Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Наталя Коломієць. Я щаслива
Микола Братан. Відчахнута віть
В.Плаксєєв, В.Кулик. А стежечка біжить від літа
Анатолій Анастасьєв. Територія гідності
Коломієць Н.А. Відлуння душі
Анатолій Суганяк. Атом любові
Поняття про політичні партії

Партія - це специфічна громадська організація, в основі діяльності якої лежить захист інтересів визначених соціальних груп людей за допомогою боротьби за владу і установлення відповідних політичних і соціально-економічних порядків.

До політичного лексикону слово "партія" увійшло ще за часів Стародавнього Риму. Етимологія цього слова походить від латинського "pars (parties)", що означає "частина". Відомий римський політик і оратор Цицерон використовував слово "партія" так само, як і "фракція", в негативному сенсі, для означення "поганих, неблагородних союзів". Це тлумачення для Дж.Вашінгтона у США, і для Лафаєта у Франції ще асоціювалося зі злом. Послідовники теорії про загальне благо Ж.-Ж.Руссо партії розглядали як зло, як засіб роз'єднання суспільства, вияв домінування вузько групових інтересів над інтересами народу в цілому.

Для політологів немає єдиної точки зору на визначення поняття політичної партії. Ця обставина пояснюється складністю і багатоманітністю об'єкта досліджень, несхожими підходами до вирішення проблеми, різними національними традиціями політологічних течій. Найбільш відомими є кілька типів поняття партій.

Класовий тип відбиває уявлення про політичну та ідеологічну організацію певного класу, що не тільки репрезентує і захищає інтереси цього класу, а й є його частиною: "Класовий поділ завжди визначає політичне угрупування" (Ленін). Явно з цим твердженням був незгодний В.М.Чорновіл. У програмі Народного Руху України говориться, що "політичні партії не виростають безпосередньо на базі класів чи інших соціальних груп, а відображають суспільні інтереси опосередкованіше, через уявлення, переконання, світогляд, ідеологію. Тому лише умовно можна говорити про соціальну базу партії".

Основою структурної дефініції (поняття) партії є особливості її побудови, фактори тривалості і безперервності її існування. Партія - "об'єднання людей, що має свою особливу структуру" (Дюверже).

Функції, політичні дії партії покладені в основу її функціонального визначення. Це - "організація людей, що прагне продовжити шляхом виборів або поза ними повноваження від народу або його частини для її спеціальних представників, що здійснюють політичну владу даних установ, стверджуючи, що вона проводитиметься від імені всього народу" (Лоусон).

Поєднання різних визначень дає структурно-функціональне поняття. Соціально-психологічні особливості та інтереси партії покладені в основу біхевіористичного підходу.

Електоральний тип. В основу нього покладений передусім зв'язок партії із виборчим процесом. Партія визначається як "добровільна асоціація виборців, що прагне контролювати уряд шляхом завоювання перемоги на виборах та оволодіння завдяки цьому офіційними установами" (Васбі).

Серед перерахованих варіантів класифікації не варто шукати кращого, а для зручності вважатимемо партію організованою частиною населення, що має за мету формування та утримання державної влади і характеризується такими ознаками як ідеологія, політична платформа, організаційна структура, методи та засоби діяльності, соціальна база та прихильники.

Партія = ідеологія + організаційна структура + соціальна база і електорат + фінансова база + лідери.

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)