Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Анатолій Суганяк. Атом любові
Микола Братан. Від сонця до сонця
Братан М.І. Сила любові: Слово про Олеся Гончара
Голос Батьківщини. Випуск 5
Олег Олексюк. На крилах Просвіти
Олег Олексюк. Я для мами намалюю
Г.Немченко. Дніпрова Чайка і сучасність // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 8. — К.–Херсон: Просвіта, 2012. — С. 212-222.
Дніпрова Чайка і сучасність
27-28 жовтня 2011 року в Херсоні відбулася Всеукраїнська наукова конференція “Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному контексті”, присвячена 150-річчю від дня народження відомої української письменниці. До участі в цьому форумі були залучені науковці з Глухівського національного університету імені О.П.Довженка, Донецького національного медичного університету імені М.Горького, Донецького національного університету, Дніпропетровського національного університету, Запорізького державного медичного університету, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Інституту літератури ім. Т.Шевченка НАН України, Інституту педагогіки НАПН України, Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського, Придністровського державного університету імені Т.Г.Шевченка, Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, Рівненського державного гуманітарного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, Таврійського національного університету імені В.Вернадського, Таврійського державного агротехнологічного університету, Ужгородського національного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Херсонського державного університету, Херсонського національного технічного університету, Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, Чорноморського державного університету імені Петра Могили.
З вітальним словом виступили проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор В.Федяєва; д.ф.н., професор, декан факультету філології та журналістики ХДУ В.Олексенко; завідувач кафедри українського літературознавства ХДУ, кандидат філологічних наук, доцент А.Демченко.
У пленарній частині були заслухані доповіді “Рецепція античних мотивів у творчості Дніпрової Чайки” (д.ф.н., професор кафедри культурології та українознавства О.Турган, Запорізький державний медичний університет); “Елементи розмовного мовлення у творах Дніпрової Чайки” (д.п.н., професор кафедри мовознавства М.Пентилюк, Херсонський державний університет); “Дніпрова Чайка та український модернізм” (д.ф.н., старший науковий співробітник НАН України Н.Шумило); “Дніпрова Чайка і стильові пошуки в українській поезії кінця ХІХ-початку ХХ ст.” (д.ф.н., професор кафедри української літератури Л.Голомб, Ужгородський національний університет), “Художній світ Дніпрової Чайки” (д.ф.н., академік АПСН, завідувач кафедри теорії та практики викладання гуманітарних дисциплін Я.Голобородько, Херсонський РІПО); “Індивідуально-авторське фразотворення у прозі Дніпрової Чайки” (д.ф.н., професор, декан факультету філології та журналістики В.Олексенко, Херсонський державний університет). Виступи засвідчили, що доробок письменниці-ювілярки актуальний і нині як своєю загальнолюдською спрямованістю, так і стильовими пошуканнями на тлі доби.
На засіданні секції “Літературознавство і компаративістика” прозвучали доповіді “Міфологема води в художньому світі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри українського літературознавства Н.Чухонцева, Херсонський державний університет); “Романсова лірика Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри журналістики В.Загороднюк, Херсонський державний університет); “Міфологема моря в поезіях у прозі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент, завідувач кафедри українського літературознавства А.Демченко, Херсонський державний університет); “Синкретизм образного світу Дніпрової Чайки” (к.ф.н, доцент, професор кафедри української мови та літератури Г.Райбедюк, Ізмаїльський державний гуманітарний університет); “Легенди Криму і Нижньої Наддніпрянщини в художній інтерпретації Дніпрової Чайки” (аспірантка кафедри українського літературознавства І.Цедрик-Стамплевська, Херсонський державний університет); “Дніпрова Чайка і поети Каховщини” (аспірант кафедри мовної освіти А.Соломахін, Херсонський державний університет), “Європейські традиції в епістоляріях Дніпрової Чайки та Бориса Грінченка” (викладач кафедри українського літературознавства М.Чорна, Херсонський державний університет); “Різдвяні та великодні мотиви в казках Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри українського літературознавства І.Немченко, Херсонський державний університет); “Дніпрова Чайка і наша сучасність” (голова Таврійської фундації, член НСПУ М.Василенко); “Дніпрова Чайка та етнографічно-побутова традиція в українській літературі” (к.ф.н., доцент кафедри українського літературознавства Г.Немченко, Херсонський державний університет); “Рецепція модернізму чи її відлуння?” (к.ф.н., доцент теорії та історії літератури І.Береза, Чорноморський державний університет імені Петра Могили); “Образи сільських учителів в оповіданнях Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент теорії та історії літератури В.Руссова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили); “Жанрові форми і поетика творів Дніпрової Чайки для дітей” (к.ф.н., доцент кафедри філології Н.Сидоренко, Херсонський державний університет); “Філософські мотиви в творчості Дніпрової Чайки” (к.філос.н., доцент кафедри філософії, О.Найдьонов, Херсонський національний технічний університет); “Культуртрегерська діяльність Дніпрової Чайки” (к.іст.н., доцент кафедри культурології Н.Шушляннікова, Херсонський державний університет); “Мотиви і поетика російськомовної лірики Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри світової літератури та культури Т.Хома, Херсонський державний університет); “Міфологема неба в поезії Дніпрової Чайки та Миколи Вінграновського” (аспірант кафедри українського літературознавства Т.Цепкало, Херсонський державний університет); “Проблема екзистенційного вибору в новелістиці Василя Стефаника та Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри української літератури С.Процюк, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника); “Дніпрова Чайка та Леся Українка” (к.ф.н., доцент П.Параскевич, Таврійська фундація (ОВУД); “Жанр поеми в доробку Дніпрової Чайки та Миколи Чернявського” (к.ф.н., викладач кафедри українського літературознавства Л.Корівчак, Херсонський державний університет); “Проекції жіночої долі у прозі Дніпрової Чайки (на прикладі оповідання “Тень несозданных созданий”)” (к.ф.н., доцент кафедри української літератури М.Крупка, Рівненський державний гуманітарний університет); “Жанр поезії у прозі в творчості Дніпрової Чайки та Максима Горького” (вчитель-методист А.Луків, Академічний ліцей при Херсонському державному університеті); “Виокремлення образів-концептів художнього дискурсу Дніпрової Чайки” (старший викладач О.Земка, Глухівський національний університет імені О.Довженка); “Образи російських письменників у поезії Дніпрової Чайки” (вчитель І.Манохіна, Академічний ліцей при Херсонському державному університеті); “Літературознавчий аспект новелістики Дніпрової Чайки” (к.п.н, доцент В.Гриневич, Глухівський національний університет імені О.Довженка); “Епістолярій Дніпрової Чайки як літературознавче джерело” (к.ф.н., доцент кафедри української літератури Є.Баран, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника); “Метафора “німа могила” в телеології ускладненості української літературної еліти (досвід Дніпрової Чайки)” (к.ф.н., доцент кафедри української та світової літератури Г.Хоменко, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди); “Любовні мотиви в поезії Дніпрової Чайки та Анни Ахматової” (магістрант кафедри українського літературознавства В.Постолатьєва, Херсонський державний університет); “Патріотичний пафос лірики Дніпрової Чайки та Василя Вишиваного” (магістрант кафедри українського літературознавства Ю.Луценко, Херсонський державний університет); “Аксіологічні та генологічні параметри поетичної спадщини Дніпрової Чайки” (д.п.н., професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Г.Токмань, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди); “Художня своєрідність поезій у прозі Дніпрової Чайки та В.Стефаника” (к.ф.н., доцент кафедри українського літературознавства Т.Бахтіарова, Херсонський державний університет); “Твори Дніпрової Чайки для дітей: аксіологічний та поетикальний аспекти” (к.ф.н., старший викладач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання О.Будугай, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди); “Концепт “смерть” у художній творчості Дніпрової Чайки” (магістрант кафедри українського літературознавства К.Надточій, Херсонський державний університет); “Міфологема води в поезіях у прозі Дніпрової Чайки” (магістрант кафедри українського літературознавства М.Воротинцева, Херсонський державний університет); “Символіка поезій у прозі Дніпрової Чайки” (магістрант кафедри українського літературознавства Н.Шевченко, Херсонський державний університет); “Специфіка хронотопу в художній прозі Дніпрової Чайки” (магістрант кафедри українського літературознавства Ю.Леона-Мельніченко, Херсонський державний університет).
Засідання секції “Мовознавство” було репрезентоване доповідями “Мовна майстерність Дніпрової Чайки” (к.п.н., професор кафедри української мови та соціолінгвістики В.Тихоша, Херсонський державний університет); “Комунікативно нечленоване речення як одиниця художнього тексту (на матеріалі творів Дніпрової Чайки)” (к.ф.н., доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики М.Вінтонів, Донецький національний університет); “Синтаксичні особливості мови поезій у прозі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри української мови та соціолінгвістики С.Климович, Херсонський державний університет); “Функції діалектизмів у творах Дніпрової Чайки” (к.п.н., доцент кафедри мовознавства Т.Окуневич, Херсонський державний університет); “Поетика онімного простору творів Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри української та російської мов Т.Вінтонів, Донецький національний медичний університет імені М.Горького); “Тавтологічні та синонімічні дуплети в поезіях у прозі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Л.Шитик, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького); “Неповні речення у прозі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри української мови та соціолінгвістики Л.Власенко, Херсонський державний університет); “Метафора у поезіях у прозі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., завідувач кафедри української мови та соціолінгвістики, доцент Г.Гайдученко, Херсонський державний університет); “Особливості пунктуаційного оформлення поезій у прозі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики І.Савченко, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького); “Функції термінологічної лексики у поезіях у прозі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри української мови та соціолінгвістики О.Карабута, Херсонський державний університет); “Мовно-виражальні засоби творів Дніпрової Чайки” (к.п.н., старший викладач С.Привалова, Глухівський національний університет імені О.Довженка); “Діалектний малюнок мови творів Дніпрової Чайки” (викладач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Л.Філоненко, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького); “Стилістичні функції діалектних форм дієслів у творах Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри мовознавства О.Митрофанова, Херсонський державний університет); “Мовностильові засоби поезій у прозі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., в.о. доцента, Н.Медвідь, Глухівський національний університет імені О.Довженка); “Функції детермінологізованих лексем у творах Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри мовознавства Ж.Красножан, Херсонський державний університет); “Засоби створення ритмізованого тексту (на матеріалі творів Дніпрової Чайки)” (к.п.н., доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики А.Таран, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького); “Особливості метафоричного моделювання у творах Дніпрової Чайки (на матеріалі чуттєвих назв)” (к.ф.н., завідувач кафедри мовознавства, доцент І.Гайдаєнко, Херсонський державний університет); “Стилістика ритмотворчих засобів (на матеріалі поезій у прозі Дніпрової Чайки)” (старший викладач кафедри міжмовних комунікацій і журналістики С.Діброва, Таврійський національний університет імені В.Вернадського); “Прикметникова синонімія в оповіданнях Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри української мови та соціолінгвістики С.Мартос, Херсонський державний університет); “Порівняльні конструкції фразеологічного типу в поезіях у прозі Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Л.Шитик; студентка 4 курсу О.Нестеренко, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького); “Соціолекти у художній спадщині Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент В.Куриленко, Глухівський національний університет імені О.Довженка); “Архітектура явища однорідності в руслі сприйняття читацькою аудиторією (на матеріалі творчого доробку Дніпрової Чайки)” (к.ф.н., доцент, завідувач кафедри журналістики Т.Бондаренко, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького); “Роль метафори у творах Дніпрової Чайки” (к.п.н., завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Т.Коршун, Херсонський державний університет); “Семантично-стилістичні особливості лірики Дніпрової Чайки” (старший лаборант кафедри мовознавства А.Клочкова, Херсонський державний університет); “Формування словотвірної структури іменників на позначення виробничих та технологічних процесів у новій українській мові (на матеріалі творчого доробку Дніпрової Чайки)” (к.ф.н., доцент, завідувач кафедри українознавства О.Максимець, Таврійський державний агротехнологічний університет).
Насиченою й плідною була робота секції “Мистецтвознавство, етнографія та фольклористика. Краєзнавство”, де було оприлюднено доповіді “Дніпрова Чайка і народна творчість” (к.ф.н., О.Вертій, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка); “Фольклорний код поетики Дніпрової Чайки” (к.ф.н., доцент кафедри української мови та літератури О.Томчук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет); “Мистецька проблематика в щоденниках Дніпрової Чайки та Олеся Гончара” (старший викладач кафедри українського літературознавства В.Галаган, Херсонський державний університет); “Внесок творчого доробку Дніпрової Чайки у розвиток української музичної культури” (к.ф.н, доцент Н.Гоголь, Глухівський національний університет імені О.Довженка); “Солоспіви М.Лисенка на вірші Дніпрової Чайки” (поет-пісняр, член літстудії “Кулішева криниця” А.Дунаєв); “Дніпрова Чайка і проблеми фольклористики” (викладач Херсонського музичного училища, заслужений діяч України В.Кисіль); “Сценічна історія п’єс Дніпрової Чайки” (диспетчер навчального відділу факультету філології та журналістики О.Ніколенко, Херсонський державний університет); “Дніпрова Чайка і херсонська періодика порубіжжя ХІХ-ХХ ст.” (к.ф.н., доцент кафедри загального і російського мовознавства Ю.Датченко, Дніпропетровський національний університет); “Дніпрова Чайка та Одеса” (член НСПУ та НСЖУ, ст. викладач кафедри української філології Д.Шупта, Придністровський державний університет імені Т.Г.Шевченка); “Дніпрова Чайка і розвиток жанру казки в творчості херсонських авторів” (член Конгресу літераторів України Л.Крижановська); “Дніпрова Чайка та українофільський гурток О.Русова на Херсонщині” (член правління Таврійської фундації (ОВУД), провідний спеціаліст Суворовської районної ради в м.Херсоні Г.Бурдіна); “Дніпрова Чайка і Миколаївщина” (к.ф.н., доцент кафедри української мови та літератури Л.Старовойт, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського); “Просвітницька діяльність Дніпрової Чайки на Херсонщині” (доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування І.Лопушинський, Херсонський національний технічний університет); “Дніпрова Чайка в оцінці В.Бойченка” (к. мед. наук, краєзнавець І.Марцинковський, м.Миколаїв); “Дніпрова Чайка і Херсон” (старший науковий співробітник, завідувач відділу Г.Мартинова, Літературний відділ Херсонського обласного краєзнавчого музею); “Дніпрова Чайка і херсонська “Просвіта” початку ХХ ст.” (голова Херсонської обласної організації Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Т.Шевченка О.Олексюк); “Просвітницька діяльність подружжя Василевських у Херсоні” (завідувач відділу науково-просвітницької роботи О.Вихор, Літературний відділ Херсонського обласного краєзнавчого музею); “Дніпрова Чайка і херсонський белетристичний збірник “Степ” (1886)” (спеціальний кореспондент газети “Новий день” В.Лубчак, м.Херсон); “Матеріали про життя і творчість Дніпрової Чайки в експозиції та фондах Літературного відділу Херсонського обласного краєзнавчого музею” (молодший науковий співробітник О.Колебаєва, Літературний відділ Херсонського обласного краєзнавчого музею); “Дніпрова Чайка і національно-визвольний рух на Херсонщині початку ХХ ст.” (голова Херсонської міської організації НРУ П.Гавриш); “Проблеми вшанування в Херсоні пам’яті письменників-земляків Дніпрової Чайки, М.Чернявського та ін.” (краєзнавець І.Калениченко, м.Херсон); “Дніпрова Чайка і мовна палітра газет Херсонщини кінця ХІХ — початку ХХ ст.” (асистент кафедри української мови та соціолінгвістики Я.Гаврилова, Херсонський державний університет).
На засідання секції “Педагогіка. Методика вивчення творів Дніпрової Чайки в школі та вузі. Проблеми художнього перекладу” було винесено доповіді “Компаративний аналіз на уроках літературного краєзнавства (на матеріалі творів Дніпрової Чайки)” (к.п.н., доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко, Херсонський державний університет); “Формування етнокультурної компетенції учнів (на прикладі творів Дніпрової Чайки)” (к.п.н., доцент Т.Дятленко, Глухівський національний університет імені О.Довженка); “Урок-подорож за творами Дніпрової Чайки” (к.ф.н, доцент кафедри економічної географії І.Цуркан, Херсонський державний університет); “Потенціал дитячих творів Дніпрової Чайки у розвитку літературознавчої компетентності студентів філологічного факультету” (магістрант О.Мірошниченко, Глухівський національний університет імені О.Довженка), “Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх культурологів на заняттях з української мови (на прикладі творів Дніпрової Чайки)” (к.п.н., доцент кафедри мовної освіти Н.Чабан, Херсонський державний університет); “Вивчення творчості Дніпрової Чайки на уроках літератури рідного краю за сугестивною технологією” (учитель вищої категорії, переможець Всеукраїнського конкурсу “Учитель року–2003” та обласного конкурсу “Людина року–2003” Л.Кузьменко); “Теорія і методика вивчення художнього нарису (на прикладі нарису “Знахарка” Дніпрової Чайки)” (к.ф.н., доцент кафедри української літератури Н.Романишина, Рівненський державний гуманітарний університет); “Художні тексти Дніпрової Чайки — потужне джерело розвитку літературознавчої компетентності майбутніх словесників” (к.п.н., доцент, докторант Л.Базиль, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова); “Дніпрова Чайка і проблеми шкільництва” (член Херсонської обласної організації Конгресу української інтелігенції Т.Карпець); “Вивчення “Морських малюнків” Дніпрової Чайки на уроках літератури рідного краю” (вчитель-методист В.Шеховцова, Академічний ліцей при Херсонському державному університеті); “Вивчення синтаксису української мови (на матеріалі творчості Дніпрової Чайки)” (вчитель-методист Т.Кучма, Академічний ліцей при Херсонському державному університеті); “Діалогічне прочитання творів Дніпрової Чайки” (асистент І.Данильченко, Глухівський національний університет імені О.Довженка); “Вивчення лексики та фразеології Дніпрової Чайки на уроках української мови в ліцеї” (вчитель-методист К.Лисюк, Академічний ліцей при Херсонському державному університеті); “Особливості перекладу фразеологічних одиниць у прозі Дніпрової Чайки та А.Мердок” (старший викладач кафедри мовознавства Л.Радочинська, Херсонський державний університет); “До проблеми передачі особливостей стилю Дніпрової Чайки та О.Хакслі при перекладі їх творів” (викладач кафедри мовознавства В.Засименко, Херсонський державний університет); “Перекладацька діяльність Дніпрової Чайки: проблеми майстерності” (старший лаборант кафедри українського літературознавства Ю.Омельчук, Херсонський державний університет); “Переклади Дніпрової Чайки з російської поезії” (к.ф.н., доцент кафедри світової літератури та культури С.Бєляєва, Херсонський державний університет); “Переклади Дніпрової Чайки з Сельми Лагерлеф” (магістр, секретар навчального відділу факультету філології та журналістики Д.Агєєнко, Херсонський державний університет); “З історії публікацій перекладів Дніпрової Чайки” (вчитель Іванівської гімназії Іванівського району Херсонської області І.Перепелко); “Вивчення творів козацької тематики на уроках літератури рідного краю (на матеріалі творів Дніпрової Чайки)” (вчитель Кіровської ЗОШ Бериславського району Херсонської області С.Колесник); “Твори Дніпрової Чайки в перекладах англійською мовою” (старший лаборант кафедри мовознавства Г.Чирик, Херсонський державний університет); “Формування національної свідомості учнів під час прочитання творів Дніпрової Чайки” (к.п.н., доцент кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Н.Дига); “Педагогічне значення доробку Дніпрової Чайки та Марійки Підгірянки” (викладач кафедри педагогіки Л.Ткаченко, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди); “Вивчення творчості Дніпрової Чайки на уроках літератури рідного краю з використанням інтерактивних технологій” (учитель-методист Тягинської ЗОШ Бериславського району Херсонської області Н.Гайдученко); “Педагогічні погляди Дніпрової Чайки” (аспірант кафедри педагогіки та психології Ю.Гайдученко); “Розвиток мовленнєвої діяльності учнівської молоді засобами літератури рідного краю (на прикладі творчості Дніпрової Чайки)” (учитель вищої категорії Херсонської ЗОШ №4 І.Павловська); “Особливості вивчення казок Дніпрової Чайки в загальноосвітній школі” (учитель вищої категорії Херсонської ЗОШ № 52 О.Іванова); “Методика використання міжпредметних зв’язків у процесі вивчення спадщини Дніпрової Чайки” (учитель вищої категорії Рубанівської ЗОШ № 1 Великолепетиського району Херсонської області О.Польська); “Дослідження фольклорних елементів у творчості Дніпрової Чайки на уроках літературного краєзнавства” (к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України Н.Логвиненко).
Конференція засвідчила, що увага сучасних дослідників до літературних явищ класичного періоду не згасає, а навпаки посилюється. Особливо відрадно відзначити участь у ній багатьох молодих і перспективних учених, за якими майбутнє вітчизняної науки.

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)