Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Вісник Таврійської фундації. Випуск 4
Олег Олексюк. Школа-Либідко
Історія Просвіти Херсонщини. Том 1
Олег Олексюк. А у нас був Тарас
Алла Флікінштейн. Перша сотня
Микола Василенко. Лаодика - царица Селевкидии
Немченко Г. Микола Чернявський і сучасність // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 9. — К.–Херсон: Просвіта, 2013. — С. 249-260.
Микола Чернявський і сучасність
7 лютого 2013 року на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету було проведено Всеукраїнську наукову конференцію “Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст” з нагоди 145-річчя від дня народження визначного письменника-філософа, громадського діяча, педагога, перекладача, публіциста й критика.
У роботі цього форуму взяли участь відомі науковці з різних міст України і початківці. Серед них — викладачі, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів, учителі загальноосвітніх шкіл. Це представники Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (м.Київ), Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ), Глухівського агротехнічного інституту імені С.Ковпака Сумського НАУ, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, Ужгородського національного університету, Дніпропетровського національного університету, Запорізького державного медичного університету, КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”; Київського національного університету імені Т.Шевченка; Миколаївського державного університету імені В.Сухомлинського; Національної спілки журналістів України; Національної спілки письменників України; Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова (м. Київ); Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ); Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь); Новокаховського гуманітарного інституту “Україна”; Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Ушинського (м. Одеса); Сумського державного педагогічного університету імені А.Макаренка; Таврійської фундації (ОВУД); Херсонського державного університету; Херсонського інституту МАУП; Херсонського національного технічного університету; Херсонського обласного краєзнавчого музею; Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького; Чорноморського державного університету імені П.Могили (м. Миколаїв), Академічного ліцею імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті, Херсонської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15. Мали можливість виступити з доповідями репрезентанти Херсонської міської організації Народного руху України, Херсонської обласної організації Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т.Шевченка.
Учасники конференції розглянули широкий спектр проблем українського літературознавства:
- Микола Чернявський і громадська діяльність;
- Микола Чернявський і фольклор;
- видавнича діяльність Миколи Чернявського;
- поетична, прозова, публіцистична, епістолярна спадщина письменника;
- мовна майстерність митця;
- методика вивчення творів М.Чернявського на заняттях з мови та літератури у вузі та загальноосвітній школі;
- Микола Чернявський і культурно-просвітницький рух на Херсонщині у першій третині ХХ ст.
У пленарній частині були заслухані доповіді: “Фольклорні контамінації у творенні прозово-ліричної оповіді” (Н.Науменко, доктор філологічних наук, професор кафедри українознавства, Національний університет харчових технологій, м.Київ); “Рецепція античності у творчості М.Чернявського на тлі літературно-естетичних пошуків кінця ХІХ — поч. ХХ ст.” (О.Турган, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри культурології та українознавства, Запорізький державний медичний університет); “Епістолярій М.Чернявського як джерело вивчення життя і творчості письменника” (С.Кіраль, доктор філологічних наук, професор кафедри української, англійської і латинської мов імені М.Драй-Хмари, Національний університет біоресурсів і природокористування України, академік Академії вищої освіти України, м.Київ); “Образ України в поезіях Миколи Чернявського” (І.Лопушинський, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет); “Літописний мотив “євшан-зілля” у поетичній інтерпретації Миколи Чернявського, Івана Франка, Миколи Вороного та Олександра Олеся” (В.Погребенник, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, Національний університет імені М.Драгоманова); “Тарас Шевченко і Микола Чернявський: аспекти творчої взаємодії” (Я.Голобородько, доктор філологічних наук, професор, академік АПСН, завідувач кафедри теорії та практики викладання гуманітарних дисциплін КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”); “Фразеологічне багатство творів М.Чернявського” (В.Олексенко, доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет); “Україна в моєму серці” (М.Чернявський)” (А.Поповський, доктор філологічних наук, професор кафедри українознавства, Дніпропетровська юридична академія); “Поезія Й.В. Гете і Г.Гейне у перекладах М.Чернявського” (Л.Бєлєхова, доктор філологічних наук, професор кафедри англійської мови та методики її викладання, Херсонський державний університет); “М.Чернявський і сучасність” (М.Василенко, голова Таврійської фундації (ОВУД), член Національної спілки письменників України).
Під час роботи літературознавчої секції обговорювалися такі питання: “Фольклорні витоки творчості М.Чернявського” (О.Вертій, доктор філологічних наук, Сумський державний педагогічний університет імені А.Макаренка); “М.Чернявський і М.Коцюбинський: аспекти художнього діалогу” (Т.Гребенюк, доктор філологічних наук, професор кафедри культурології та українознавства, Запорізький державний медичний університет); “Семантика зооморфних образів у прозі М.Коцюбинського та М.Чернявського” (А.Меншій, кандидат філологічних наук, доцент, Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського); “Міфологема долі в поезії М.Чернявського” (А.Демченко, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Пейзажно-медитативна лірика М.Чернявського” (Н.Чухонцева, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Ідейно-тематична концепція народництва у повісті “Блискавиці” М.Чернявського” (В.Загороднюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, Херсонський державний університет); “Жанрові модифікації повісті у творчості Миколи Чернявського” (Н.Сидоренко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, Херсонський державний університет); “Постать М.Чернявського як складова системи моральних цінностей українця” (В.Демченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет); “Мотив суспільної катастрофи у творчості Миколи Чернявського та Ярослава Верещака” (Л.Бондар, кандидат філологічних наук, докторант кафедри новітньої української літератури, Київський національний університет імені Т.Шевченка); “Психологізм повістей М.Чернявського” (І.Береза, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет імені П.Могили, м. Миколаїв); “Архетипні образи в поезії М.Чернявського (В.Руссова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет імені П.Могили, м. Миколаїв); “Традиційно-образні структури в ліриці М.Чернявського” (Ю.Ганощенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурології та українознавства, Запорізький державний медичний університет); “Проблемно-тематичний діапазон творчості М.Чернявського” (О.Сидоренко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурології та українознавства, Запорізький державний медичний університет); “Міфопоетика творчості М.Чернявського” (Т.Шадріна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурології та українознавства, Запорізький державний медичний університет); “Мариністика письменників-земляків М.Чернявського і Б.Лавреньова” (С.Бєляєва, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова, Херсонський державний університет); “Культурологічні аспекти творчості М.Чернявського” (Т.Хома, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова, Херсонський державний університет); “Новелістика М.Чернявського: концептуальна парадигма функціонування у творчій спадщині митця” (О.Горбонос, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова, Херсонський державний університет); “Психологія творчості у ліриці Миколи Чернявського” (Л.Корівчак, кандидат філологічних наук, викладач кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Полістилізм творчого доробку М. Чернявського” (Л.Йолкіна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, м. Київ); “Поезія Миколи Чернявського і фольклор” (Н.Осьмак, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, м. Київ); “Княжа Русь-Україна у художньому моделюванні Миколи Чернявського і Василя Пачовського” (Т.Бикова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, м. Київ); “Урбаністичні мотиви у ліриці С.Черкасенка (цикли “Усміх міста”, “Діти міста”)” (О.Кузьма, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, ВНЗ “Ужгородський національний університет”); “Міфологема саду у творчості М.Чернявського та поетів-шістдесятників” (Т.Бахтіарова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “М.Чернявський: штрихи до психобіографії” (І.Сивкова, старший викладач кафедри української літератури і компаративістики, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького); “До питання про різночитання в датуванні смерті М. Чернявського” (І.Немченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Мовна палітра оповідань М.Чернявського” (Ю.Датченко, кандидат філологічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет); “Жіночі типи в малій прозі М.Чернявського” (Г.Немченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Твори Миколи Чернявського у дитячому читанні” (В.Галаган, старший викладач кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Елементи літературної критики в епістоляріях М.Чернявського та Б.Грінченка (М.Чорна, викладач кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Палітра жіночих образів у творчому доробку М.Чернявського” (К.Твердовська, асистент кафедри журналістики, Херсонський державний університет); “Міфологема місяця в поезії Миколи Чернявського” (Т.Цепкало, аспірант кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Принципи втілення рослинного культу язичників у поезії Ю. Клена та М. Чернявського” (Ю.Соломахіна, аспірантка кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова, Херсонський державний університет); “Образ Івана Мазепи в поемах С.Руданського та М.Чернявського” (І.Бардашевська, магістрант кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Образи гетьманів у творах І.Нечуя-Левицького, С.Черкасенка та М.Чернявського (І.Зелена, магістрант кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Космогонічна символіка в поезії Миколи Чернявського та Богдана-Ігоря Антонича” (Л.Лебєдєва, магістрант кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Міфологема моря в поезії Миколи Чернявського та Яра Славутича” (В.Коротєєва, студентка факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет); “Античні мотиви у поезії М.Зерова та М.Чернявського” (Ю.Грабовська, студентка факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет); “Тема рідної мови в творах М.Чернявського та М.Куліша” (А.Лецько, студентка факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет).
Секція “Мовознавство” гостинно запросила на засідання доповідачів з такими темами: “Мовно-художня практика Миколи Чернявського” (О.Копусь, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Ушинського, м. Одеса); “Лінгвостилістичні особливості поетичної трилогії М.Чернявського “Поезії. Книга. Молодість” (Г.Гайдученко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет); “Структурно-семантичні типи порівняльних конструкцій у творах Миколи Чернявського” (В.Тихоша, кандидат педагогічних наук, професор кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет); “Синтаксичні засоби вираження оцінки в поетичних творах М.Чернявського” (В.Грицина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет); “Семантичні особливості дієслів у концептуальному просторі поетичних творів М.Чернявського” (С.Омельчук, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Риторичні фігури як мовний феномен поезії М. Чернявського” (А.Воробйова, старший викладач кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет); “Прості ускладнені конструкції у поетичному мовленні Миколи Чернявського (О.Карабута, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет); “Засоби творення мовної експресії в поетичному доробку М.Чернявського” (С.Климович, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет); “Контекстуальні синоніми у творах М.Чернявського” (С.Мартос, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет); “Тропеїчні засоби у збірці “Зоря” М.Чернявського” (Л.Власенко, викладач кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет); “Мовне вираження концептів “відчуття” і “почуття” у творах М.Чернявського” (І.Гайдаєнко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Лексико-семантичні особливості мови прози М.Чернявського” (Т.Окуневич, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Вербалізація концепту “переміщення” у творах М.Чернявського” (О.Митрофанова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Мариністична лексика у поезії Дж. Байрона і М.Чернявського” (В.Мелконян, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Семантика символів у поезії П.Б. Шеллі та М.Чернявського” (Л.Радочинська, старший викладач кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Семантичне поле темпоральних прийменників на матеріалі прозових творів М.Чернявського” (А.Клочкова, аспірант кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет); “Мова поетичних творів Миколи Чернявського у лінгвокультурному аспекті” (Ю.Омельчук, асистент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Вербальні символи як репрезентанти ідіостилю поезії Миколи Чернявського кінця XIX століття” (Н.Погорлецька, асистент кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет); “Інтертекстуальність у ліриці М.Чернявського херсонського періоду” (Г.Чирик, асистент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Експресивно-виражальні засоби мови художньої прози М.Чернявського” (Д.Агеєнко, секретар факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет); “Наративні структури художньої прози М.Чернявського” (Н.Чаура, диспетчер факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет); “Творчість М.Чернявського в аспекті концепції поетичної мови О.Потебні” (О.Ніколенко, методист заочної та екстернатної форм навчання факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет); “Семантика та функції символів у художній прозі М.Чернявського та М.Хвильового” (Т.Лещенко, магістрант кафедри мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет); “Лінгвостилістичні особливості поезій Миколи Чернявського і Павла Тичини” (А.Хомула, магістрант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Семантика та функціонування лексем на позначення емоцій, почуттів і відчуттів у художній прозі М.Чернявського” (О.Ковтун, магістрант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Вияви фемінності й маскулінності у фразео-семантичній системі художньої прози М.Чернявського” (О.Долженко, магістрант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет); “Гідроніми Херсонської області в ономастичному просторі творчості М.Чернявського” (М.Лозович, магістрант кафедри журналістики, Херсонський державний університет); “Топонімія міста Херсона у ліриці М.Чернявського” (Т.Радул, магістрант кафедри журналістики, Херсонський державний університет).
Секція “Краєзнавство. Публіцистика. Педагогіка” розглядала найширший спектр проблем: “Інтелектуальне оточення М.Чернявського 1920-х років: листування з академіком С.Єфремовим” (С.Водотика, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та методики викладання, Херсонський державний університет; Л.Савенок, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання, Херсонський державний університет); “Судові вироки М.Чернявському: юридичний аспект” (С.Діденко, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент, директор Херсонського інституту МАУМП); “Матеріали про життя і творчість М. Чернявського в експозиції літературного відділу Херсонського обласного краєзнавчого музею” (Г.Мартинова, старший науковий співробітник, завідувач літературного відділу Херсонського обласного краєзнавчого музею); “Культуртрегерська діяльність М. Чернявського на Херсонщині” (Н.Шушляннікова, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології, Херсонський державний університет); “Віктор Петров (Домонтович) у літературно-мистецькому контексті 1920-х років” (В.Андрєєв, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії, Херсонський державний університет); “О.Лотоцький та М.Чернявський: спільні професійні та ідейні уподобання” (Г.Михайленко, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії, Херсонський державний університет); “М.Чернявський як організатор культурно-просвітницького руху на півдні України (перша третина ХХ ст.)” (І.Чорноіваненко, аспірантка кафедри всесвітньої історії та історіографії, Херсонський державний університет); “Стан джерельної бази щодо діяльності М.Чернявського у Херсонському губернському земстві” (Н.Кузовова, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання, Херсонський державний університет); “Роль М.Чернявського в заснуванні та діяльності суспільно-політичного товариства “Українська хата” в Херсоні” (А.Кучеренко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання, Херсонський державний університет); “Чернігівський період життя і творчості М.Чернявського” (В.Павлусь, викладач кафедри всесвітньої історії та історіографії, Херсонський державний університет); “Роль М.Чернявського та “Української хати” у створенні національного кооперативного руху в Херсоні” (Г.Цибуленко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання, Херсонський державний університет); “Діяльність М.Чернявського у складі ради херсонського товариства “Просвіта” (Л.Цибуленко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання, Херсонський державний університет); “Громадсько-політична діяльність М.Чернявського у 20-ті рр. ХХ ст.” (В.Павленко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання, Херсонський державний університет); “Просвітницька діяльність М.Чернявського на Херсонщині” (Г.Батенко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання, Херсонський державний університет); “М.Чернявський у національно-культурницькому русі Херсонщини” (М.Степаненко, аспірант кафедри історії України та методики викладання, Херсонський державний університет); “Публіцистичні твори М.Чернявського у “Віснику товариства «Українська хата»” (О.Рембецька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, Херсонський державний університет); “Літературно-краєзнавча екскурсія як засіб залучення учнів до процесу творчої діяльності митця (на основі поетичної спадщини Миколи Чернявського)” (І.Цуркан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри туризму, Херсонський державний університет); “Діяльність М.Чернявського в процесі становлення української преси” (Т.Коваль, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики, Херсонський державний університет); “Екстралінгвістичні чинники формування М.Чернявського як редактора і видавця” (Ю.Юріна, викладач кафедри журналістики, Херсонський державний університет); “Роль М.Чернявського у журналістикознавчому процесі початку ХХ століття” (Н.Орлов, старший викладач кафедри журналістики, Херсонський державний університет); “М.Чернявський і преса Херсонщини” (Я.Гаврилова, викладач кафедри журналістики, Херсонський державний університет); “Публіцистика М.Чернявського” (В.Кулик, член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України); “М.Чернявський і альманахові видання в Україні 1900-х рр.” (М.Каляка, член Національної спілки письменників України); “М.Чернявський і діяльність херсонської “Просвіти” (О.Олексюк голова Херсонської обласної організації Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т.Шевченка); “М.Чернявський і державотворчі процеси на Херсонщині часів УНР” (П.Гавриш, голова Херсонської міської організації Народного руху України); “М. Чернявський — редактор альманахових видань початку ХХ століття” (А.Калініна, учитель української мови та літератури Херсонської ЗОШ №15); “Микола Чернявський як упорядник літературних альманахів “З потоку життя” та «Перша ластівка»” (В.Лубчак, аспірант відділу української літератури ХХ століття, Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України (м. Київ); “Значення діяльності Миколи Чернявського для створення періодики українською мовою” (В.Царенкова, асистент кафедри журналістики, Херсонський державний університет); “М. Чернявський на сторінках української періодики першої чверті ХХ століття” (І.Антипенко, спеціальний кореспондент Херсонської газети “Новий день”, позаштатний кореспондент газети “День”); “Компетентнісний підхід до вивчення символізму як характерної риси творчості Миколи Чернявського” (Н.Логвіненко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти, Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ); “Біографічний метод у вивченні життя і творчості Миколи Чернявського” (Н.Дига, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди”); “Навчання іноземних студентів евфонії української мови засобами творів М.Чернявського” (Н.Чабан, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет); “Особливості вивчення творчості М.Чернявського в старшій школі” (Л.Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет); “Потенціал творів М.Чернявського в розвитку літературознавчої компетентності студентів” (О.Мірошниченко, викладач світової літератури, Глухівський агротехнічний інститут імені С.Ковпака Сумського НАУ); “Педагогічна діяльність Миколи Чернявського у навчальних закладах Херсона” (О.Бовдир, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарно-природничих дисциплін та соціології, Херсонський інститут МАУП); “Вивчення літературно-критичної спадщини М.Чернявського на уроках української літератури” (В.Шеховцова, учитель-методист, Академічний ліцей імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті); “Аналіз односкладних та неповних речень у поезії М.Чернявського на уроках української мови” (Т.Кучма, учитель-методист, Академічний ліцей імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті); “Вивчення мовно-стильових засобів прози М.Чернявського” (К.Лисюк, учитель-методист, академічний ліцей імені О.Мішукова при Херсонському державному університеті); “Вивчення оповідання “Напередодні” М.Чернявського на уроці літератури рідного краю в школі” В.Сорока, член Таврійської фундації (ОВУД); “Вивчення творів М.Чернявського в школі (за сугестивною технологією)” (О.Хлань, старший викладач кафедри психології, Новокаховський гуманітарний інститут “Україна”); “Особливості вивчення творчості Миколи Чернявського на уроках позакласного читання” (Ю.Горохольська, студентка факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет); “Компетентнісний підхід до вивчення творчості М.Чернявського” (А.Соколовська, студентка факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет).
За підсумками роботи конференції було ухвалено такі рекомендації:
1. Продовжувати дослідження творчості Миколи Чернявського.
2. Використовувати матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст” у навчальному процесі та під час проходження студентами педагогічної практики.
3. Надрукувати окремі матеріали конференції у збірниках “Вісник Таврійської фундації”, “Лінгвістика” та “Південний архів”.
Учасники форуму підготували й відправили до Херсонської обласної адміністрації, Херсонської обласної та міської рад “Відкрите звернення” з пропозиціями щодо вшанування пам’яті М.Чернявського.

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 
Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 127 книг;
1,631 статей;
383 авторів.

Сайт Просвіта Херсонщини розміщений на хостингу

hyperhost.ua

ВАЖЛИВО!

Оригінальні тексти! Захищено!
Угода про дотримання авторських та інтелектуальних прав

Пишіть реферати та курсові.

При передруці посилання залишайте на місцях!

Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)