Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Василь Мелещенко. Мiй малюнок
Вишиванка. Число 3
Микола Братан. Їде батько Махно
Вишиванка. Число 5
Олег Олексюк. Доки живі. Тисячовесни
Нариси з історії Бериславщини. Випуск 3
Немченко Г. Нові обрії діаспорознавчих студій // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 8. — К.–Херсон: Просвіта, 2012. — С. 198-207.
Нові обрії діаспорознавчих студій

Презентації, конференції, фестивалі


Галина Немченко


Нові обрії діаспорознавчих студій


27-28 квітня 2011 року в Херсоні відбулась ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті”. Цей форум було підготовлено кафедрою українського літературознавства факультету філології та журналістики Херсонського державного університету та міжкафедральною науково-дослідною лабораторією “Українська література в англомовному світі”.
У роботі конференції взяли участь студенти з Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, Чорноморського державного університету імені Петра Могили та Херсонського державного університету.
У рамках роботи конференції відбулась презентація українсько-канадського проекту “Запізніле вороття”, присвяченого виданню спадщини Івана Огієнка. Цей захід провів професор Київського національного університету імені Т.Шевченка М.Тимошик. Він же запропонував херсонцям та гостям міста свій майстер-клас “Українська журналістика в європейському світі”.
На відкритті конференції з привітальним словом виступили проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, професор Валентина Федяєва та доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології та журналістики Херсонського державного університету Володимир Олексенко. Надійшло також вітання від голови Таврійської фундації (ОВУД), члена НСПУ та лабораторії “Українська література в англомовному світі” Миколи Василенка.
На пленарне засідання було винесено доповіді “Семіотика подолання страху смерті в творах українського національного резистансу: Юрій Косач і Гео Шкурупій” Ольги Яцкевич з Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Г.І.Хоменко), “Космогонічні образи у поезії Яра Славутича” Руслани Прокопенко з Херсонського державного університету (науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “В.Бойченко — дослідник літератури діаспори” Ангеліни Чорної з Чорноморського державного університету імені Петра Могили (науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.Ю.Береза), “Концепти-артефакти у творах У.Самчука: структурно-семантична характеристика” Ірини Тагієвої з Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.І.Марчук), “Ігор Костецький та Микола Хвильовий: псевдонімізація як модус самоідентифікації” Марії Куценко з Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Г.І.Хоменко) та “Щоденникові нотатки Євгена Маланюка” Богдана Стрільчика з Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника (науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Є.М.Баран). Виступи засвідчили різноманітні підходи студентської молоді до осмислення такого феномена як література діаспори.
Секція № 1 “Поезія і драматургія українського зарубіжжя” в основному була репрезентована доповідями про здобутки в царині лірики та ліро-епосу митців-емігрантів: “Різдвяна тема у творчості письменників української діаспори” Аліни Дудченко (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко), “Модус смерті в поезії Яра Славутича та Євгена Маланюка” Юлії Климентенко (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Особливості символічних образів у поезії Яра Славутича” Юнії Леони (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Поетика збірки “Сім літер” Н.Лівицької-Холодної” Тетяни Грудковської (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Г.В.Немченко), “Флористична символіка у поезії Емми Андієвської” Наталії Левченко (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Образ степу в історіософській концепції Євгена Маланюка” Євгенії Бомбіної (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко), “Героїчні мотиви в поезії Олега Ольжича та Яра Славутича” Тетяни Найдьонової (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Художня специфіка любовної лірики О.Теліги та Н.Лівицької-Холодної” Вікторії Постолатьєвої (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Патріотичні мотиви в поезії Андрія Легота” Наталі Марченко (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Образ України в поезії І.Багряного та Т.Осьмачки” Ганни Кіфи (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Інтимні мотиви в поезії О.Ольжича та Є.Маланюка” Валентини Новосельцевої (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Василь Вишиваний і його місце в історії української культури” Юлії Луценко (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Проблема жінки в поезії О.Теліги” Аліни Посисаєвої (Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко).
Ряд студентів у різних ракурсах співставляли доробок материкових та діаспорних авторів: “Особливості поемного епосу в доробку Є.Фоміна та І.Багряного” (Людмила Кримська, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Есхатологічі мотиви у поезії Є.Маланюка та О.Ірванця” (Наталія Жолудь, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Особливості національного міфу в художній структурі творчості Є.Маланюка та Б.Антоненка-Давидовича” (Олександра Круть, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Тема козаччини в поезії Я.Щоголева та Яра Славутича” (Вікторія Пшик, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Патріотичний пафос поезії Є.Маланюка та Є.Фоміна (Маргарита Ібрагімова, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Херсонські мотиви в ліриці Є.Фоміна та Яра Славутича” (Ганна Панькова, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Автобіографізм поезії Т.Осьмачки та Є.Фоміна” (Ірина Ахтеменко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Трудівнича тема в ліриці Є.Фоміна та І.Багряного” (Євгенія Здибай, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Тема громадянської та Другої світової війни у творах Є.Фоміна та І.Багряного” (Євгенія Шарлай, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Героїчні мотиви в українській фронтовій поезії (на матеріалі творчості О.Гончара та Яра Славутича) (Дмитро Погорілий, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко).
Твори митців українського зарубіжжя, що стали знаковими в царині сценічної культури, дослідили студенти в таких доповідях: “До питання про жанрову специфіку драм “Пригвожденні”, “Закон” Володимира Винниченка (Аліна Дергачова, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Г.В.Немченко), “Жанрова своєрідність сатири-комедії І.Багряного “Генерал” (Любов Деменєва, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Жанрова специфіка драматичної повісті І.Багряного “Морітурі” (Ірина Жуковець, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Проблематика та образи комедії І.Багряного “Генерал” (Валентина Дубова, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Жанрові особливості вертепу І.Багряного “Розгром” (Наталя Чаура, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Героїчні мотиви в драматичній повісті І.Багряного “Морітурі” (Марина Маловічко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Мотив нескореності української нації в повісті-вертепі І.Багряного “Розгром” (Ірина Коробчук, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Художні особливості комедії І.Багряного “Генерал” (Інна Корженко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Мова і стиль драматичної повісті І.Багряного “Морітурі” (Наталя Зіненко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко).
По секції № 2 “Художня і мемуарна проза та публіцистика української діаспори” було заслухано доповіді про репрезентантів еміграційної епіки: “Пошук учорашнього дня як функція сюрреалістичної казки Емми Андієвської” (Анастасія Черкашина, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Г.І.Хоменко), “Майстерність Уласа Самчука в змалюванні волинського краю” (Інна Дунаєва, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Екзистенціал самотності у прозі В.Домонтовича та В.Підмогильного” (Альона Глушко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Принцип гри у романістиці В.Винниченка та В.Домонтовича” (Олена Скільсара, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Т.В.Бахтіарова), “Інтерпретація білійної оповіді про Каїна та Авеля у романі Івана Багряного “Сад Гетсиманський” (Зінаїда Вороненко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко), “Порівняльна характеристика центральних героїнь роману У.Самчука “Марія” та поеми І.Багряного “Аве, Марія” (Олена Карпіна, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Межова ситуація у романі Івана Багряного “Людина біжить над прірвою” (Любов Швидкова, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Г.В.Немченко), “Філософське осмислення образу рідного краю у романі “Волинь” Уласа Самчука” (Марія Мороз, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Г.В.Немченко), “Деякі особливості поетики повісті “Сон тіні” Наталени Королевої” (Тетяна Радул, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Г.В.Немченко), “Особливості індивідуального стилю Т.Осьмачки на прикладі повісті “Старший боярин” (Марія Ткачук, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Г.В.Немченко).
Цікавими були спроби провести паралелі між творчістю митців-емігрантів та представників материкової прози: “Мотив самотності у прозі Е.Андієвської та І.Роздобудько” (Яна Попова, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Т.В.Бахтіарова), “Символічний образ осені у прозі В.Свідзинського та О.Олеся” (Людмила Цьомбур, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Т.В.Бахтіарова), “Художня реалізація проблеми геростратизму в романах “Герострати” Е.Андієвської та “Собор” О.Гончара (Катерина Лозовська, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко), “Екзистенційні мотиви роману Ю.Андруховича “Дванадцять обручів” та казки Е.Андієвської “Говорюща риба” (Аліна Клочкова, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Моделі зла у романі М.Матіос “Солодка Даруся” та п’єсі В.Винниченка “Чорна Пантера та Білий Ведмідь” (Тетяна Прозор, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Сюрреалістична тональність прози Емми Андієвської та Майка Йогансена” (Віталія Глухманюк, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Гендерні аспекти художньої прози Е.Андієвської та М.Матіос” (Олександра Крижановська, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Н.Д.Чухонцева), “Сюрреалізм у романах Е.Андієвської та І.Роздобудько” (Тетяна Желяско, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Н.Д.Чухонцева), “Архетипні образи романістики В.Барки та В.Дрозда” (Ольга Мельохіна, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Парадигма мотиву самотності у прозі Е.Андієвської та О.Забужко” (Ольга Стратулат, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко), “Тема дитинства в творчості У.Самчука (“Куди тече та річка”) та О.Довженка (“Зачарована Десна”) (Наталя Осипова, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Немченко).
Тематичний діапазон доповідей по секції був досить широкий — “Жанр щоденника як засіб розкриття психологізму героїв (на матеріалі доробку діаспорних авторів)” (Катерина Ткач, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.А.Хижняк), “Питання українсько-російських відносин у літературознавчих працях Ю.Бойка-Блохина” (Єлизавета Луценко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.Ю.Береза), “Презентація творчості Т.Шевченка в німецькомовному просторі (на матеріалі праць Ю.Бойка-Блохина)” (Володимир Греков, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.Ю.Береза), “Етнообрази у творах письменників української діаспори” (Тетяна Кравченко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко), “М.Грушевський і видавничо-журналістський процес кінця XIX — початку XX ст.” (Олександра Німченко, Херсонський державний університет, науковий керівник — старший викладач Н.В.Орлова, “Журналістська діяльність Уласа Самчука” (Юлія Любляніна, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.В.Рембецька), “Публіцистичний доробок українських митців на еміграції (на матеріалі творів В.Винниченка, Є.Маланюка, М.Шаповала) (Аліна Шахватова, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.В.Рембецька), “Державотворчі ідеї М.Грушевського” (Валерія Стафікопуло, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.В.Рембецька), “Публіцистика Є.Маланюка” (Олександра Бунчук, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.В.Рембецька), “Публіцистика І.Багряного” (Олеся Товсточуб, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.В.Рембецька), “Екзистенційний вимір “Щоденника” В.Винниченка (Марина Бурдига, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент А.В.Демченко).
Секція № 3 зібрала доповідачів з проблематики: “Лінгвістичний та методичний аспекти вивчення літератури українського зарубіжжя”. Були заслухані виступи, присвячені вивченню доробку митців діаспори на заняттях з літератури в школі та вузі: “Особливості вивчення творів Яра Славутича на уроках літератури рідного краю” (Наталія Мучкіна, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Особливості опрацювання спадщини Тодося Осьмачки на уроках позакласного читання” (Ольга Тимошенко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Специфіка вивчення творчості Івана Багряного в системі особистісно-зорієнтованого навчання” (Дмитро Кравченко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Використання інтерактивних технологій під час розгляду творчості поетів Празької школи” (Сергій Кравченко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Місце письменників української діаспори у системі навчального кабінету з української літератури” (Віра Марченко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Використання тестових технологій на уроках вивчення творчості письменників Празької школи” (Юлія Барзій, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Місце творчості письменників української діаспори у сучасних шкільних підручниках з української літератури” (Юлія Горохольська, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Використання нестандартних уроків під час вивчення творчості Євгена Маланюка” (Наталія Зайцева, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Особливості використання мемуарів під час вивчення творчості поетів Празької школи” (Ліпатова Анна, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Вивчення творчості поетів Празької школи на заняттях літературного гуртка” (Антоніна Кудієвська, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко); “Методика використання різних видів завдань у процесі вивчення творчості І.Багряного” (Марина Лозович, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент Л.Г.Бондаренко).
Мовознавчі питання висвітлювались у таких доповідях: “Образно-виражальні засоби вербалізації концепту відчуття у творах І.Багряного” (Оксана Ботвинюк, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент І.В.Гайдаєнко; “Репрезентанти опозицій безсполучникове / складносурядне / складнопідрядне речення на матеріалі творів Івана Багряного” (Марина Закопайло, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Л.В.Шитик); “Мовна репрезентація концепту “людина” в поетичній мові Т.Осьмачки й обрядовому мовленні: компаративний аспект” (Вікторія Секретаренко, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.І.Марчук); “Стилістичні функції перифраз у публіцистиці Олеся Гончара та Івана Багряного” (Ольга Матасова, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.І.Марчук); “Функції власних назв національних героїв у творах письменників української діаспори й друкованих ЗМІ: порівняльний аспект” (Світлана Боголій, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.А.Копусь); “Фразеологізовані власні імена у творах І.Багряного: структурно-семантичний аспект” (Світлана Коваль, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.А.Копусь); “Функціонування епітетних перифраз в українській діаспорній поезії ХХ століття” (Олена Гораш, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.А.Копусь); “Колірні символи у творчості Богдана Рубчака” (Олена Рідош, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент О.А.Копусь); “Стилістична роль лексичних засобів у романі Івана Багряного “Тигролови” (Інна Туренко, Херсонський державний університет, науковий керівник — кандидат педагогічних наук, професор В.І.Тихоша).
Студентський науковий форум у Херсоні переконливо засвідчив незгасний інтерес молодих дослідників до письменства української діаспори, бажання розглядати це явище в тісному зв’язку з літературою материкової України та світовою культурою.

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)