Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Ігор Проценко. Мої дороги
Микола Швидун. Ти до мене прийшла
Микола Сарма-Соколовський Срібне перо соколиного лету
Валентина Наумич. Пригоди природи
Микола Василенко. Сердце - не камень
Статут першої легальної масової української культурно-просвітницької та політичної організації "Українська Хата"

МЕТА ТОВАРИСТВА

Культурно-просвітне і політичне Товариство "Українська Хата", працюючи в Херсоні і Херсонській губернії, веде свою діяльність в національнім демократично-поступовім напрямку і має своєю метою відродження українського народу і придбання йому відповідних часу прав в Державі Російській.

Для здійснення зазначеної мети товариство при всякій нагоді виступає як окрема українська політична організація і по мірі сил і спроможності:

Закладає свої бібліотеки, музеї, читальні, книгарні; заводить свої школи, стипендії, захистки про дітей і дорослих, бюро праці і т.п.;

Споряжає публічні лекції і відчити, просвітні курси, літературно-музичні вечори, концерти, спектаклі, виставки і т.п.;

Видає книжки і часописи українською мовою;

Об'єднує сім'ї членів Товариства, упорядковуючи для їх сімейні вечори, забави, екскурсії і т.п.;

Має постійні зносини з усіма іншими подібними українськими інституціями;

І взагалі працює на всіх на[прямах] [я]кі ведуть до взаємного єд[нання] [о]кремих людей українського походження і пробудження їх національної свідомості.

КОШТИ ТОВАРИСТВА

Кошти товариства складаються:

З вступної плати;

З членських вкладок, жертв, процентів з капіталів і прибутків од майна, виданнів, предприємств товариства;

З зборів од виставок, концертів, відчитів, спектаклів і т.п., що будуть споряжатись од Товариства і на користь йому.

Грошовими тратами товариства порядкують Загальні Збори або Рада у тих межах, які визначили їй Загальні Збори, або на підставі постанов тих Зборів.

СКЛАД ТОВАРИСТВА:

Членами товариства можуть бути особи обох полів, опріче тих, які не мають права належати до товариства на підставі загальних законів.

Члени товариства діляться на почесних, дійсних і членів-співробітників і вибирають їх Загальні Збори таємним голосуванням […].

Почесних членів вибирають Загальні Збори таємним голосуванням з членів чи й з нечленів Товариства за особливі заслуги Товариству або за вельми корисну роботу на полі літератури, науки, умілості або громадської діяльності.

Дійсні члени платять вступаючи в Товариство, по одному карбованцю і щороку до каси Товариства членську вкладку - п'ять карбованців. Дійсні члени, які зроблять вкладку не менш як сто карбованців за один раз, звуться довічними членами. Увага:

Учні й салдати членську вкладку платять в розмірі трьох карбованців.

Загальні Збори можуть своєю постановою побільшити або зменшити членську вкладку.

Члени-співробітники мають такі самі права, як й дійсні, і допомогають Товариству своєю працею […]

Членів, яких діяльність не відповідає статутові або суперечить меті Товариства, Загальні Збори можуть виключити більшістю 2\3 голосів присутніх членів.

Товариство може заводити в районі своєї діяльності місцеві філії.

ПОРЯДКУВАННЯ СПРАВАМИ ТОВАРИСТВА:

Справами Товариства порядкують Загальні Збори членів і Рада його, що перебуває в Херсоні.

Рада порядкує всіма справами Товариства і є його заступником скрізь і завжди. […]

Щороку з Ради виходить 1\2 членів, перший рік по жеребу, а потім по черзі. На місце тих, що вийшли, Загальні Збори вибирають нових і можуть знову вибрати тих самих, що вийшли.

Рада вибирає щороку з проміж себе Голову, товариша голови, скарбника і писаря, і поділяє проміж себе усі інші обов'язки.

Засідання Ради бувають звичайні, не менш одного разу на місяць, і надзвичайні, які скликає Голова або його товариш тоді, коли сього треба, з власної ініціативи, або коли заявить проте 1\3 членів Ради. […]

Щоб улаштувати окремі справи і порядкувати окремими інституціями Товариства, Рада може вибирати окремі комісії з проміж своїх або інших членів Товариства. Такі ж комісії можуть вибирати і Загальні Збори.

Загальні Збори бувають звичайні і скликає їх Рада щороку і надзвичайні, які скликає Рада коли треба, з власного приводу, або ж коли того вимагає того, - пояснивши мету таких зборів, - не менш як 15 членів Товариства або Контрольна Комісія. У такому разі Збори повинні бути скликані не пізніш, як через місяць після того вимагання, поданого на письмі. […]

Загальні Збори стають дійсними, коли на них буде не менш як 1\2 Ради і число членів Товариства, рівне 1\3 числа членів, що живуть у Херсоні. Щоб розв'язати питання про зміну Статуту і скасування Товариства, треба, щоб було на Зборах число членів Товариства рівне 2\3 числа членів, що живуть у Херсоні. Коли Збори не могли відбутися через те, що не зібралося на них вище згадане число членів, то не пізніше, як через два тижні мусять бути скликані другі Збори, які вважаються дійсними скільки б ні прийшло на них членів.

Загальні Збори вибирають щоразу голову й писаря зборів з присутніх членів.

Загальні Збори порядкують ось якими справами: вибирають членів Ради, Контрольної Комісії та інших органів і кандидатів до них; виробляють накази для діяльності цим органам, провіряють і затверджують справоздання і обрахунки Ради; вибирають нових членів Товариства з рекомендованих кандидатів; визначають порядок трат з капіталів Товариства; розв'язують питання про придбання, продаж і заставу майна Товариства, про позички і взагалі рішають усякі питання щодо діяльності Товариства. […]

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА:

Товариство має право на законних підставах набувати для своїх потреб рухоме й нерухоме добро, а також продавати й заставляти його, робити позички, умови і т.п., що буде треба для мети Товариства, а також обороняти свої справи через відпоручників Ради у всіх інституціях і скрізь, де може бути в тому потреба.

Члени Товариства мають полегкості, як купують видання Товариства і у всіх інституціях його, в мірі, яку постановлять Загальні Збори.

Товариство має печать з своїм назвищем.

У своїй діяльності Товариство підлягає всім існуючим державним законам.

ПРО СКАСУВАННЯ ТОВАРИСТВА:

Коли Товариство перестане існувати, все майно його постановою останніх Загальних Зборів членів Товариства передається одному з подібних Товариств за для тієї ж самої мети.*

[* Назва документу. Друкується за текстом газети "Вістник Товариства "Українська Хата" в Херсоні". - 1917. - №3. - 23 квітня. - С. 1-3]

 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)