані факти були записані "взагалі", за методом соцзмагання відсталих учнів яких нараховувалось 184 чол. Особливо ці діти відставали по математиці, укрмові та фізики, завдяки громадському буксиру ці ребята деякі з натяжкою підігнали хвости і 24 чол. з них премйовано.
Позашкільна робота: позашкільну роботу в загонах перевадили за читким настановленням ОБ КДР та надісланим методичним листом, що до участи дітей в весняній засів- кампанії то що.
Діти приймали участь в колгоспах як то: допомоги технічній справі також і шефство над молодняком.
Підготовка до нового навчального року: Серед учнів популяризовані пляни за новими програмами, проходе ремонт шкіл, школи укомплектованні учнями та вчителями, а тако ж вотажками.
Зараз учні беруть активну участь у збиральній кампанії, організовані бригади по збору колосків, на культурне обслуговування колгоспників, бригади листоношів, а тако ж взяли шефство над червоною та чорною дошкою в колгоспах.

Голова Рай бюро КДР: /Гімерверт/
Зав. Відділом НО /Синепольський/"

(Усі - ДАХО, ф.р.306, оп.1, спр.279, арк.1, 2, 4, 5, 6, 14, 18, 19, 23, 25, 73, 76, 77)

[ЦК КДР- мабуть, центральний комітет комуністичного дитячого руху; РК ЛКСМУ - районний комітет ленінської комуністичної спілки молоді України; НКО - народний комісаріат освіти]

 

 


"ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БЕРИСЛАВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ХЕРСОНСКОГО ОКРУГА ОКРУЖНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ О ПРОВЕДЁННОЙ РАБОТЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ КУЛАКА КАК КЛАССА

16 ФЕВРАЛЯ 1930 г.

Подготовительная работа по району по всех населенных пунктах по вопросу о раскулачивании проведено, а именно проводились собрания КНС и неорганизованной бедноты, собрания колхозников и середняков. Всего проведено собраний по району 106. Присутствовало на собраниях 7.616, из них бедняков - 4.364, батраков - 1.124, середняков - 2.128, активность на собраниях была небывалая, как бедноты, а также и середняков. Причем, до раскулачивания раньше списки обсуждались на собраниях КНС и бедноты. Списки кулаков-раскулаченных после раскулачивания утверждались на пленуме сельсоветов.
Раскулачивание по всему району прошло за исключением 2-х немецких сельсоветов.
Всего раскулачено по району 262 хозяйства, конфисковано лошадей рабочих - 306, молодых лошадей - 67, коров - 199, молодых коров - 46, сложных машин - 207, несложных - 243, домов - 214, сараев - 282, из них освоено СОЗ'ами домов и сараев - 75%.
По Бериславскому сельсовета раскулачено кулацких хозяйств - 75,
По Казацкому сельсовету - 8,
По О.Каменскому сельсовету - 20,
По Бургунскому сельсовету - 20,
По Тягинскому сельсовету - 29,
По Ново-Тягинскому сельсовету - 6,
По Ново-Николаевскому сельсовету /по поселкам/ - 12.
По двум населенным пунктам немецких Николаевского сельсовета раскулачивание не проводилось.
По Костомаровскому сельсовету - 35,
По Т.Шевченковскому сельсовету - 4,
По Старофеинскому сельсовету - 42,
По Новобериславскому сельсовету - 2,
По Змиевскому сельсовету по украинскому поселку раскулачено хозяйств - 9. По немецким колониям этого сельсовета раскулачивание не проводилось.
По Костырскому сельсовету раскулачивание не проводилось.
Кулачество осталось должным государственно-финансовым организациям всего 7.895 руб. по всему району.
Списки по раскулачиванию на президиуме РИК'а не утверждались.
Искривление линии партии во время раскулачивания: был один случай по К[расно].Костомаровскому сельсовету, а именно четыре человека - члена партии арестовали кулаков, не давали им кушать, после чего ночью вывели их - кулаков - на двор и мимо головы стреляли из винтовки. Кроме того, заставляли кулаков копать себе яму, все это проводилось под предлогом, чтобы кулаки отдали золото и оружие. Когда стало нам известно об этом случае, то сейчас же послан был туда уполномоченный ОПК, который сейчас же произвел расследование и виновных арестовано. ГПУ ведет следствие, факты подтверждаются.
Причем 6 середняков, в коих ошибочно было конфисковано имущество, было возвращено обратно.

Секретарь Бериславского РПК Дедычко
Председатель Бериславского РИК Хриненко"

(ДАХО, ф.р.2, оп.4, спр.119, арк.76)

[РПК - районний партійний комітет КП(б)У; ОПК - обласний партійний комітет; ГПУ - головне політичне управління]

 

 

 

ІЗ "ВІДОМОСТІ ПРО ПІДСУМКИ ЛІКВІДАЦІЇ КУРКУЛЯ ЯК КЛЯСИ ПО ХЕРСОНСЬКОМУ ОКРУГУ СТАНОМ НА 1.03.30"

(ДАХО, ф.р.2, оп.4, спр.119, арк.7)

 

 


 

Витяг з протоколу № 1 засідання президії Тягинської сільради від 21 січня 1932 р.:

"§ І-ІІ Ухвалили
На підставі того, що Нищерецький Юрко, виключений з артілі як куркуль, проліз до артілі, довести тверді завдання х-заготівлі Нищерецькому Юр., як куркулю, пшениці - 74 п., жито - 25 п.
Предложити зазначеному господарству в 24 години здати хліб. В разі невиконання цієї постанови примінити закон ВЦИКа ст.58, оштрафувати в 5 кратнім розмірі.

З оригіналом згідно
Певно: Техсекретар /підпис/".

(ДАХО, ф.р.314, оп.1, спр.126, арк.22)

 


 

Витяг з протоколу засідання президії Бериславського РВК від 29 грудня 1932 р.:

"…За куркульський опір хлібозаготівлі по с/г. арт. "Єстер-мей" з боку куркульського елементу, не дивлячись на те, що с/г артіль "Єстер-мей" занесено на чорну дошку ще 25/ХІІ, але досі належного зламу в хлібозаготівлі немає, процент виконання стоїть нерухомо - 49%, враховуючи шкідницьку роботу окремих членів с/г арт. Президія РВК УХВАЛЮЄ: Талера Василя, Рогалевського Івана та Рогашевського Лева з колгоспу виключити та позбавити їх права користування садибою, виселивши їх за межі району.
Рибергера Андрія, Фельдмана Густава, Фельдмана Йосипа з колгоспу виключити та позбавити їх права на користування садибою.
Березовського Захара, Вебера Лор., Клейн Івана, Клейн Е. з колгоспу - виключити, запропонувати нач. райміліції та с/ради негайно перевести зазначену постанову до виконання.

Голова РВК"

(ДАХО, ф.р.314, оп.1, спр.154, арк.113)

[колонія "Єстер-мей" перебувала на території сучасного с. Зміївка]

 


Постанова Бериславського районного відділення ДПУ від 3 лютого 1933 р.:

"1933 года, Февраля 3 дня я - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БЕРИСЛАВСКОГО РАЙОТДЕЛЕНИЯ ГПУ УССР Н., рассмотрев материалы о преступлении ГОРБУНОВА САВЕЛИЯ ДАНИЛОВИЧА, род 1898 года в с.Казацком, крестьянин-кулак, женат, грамотный, украинец, б/п, подданства УССР, не судимый обвиняется по ст. 54-12 УК УССР

НАШЕЛ

…Произведенным по сему делу следствием установлено, ГОРБУНОВ действительно сообщает как предсельсовета, недавно прибывшему в с.Казацкое из другого сельсовета, так и сотруднику Райотделения ГПУ заведомо ложные сведения о социально-политической физиономии ряда жителей села Казацкого, оказывающих сопротивление проводимым мероприятиям партии и Соц[иалистической]власти на селе, особенно в области хлебозаготовок.
Будучи настроен против существующего строя, ГОРБУНОВ проявляет себя в антисоветском духе, выражая недовольство присутствием в селе Казацком коммуны "Память Ленину", занявшей несколько лет назад бывшее имение князя Трубецкого. Председателю артели "Коминтерн" не рекомендует вывозить хлеб в хлебозаготовку, угрожая ему, что и его, Предартели ТИМОФЕЕНКА, тоже вывезут вместе с хлебом.
Работая Секретарем с/совета халатно относился к своим обязанностям, в результате чего по сельскому совету имеется большая запутанность. Важные донесения по хлебозаготовке задерживаются отправлением в райцентр до 3-х дней.
Являясь осведомителем Райотделения ГПУ, ГОРБУНОВ на протяжении одного года не сообщил ни одного а.с. [агентурного сведения] правления, злостно уклоняясь от донесений.

А ПОСЕМУ НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПОЛАГАЛ БЫ:
Следдело №265 по обвинению ГОРБУНОВА САВЕЛИЯ ДАНИЛОВИЧА, кулака, направить на рассмотрение СУДТРОЙКИ при КОЛЛЕГИИ ГПУ УССР, с ходатайством о применении к нему ВЫСЫЛКИ НА СЕВЕР СССР - СРОКОМ НА ТРИ ГОДА.

П[омощник] /Уполномоченного /підпис/

Утверждаю:
нач. Бериславского
райотделения ГПУ УССР /підпис/"

(ДАХО, ф.р.4003, оп.6, спр.185, арк.11)

 


 

Витяг з протоколу № 16
засідання Бериславського РВК
від 15 листопада 1944 р.:

"… Слушали:
О поведении пред. Н-Каирского с/совета Базавода и пред. Колхоза им. Ворошилова Медведева.
Доклад. Пред. Райисполкома тов. Павловский.
Решили:
15 ноября 1944 года пред. Н-Каирского с/с Базавод и пред. колхоза им. Ворошилова Медведев были вызваны на заседание Исполкома для доклада о работе с/совета по мобилизации средств и о работе колхоза по выполнению полевых работ по колхозу. О явке на заседание им было сообщено еще 11/ХІ - 44 г., вместо того чтобы явится на заседание Исполкома Базавод и Медведев напились пьяными и первый из них в пьяном виде зашел в РК КП(б)У, где было партсобрание и начал там дебошировать, а второй явился в Райисполком и в коридоре все время пьяный спал.
Базавод и Медведев пьянствуют систематически. Работа как в с/совете, так и в колхозе завалена.
Исполком Райсовета решил:
1) За пьянство и развал работы по с/совету - пред. Н-Каирского с/совета тов. Базаводу вынести выговор.
2) Дело о поведении и работе пред. колхоза им. Ворошилова Медведева передать РК КП(б)У для рассмотрения, как о коммунисте на бюро РК КП(б)У".

[Мова йде про Новокаїрську сільраду і тодішній тамтешній колгосп; с/с - сільська рада; РВК - районний виконавчий комітет]

(З фондів Бериславського історичного музею. Протоколи засідань Бериславського РВК.
1944 р., арк. 152, зв.)

 

 Витяг з протоколу №20 засідання
Бериславського РВК від 18 грудня 1944 р.:

"… Слушали:
Заявление гр. Зайченко Елены Андреевны о назначении ей госпособия как одинокой матери.
Доклад: Зав. РФО т. Мищенко
Решили:
В виду того, что у гр. Зайченко Е.А. имеется муж, который угнан немцами, в просьбе о назначении госпособия отказать.
Слушали:
Заявление гр. Зайченко Елены Андреевны о назначении ей госпособия как одинокой матери.
Доклад. Зав. РФО т. Мищенко
Решили:
В виду того, что у гр. Зайченко Елены Андреевны имеется муж который сейчас не известно где, - в просьбе о назначении госпособия отказать…
… Слушали:
Акт комиссии Райземотдела о выбраковке с свинофермы колхоза им. 8 Марта 4 голов туберкулезных свиней.
Докладывает зав. РЗО т. Ткачев.
Решили:
… 1. Акт о выбраковке этих свиней составленный ст. ветврачем РЗО и зоотехником РЗО утвердить…
2) Обязать предс. колхоза т. Берегового И.Л. в случае отказа заготскота в приемке этих свиней у выполнение плана обязательной поставки передать таковые Райпотребсоюзу для общественного питания.

Предс. Исполкома /підпис/ Павловский
Секретарь Исполкома Райсовета /підпис/ Коновалов".

(З фондів Бериславського історичного музею.
Протоколи засідань Бериславського РВК.
1944 р., арк. 165, 167)

[РФО - районне фінансове відділення; РЗО - районний земельний відділ]

 

 

 

"ДЕЩО ПРО НАШЕ МІСТО

З часу звільнення Берислава від німецьких бандитів пройшло вже чимало часу, однак відновлення його йде занадто повільно.
Спробуйте пройтися по вулицях міста і ви побачите страшенні зарослі бур'янів. На вулицях бруд, каміння, різні ями. А про назви вулиць й говорити нічого. Запитайте де вулиця "Гоголя", "Кірова", "Шевченка" - вам ніхто не скаже., бо не знають, забули. Та й не дивно. Ви ніде не зустрінете надпису про назви вулиць. Зато фашистські назви вулиць як "мазепа", "22-юніштрассе", "Успенська", німецькі написи на воротях "белетт" /зайнято/ ще збереглися. Не скрізь є номера будинків. Хати домовласників обдерті, непомазані...

М.Іванова"
("Соціалістична перемога" від 8 жовтня 1944 р.)

 

 


 

"ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНИЙ КОНЦЕРТ

1 липня в Бериславському Будинку культури відбувся літературно-музичний концерт, присвячений 90-річчю з дня смерті польського письменника Адама Міцкевича. Доповідь про життя і творчу діяльність А.Міцкевича зробив російською мовою зав. райвно т.Барулін та польською - замісник голови облуправління СПП т. Грінбаум.
Драм колективом польських громадян було дано гарний концерт, який пройшов з великим успіхом.

Л.Дашковська"
("Соціалістична перемога" від 8 липня 1945 р.)

[СПП - Союз польських письменників]

 

 "СУД

РОЗКРАДАЧА СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОКАРАНО

Днями Військовий Трибунал військ НКВС Херсонської області розглянув справу колишнього голови колгоспу "Республіканець" Гусака А.А.
Цей бувший голова колгоспу розбазарив і привласнив 4077 кг хліба урожаю 1944 р. і 1670 кг - урожаю 1945 р., а також привласнив 1695 крб. грошей.
Розкрадача колгоспного хліба і грошей засуджено на 10 років позбавлення волі, на 5 років позбавлення прав з конфіскацією особистого майна".

("Соціалістична перемога" від 30 серпня 1945 р.)

 

 

 

"ІЗ СПОГАДІВ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ-УКРАЇНЦІВ
"ДЕМОКРАТІЯ" по-панському

...Невелике українське село колишньої панської Польщі. Від двору до двору снують люди - старухи, діти, вони йдуть до сусіда зайняти борошна чи крупи, або попросити якусь необхідну річ. Тихо в селі, навіть собаки мовчать.
І ось, як грім серед ясного дня, в село влітають тачанки.
- на вибори! На вибори! - кричить п'яна ватага декілька днів, напуваючи і селян, агітуючи їх взяти виборчий номерок. Коли ж виборець вагався. То його залякували виселенням з володінь пана, поліцією і навіть тюрмою.
Часто селяни ховалися від таких виборів. тоді панська "виборча челядь" самоправно вписувала їх до списків виборців, потайки кидала в скриньки зайві бюлетені, а потім "підраховували голоси".
Сьогодні вибори у верховну Раду СРСР. Ми, українці-переселенці, як свята, чекали дня 10 лютого. Всі ми, як один, віддамо свої голоси за людей, які багато сприяли нашому визволенню, - за патріотів нашої Батьківщини т.т. Федорова О.М. і Філіппова І.М.

С.Ф.Туз
радгосп "Червоний маяк""
("Соціалістична перемога" від 10 лютого 1946 р.)

 

 


"ЯК В БОЛГАРІЇ ОБИРАЛИ ДО ПАЛАТИ"
/З спогадів переселенця з Болгарії/

...Коли проходили вибори в палату я не брав участі, бо ми, росіяни, були позбавлені права обирати. До того ж я був членом підпільної робітничої комуністичної партії Болгарії. Все ж, мені доводилося бути свідком того, як проходили там вибори до палати.
В призначений день виборів, царська поліція, силоміць вигонила людей з жител. На вулицях їх зустрічала зграя агентів з різних партій. кожний з них намагався залякати і нацькувати "виборця" проти інших партій, силоміць тикаючи в руки виборчі бюлетені.
Наляканий "виборець" ніяковіючи простував до будинку, де мали проходити вибори. Маючи повні кишені різнокольорових виборчих бюлетенів, яких встигли натикати агенти всіх партій, він боязко заходив до приміщення, а звідти підштовхуваний тумаками жандармів - до "кабіни таємного голосування".
Проробивши отвір над кабіною в стелі, з горіща за "виборцем" слідкували агенти. Коли ж він опускав бюлетені не за їхню партію, на порозі його зустрічали тумаками. Били до непритомності, а часто й на смерть. Звісно, з якою охотою йшли виборці, на так звані "вибори в палату". Жінки - зовсім не мали ніякого права у виборах.
Після визволення Болгарії героїчною Радянською Армією, ми, росіяни, емігровано білогвардійцями під час Жовтневої революції неодноразово прохали радянський уряд і особисто товариша Сталіна, дати можливість і дозвіл повернутися до рідної Батьківщини - Союзу Радянських Республік. Наші прохання тепер задоволені.
Тепер ми - повноправні громадяни радянської країни - країни щастя, радості і перемог.
Зараз, в період наближення виборів до Верховної Ради УРСР - ми ретельно готуємось, вивчаємо виборчі Закони, Сталінські Конституцію. В день виборів - 9 лютого, всі, як один, віддамо свої голоси за кандидатів блоку комуністів і безпартійних...

О.М.Тарасов - переселенець з Болгарії"
("Соціалістична перемога" від 30 січня 1947 р.)

[О.М.Тарасов мешкав після прибуття з Болгарії у Бериславі, працював на маслозаводі]

 

 

 

ЛИСТ т. КРАВЧИКА ІЗ с. ЗМІЇВКА ДО ГАЗЕТИ "МАЯК", вересень 1965 р.:

"Копия:

Дорогая редакция!

Все знают заведующую клубом Скрипниченко Людмилу. Очень довольны были, тем что она организовала хороший вечер отдыха., но нажаль, из этого вечера получилась пьянка. Зав.клубом организовала комсомольскую пьянку. Из-за этого случилась драка и секретаря сельсовета побили, а секретарь комсомольской организации т. Давиденко Юрий и на ногах не мог удержаться.
Просим указать зав. клубом тов. Скрипниченко Л.

Подпись /Кравчик/

копия верна: /підпис/"

 

 

"Редакції газети "Маяк"

Бериславський районний відділ культури лист т. Кравчика перевірив на місці. Деякі факти наведені в листі т. Кравчика в якому він пише про погану поведінку комсомольців с. Зміївки мали місце. Секретар сільської Ради і секретар комсомольської організації тов. Давиденко дійсно в тов вечер в клуб прийшли п'яні і бійка дійсно була яку учинив автор листа т. Кравчик.
Завідуюча клубом т. Скрипниченко відношення не має до бійки і в клубі ніхто не пив [останні 3 слова закреслені. -Упорядник], п'янку не організовувала.
Поведінку т. Давиденко і секретаря сільради розбирали на партійних зборах радгоспу Комуніст"".

 

 

ЛИСТ КОМСОМОЛЬЦІВ с.БУРГУНКА
ДО ГАЗЕТИ "МАЯК",
травень 1968 р.

"Копия:

Дорога редакція! Ми комсомольці села Бургунки звертаємось до Вас за допомогою. Ми вже зверталися до робіткому, і не було наслідків. У нас у Бургунці клуб, зав клуба Кахута Тамара, яка не виконує своїх обов'язків. Не має ніяких гуртків, також немає танців. В суботу завклубу таки немає, вона дома, а за неї працює Кулак Іван, а на роботу приходить у вівторок, а понеділок вихідний. Купляє бутилку вина розіп'є, потім крутить бутилку і цілуються, а ті, хто не хоче, тих вона обзиває поганими словами. Пластинок у клубі немає, а які гроші є вона говорить, що краще купити хлопцям бутилку, чим пластинки для дівчат.
Коли треба було їхати на вогник, вона зібрала одних молодиць і поїхала. Кіно не починається вчасно.
Просимо прийняти міри.

Комсомольці села Бургунка"

 


ЛИСТ ЖИТЕЛІВ с.ВОВКІВСЬКОГО
ДО ГАЗЕТИ "МАЯК",
лютий 1969 р.:

"Копія.

Клуб на пенсії

В селі Вовківському /ІІІ відділок радгоспу "Бериславський"/ є непоганий сільський клуб. Щороку для нього випускаються радою с. Новорайськ кошти, та ще й з/плата оплачується кільком працівникам. А спитайте, що в тому клубі робиться. Завклубом т. Коломієць В.Г. - ні палець об палець, їй бачте ніколи за гульнею і п'янкою. За час її роботи чи хоч одна лекція, бесіда чи концерт відбувся? Ні. На свята виручають школа та дитячі садки, а молодь /не всі звичайно/ на чолі із завклубом гонять самогон, б'ються, зривають ворота у жителів села, як це було вночі 14.І.69 р. Несуть "культуру" на село. Скільки вже завклубом пропонували допомогу вчителі, але вона надіється, що зарплата їй і гуляючи йде, то навіщо щось думати про ту роботу. Уже готувалися до двох концертів і знову ж таки з вини завклубом справу до кінця не довели. А люди нашого села активно йдуть до клубу. З кінофільмами у нас теж погано. Один сеанс іде з 7.30 до 12.00 ночі. Чому? Кіномеханік Боженко майже завжди на роботі добре випивши, не говорячи вже про те, що він часто і не з'являється бо живе в с. Новорайськ. В селі не демонструються дитячі фільми, які повинні бути 2 рази на тиждень. Допоможіть нам, дорога редакція, налагодити роботу в нашому клубі.

підпис. жителі села
копія вірна /підпис/"

 


ЛИСТ МОЛОДІ
с. ТОМАРИНЕ ДО ГАЗЕТИ "МАЯК",
січень 1971 р.:

"Копія:

Дорогая редакция к вам обращается молодежь поселка Тамарино.
В поселке Тамарино у молодежи совсем негде проводить свободное время после работы остается одно сидеть дома и никуда не выходить, потому что старый клуб вот-вот завалится дирекция совхоза про новый клуб уже забыла, который открыли 7 ноября 70 г. но после открытия сразу забили двери гвоздями и никаких работ не проводится в нем, новая апаратура ржавеет и никто об этом не беспокоится. В настоящее время в поселке осталось совсем мало молодежи. Все уезжают и скоро не будет ни кого кроме одних Стариков, которым это совсем не нужно.
Дорогая редакция, мы просим помоч нам в этом, потому что нам в этом никто не хочет помоч.
Просим в нашей просьбе не отказать.

Подпись: Молодежь с. Тамарино
Копия верна: /підпис/"

(Документи з власного архіву упорядника)

 

 

"Редакции газеты "Наддніпрянська правда"

Бериславский райком Компартии Украины на ваш запрос по письму читателя газеты т.Горлина за №5626 от 5 июня 1985 года сообщает следующее.
По свидетельству коренных жителей села Первомайского Бериславского района тт. Коломойченко В.В., Пасечника В.И., очевидцев событий, проживающих там и ныне, а также жителей села Раковка т.Невмываки Б.А., пгт.Казацкого т.Коломойченко И.Н., очевидцев событий, в конце сентября 1941 года в районе села Первомайского Раковского сельского Совета Бериславского района фашисты сбили советский самолет.
О численности экипажа данные расходятся. Тов.Коломойченко В.В. утверждает, что летчиков было четверо, а тт. Пасечник В.И. и Коломойченко И.Н., утверждают, что их было трое. Все очевидцы показывают, что двоих летчиков, оставшихся в живых после вынужденной посадки, фашисты увезли с собой на мотоциклах. Дальнейшая их судьба неизвестна. Остальных - одного или двоих, тяжело раненых и обгоревших - расстреляли около самолета. Вечером взрослые жители с. Первомайского похоронили расстрелянных /или расстрелянного/.
Вероятнее всего и оставшихся в живых членов экипажа фашисты расстреляли.
Поэтому после подготовки необходимой документации памятник погибшим советским летчикам будет установлен в селе Первомайское до 9 мая 1986 года на средства Раковского сельского Совета народных депутатов.
Красные следопыты Раковской средней школы предпримут поиск с тем, чтобы попытаться установить принадлежность погибшего самолета к определенной части ВВС Советской Армии, фамилии, имена, отчества членов экипажа сбитого бомбардировщика, место жительства их родных и близких.
По существу затронутых вопросов т. Горлину А.М. дан письменный ответ.

Секретарь Бериславского райкома Компартии Украины
/підпис/ В.Титаренко

2-ГС
09.07.85"

 


"Уважаемый Александр Михайлович ! [Горлін]"

В ответ на Ваше письмо в редакцию газеты "Наддніпрянська правда" об увековечивании памяти советских летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, Бериславский райком Компартии Украины сообщает, что Раковским сельским Советом народных депутатов будет поставлен памятник экипажу советского бомбардировщика, сбитого фашистами в сентябре 1941 года.
Председатель исполкома сельсовета т.Малюков Н.И., коренные жители с.Первомайского тт.Коломейченко В.В., Пасечник В.И., очевидцы событий тт. Невмывака Б.А., Коломойченко И.Н. утверждают, что в экипаже сбитого советского самолета было не 4 человека, а три. Двоих оккупанты увезли с собой на мотоциклах, а третьего - сильно обгоревшего стрелка-радиста - они застрелили. Дальнейшую судьбу пленных летчиков, как и фамилии, инициалы всех членов экипажа бомбардировщика, установить не удалось. Вероятнее всего, что и оставшихся в живых членов экипажа, фашисты после допроса расстреляли.
Поэтому после подготовки необходимой документации памятник погибшим советским летчикам будет установлен в селе Первомайское Бериславского района до 9 мая 1986 года.
Красные следопыты Раковской средней школы предпримут поиск с тем, чтобы попытаться установить принадлежность погибшего самолета к определенной части Военно-Воздушных Сил Советской Армии, фамилии, имена, отчества членов экипажа сбитого бомбардировщика, место жительства их родных и близких.

Секретарь
Бериславского райкома
Компартии Украины /підпис/ В.Титаренко
2-ГС
09.07.85"

[Немає вже Титаренка, немає й райкому компартії, але немає й пам'ятника у Першотравневому].

(З особистого архіву упорядника)

 

 

 

"В первичную партийную организацию
Бериславского народного суда.

Копия: Бериславский райкомкомпартии Украины.
Члена коммунистической партии с 1957 года
Зюзюна Александра Павловича.

З А Я В Л Е Н И Е

С 01 августа 1990 года приостанавливаю свое членство в партии по следующим мотивам: я ждал от 28 съезда КПСС:
а/ глубокой демократизации внутрипартийной жизни и отказа от монополии,
б/ что аппарат откажется от привелегий в пользу им же обездоленных людей, потому что привелегии всегда незаслуженные блага,
в/ что аппарат не будет вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий, освободит Советскую власть от опеки, будет активным строителем правового государства,
г/ что аппарат признает свою вину за репрессии и беззаконие к своему народу, назовет ныне живущих виновников наших бед,
д/ что аппарат будет уважать и исполнять Советские Законы,
Коммунистическим идеалам верен и буду их активно пропагандировать.

Зюзюн А.П.
31.07.1990 г. /підпис/"

 

"В первичную партийную организацию
Бериславского нарсуда
члена КПСС с октября 1957 года
Зюзюна А.П.

З А Я В Л Е Н И Е.

Выхожу добровольно из рядов КПСС по мотивам изложенным в заявлении от 31 августа 1990 года.
Заявление прошу рассмотреть в моем отсутствии.

/підпис/ 28-12-1990 г "

 

"В Ы П И С К А № 2
из протокола собрания первичной партийной организации райнарсуда

28 декабря 1990 г. г. Берислав

На учете состоит членов КПСС - 9
Присутствовало членов КПСС - 7

СЛУШАЛИ: 2. Заявление члена КПСС т.Зюзюн Александра Павловича о добровольном выходе из членов КПСС.
УСТАНОВИЛИ: Член КПСС Зюзюн А.П. подал заявление в первичную партийную организацию о добровольном выходе из членов КПСС, поскольку он в настоящее время не согласен с политикой КПСС.

П О С Т А Н О В И Л И:

Считать добровольно выбывшим из членов КПСС Зюзюн Александра Павловича согласно поданного заявления.

Председатель собрания /підпис/ Е.Г.Закарян.
Секретарь собрания /підпис/ Л.П.Бурбело."

(Документи з особистого архіву упорядника)

 

 

 

"Комиссии по реабелитации
от Шарантай Николай Васильевич.

Заявление

Я Шарантай Николай Васильевич 1926 года рождения. Моя семья и я вместе с ними были раскуркулены где-то у 1930-1931 гг.
Отец: мой Шарантай Василий Григорьевич
Мать: Шарантай Мария Тимофеевна
Дети: Шарантай Григорий Васильевич
Шарантай Николай Васильевич это я
Шарантай Ольга Васильевна
Шарантай Виктор Васильевич
Шарантай Иван Васильевич
Жили мы на хуторе Комаровка Качкаровского с/с. Имели дом и надворные постройки, клуня, сараи а также подсобные помещения. Из хозяйства имели: две лошади, две коровы, одну овцу, одну свинью а также птицу. Имели сельхоз инвентар: плуг, косилку, бороны и прочее. А также домашние вещи. У нас это всё отобрали, из дома нас выгнали. После этого мы находились в Качкаровке на квартире. В это время отец начал строить землянку на берегу Днепра. Но землянку ещё не достроил как нас вывезли гарбой на станцию Белая Криница. Там нас погрузили у телячие вагоны по несколько семей и повезли, мы не знали куда. Привезли нас Пермская обл. Александровский р-он с. Луневка. Там мы начали свою новую жизнь. Холод, голод. Отца и брата Григория направили валить лес у тайгу Мелково-Уступин , там отец отморозил ноги. От голода умер отец и братья Виктор и Иван это было у 1932 году. У 1933 году умерла мать. Я из сестрой мучались от голода, ходили искали чтобы найти что поесть, ели дохлых собак, ели гнилое дерево и всё такое прочее. У 1933 году вернулся брат Григорий из работы с тайги и меня из сестрой сдал у детдом у селе Луневка. А у 1934 году меня и сестру Ольгу из дет.дома отдали в колхоз чтобы мы не померли с голода. У колхозе мы с сестрой жили у людей до 1943 года. У 1943 году меня призвали в армию в которой я служил по 1950 год. В это время брат Григорий работал на шахте где и умер, у 1947 году. Когда я отслужил службу у армии учавствовал у ВОВ. Я решил вернутся домой на родину. Но когда я приехал домой то ужаснулся, хутор ещё был, но нашего дома не было, не было ничего. В настоящее время живу у с.Качкаровка. где и проработал: у МТС, РТС, а также у совхозе дружба, остался инвалидом общего заболевания. Прошу Вас рассмотреть моё заявление и если можно дать мне ответ.

Заранее благодарю."

 

 

"МВС України
УПРАВЛІННЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
20.04.93 № 9/922

Председателю комиссии
по вопросам восстановления
прав реабилитированных
Бериславского района
Дубровой Н.Н.

Сообщаем, что Шарантай Василий Григорьевич, выслан за пределы Украины, с семьей, как кулак 8 июня 1931 года.
Сведений о составе семьи, конфискации имущества при раскулачивании, снятия с учета спецпоселения в архивном деле нет.
На основании изложенного выдать справку о реабилитации согласно ст. 3 Закона Украины от 17.04.1991 года, не представляется возможным.

Начальник
Информационного Бюро УВД
подполковник в/с /підпис/ В.М.Зяблицев"

 

 

"УРСР
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ 04-1/63
17.06.93

Бериславский районный Совет
народных депутатов
Комиссия по вопросам
восстановления прав
реабилитированных

АРХИВНАЯ СПРАВКА

В частично сохранившихся документах Качкаровского районного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских депутатов Херсонского округа в протоколе № 23 заседания президиума Качкаровского сельсовета от 17 февраля 1930 года в списке лиц экспортного налогообложения значится Шарантай Василий, которого следовало исключить из списка как ошибочно внесенного.
В списке кулацко-зажиточной верхушки Качкаровского сельсовета на 1930 год числится Шарантай Василий Григорьевич, который до революции имел 90 дес. собственной и 80 дес. Арендной земли, эксплуатировал наемный труд, после революции занимался перепродажей скота.
В протоколе № 43 расширенного заседания президиума Качкаровского сельсовета и актива села от 10 декабря 1930 года в списке верхушки села, которым доводился план мясозаготовки по хозяйству, значится Шарантай Василий, план - 12 пудов.
В протоколах собрания групп бедноты 29-30 декабря 1930 года и в протоколе № 50 заседания президиума Качкаровского сельсовета от 31 декабря 1930 года в постановлениях о высылке в 24 часа за пределы сельсовета и Украины кулаков, ведущих агитацию против коллективизации, значится Шарантай Василий. В характеристике на кулака Шарантая Василия указывается, что он имел собственной земли 80 га, арендной 25-40 га, плавни 6 га, молотарку, использовал наемный труд 5 - 7 человек, в голод имел 2 ямы по 300 пудов хлеба, за фунты которого менял имущество, избивал бедноту за лук. В СОЗе был бригадиром, во время проведения молотьбы проводил вредительскую работу, держал лишних людей около молотарки, чем увеличивал число трудоединиц и уменьшал их стоимость в году, имел хлебные излишки 111 пуд, которые продавал на частном рынке.
Других сведений в документах госархива области не выявлено…

Директор госархива области /підпис/ В.П.Рылеев
Зав. отделом публикации /підпис/ А.Н.Назарова"

 


"Начальнику Бериславского РОВД
подполковнику милиции Качур В.П.
гр-ки Шулежко Марии Григорьевны
18 августа 1919 г
уроженки села Миловое Бериславского р-на
Проживающей с. Качкаровка
ул.Ленина,7 Бериславского р-на
Пенсионерка

ОБЪЯСНЕНИЕ

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее. Действительно я проживала на хуторе Комаровка Бериславского р-на. Там проживало всего 13 семей в том числе и семья Шарантай В.Г. Шарантай Василий Григорьевич проживал с женой Марией у них было пятеро детей.
Шарантай В.Г. занимался хозяйством. Обрабатывал землю сеял, он был не из зажиточных а середняк. У Шарантай В.Г. был свой дом примерно 12х6 метров крытый железом. В личном хозяйстве у него было 2 (двое) лошадей я хорошо помню, что он на них ездил. Были у него и коровы, свиньи овцы но точного количества их я не помню. Был инвентарь плуги травокол бороны.
В 1930 г. Шарантай В.Г. подвергнут раскулачиванию у него было конфисковано дом, двое лошадей, коров, инвентарь, а семью сослали на Урал. Дом Шарантая Василия Григорьевича был разрушен ищо до начала ВОВ и не только его а и все остальные.
Обстоятельства раскулачивания могут подтвердить только оставшиеся в живых Полошко Яков Иванович проживающий с Качкаровка, и Шарантай Дарья Кириловна 1908 г которая в настоящее время проживает у сына г Никополе. других лиц нет. Объяснение с моих слов записано верно в чем и расписываюсь /підпис/
Объяснение отобрал уч инспектор Бериславского РОВД к-н милиции /підпис/ Старостенко
19.02.1993 г"

 


"Начальнику Бериславского РОВД
подполковнику милиции Качур В.П.
гр-на Полошко Якова Ивановича
1908 года рождения уроженца
уроженца и жителя с.Качкаровка
ул. Красноармейская 14
Бериславского р-на
Пенсионер.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Со дня своего рождения до 1958 года я проживал на хуторе Комаровка Качкаровского с/Совета.
Я хорошо помню семью Шарантай Василия Григорьевича он проживал на хуторе Комаровка вместе с семьей женой Шарантай Марией Тимофеевной и пятьма детьми. Шарантай В.Г. был бригадиром комуны.
У Шарантай В.Г. был свой дом каменный крытый под железом одноэтажный 12х6 метр в личном хозяйстве у него было две лошади, две коровы, годовалая свинья и 1 овца.
Приметивная кузня инвентарь
В 1930 году Шарантай В.Г. и его семья подвергнута раскулачиванию у него отобрали дом, две лошади две коровы свинью и одну овцу. Семью сослали на Урал. В настоящее время домостроение Шарантай В.Г. не сохранилось. И как такового хутора Комаровка в настоящее время не существует домостоени разобраны и земля распахана. Этот факт кроме меня могут подтвердить только Шулежко М.Г. и Шарантай Дарья Кириловна г.Никополь.

/підпис/

Объяснение отобрал уч. инспектор Бериславского РОВД к-н милиции /підпис/ Старостенко
19.02.1993 г"

 "КОМИССИЯ БЕРИСЛАВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО ВОПРОСАМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ
РЕШЕНИЕ

от 30.07.93 № 63
г. Берислав

О рассмотрении заявления
Шарантай Николая Васильевича

29.01.93 в комиссию поступило заявление Шарантая Николая Васильевича, жителя с. Качкаровки, о выплате ему денежной компенсации за имущество и домостроение, изъятое при раскулачивании его отца Шарантай Василия Григорьевича.
По факту раскулачивания Шарантай В.Г. были сделаны запросы в госархив Херсонской области.., в ИЦ УВД Херсонской области.., дано поручение Бериславскому РОВД…
В заключении Бериславского РОВД на основании свидетельских показаний жителей с. Качкаровка Шулежко М.Г. и Полошко М.И. подтверждается факт раскулачивания семьи Шарантай В.Г., но не сообщается за что.
ИЦ УВД Херсонской области ответ… не подтверждает факт раскулачивания. В полученной архивной справке Херсонского госархива сообщается следующее:
[далі йде текст довідки Держархіву Херсонської області, наведений вище].
Дом Шарантая Василия Григорьевича в настоящее время не сохранился.
Правоприемником СОЗа в котором работал Шарантай В.Г. является совхоз, находящийся на территории Качкаровского сельсовета, - совхоз "Дружба".
Поэтому на основании вышеизложенного и руководствуясь п.18 положения "О порядке выплаты денежной компенсации, возврата имущества или возмещении его стоимости реабилитированным гражданам или их наследникам" №112 от 18.02.93, комиссия

РЕШИЛА:

1. Выплатить наследнику первой очереди Шарантай Василия Григорьевича денежную компенсацию за несохранившееся домостроение 55 тыс. карб. и 15 тыс. карб, за несохранившееся изъятое имущество.
2. Администрации совхоза "Дружба" выплатить денежную компенсацию за несохранившееся домостроение - 55 тыс. карб. и 15 тыс. карб. за несохранившееся изъятое имущество наследнику первой очереди при предоставлении свидетельства о праве на наследство или других документов, удостоверяющих это право.
Указанная сумма компенсации выплачивается в течении 1993-1994 гг. но не позднее чем через год после принятия решения.
3. решение комиссии может быть обжаловано в аналогичную областную комиссию, и решение последней в суд согласно п.30 Положения о порядке выплаты компенсаций, возврата имущества или возмещения его стоимости реабилитированным гражданам.

Председатель комиссии /підпис/ Н.Н.Гордиенко
Ответственный секретарь комиссии
/підпис/ В.Г.Лушников"

(З архівів районної комісії з питань поновлення прав реабілітованих)

 

Скачати: 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 
Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 127 книг;
1,631 статей;
383 авторів.

Сайт Просвіта Херсонщини розміщений на хостингу

hyperhost.ua

ВАЖЛИВО!

Оригінальні тексти! Захищено!
Угода про дотримання авторських та інтелектуальних прав

Пишіть реферати та курсові.

При передруці посилання залишайте на місцях!

Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)