Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Микола Братан. І краса, і держава
Іван Ющук. Якщо ти українець
Вишиванка. Число 4
Ігор Проценко. Вечірні вогні
Микола Кабаків. Переяславська угода 1654 року
Нариси з історії Бериславщини. Випуск 7
Зоря Миколи Чернявського

 

Іван Дойч

Зоря Миколи Чернявського

Визначним діячем у царині української культури і національно-визвольного поступу став наш краянин Микола Федорович Чернявський (1868-1938), якого знано як поета, прозаїка, драматурга, перекладача, публіциста, критика, видавця, педагога, громадського і культурного діяча, керівника національно-культурно-політичного товариства "Українська хата" в Херсоні часів УНР, викладача Херсонського інституту народної освіти в 1917-1926 рр. (тепер ХДУ). 7 лютого 2008 року з нагоди 140-річчя від дня народження та 70-річчя з часу страти Миколи Чернявського наукова громадськість країни провела на базі Херсонського державного університету Всеукраїнську наукову конференцію "Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст", що стала даниною пам'яті митця, розстріляного на хвилі масових сталінських репресій у ніч з 19 на 20 січня 1938 року в Херсоні.

У роботі конференції люб'язно зголосились узяти участь 36 дослідників з різних вищих навчальних закладів України. Тож високу шану до нашого земляка виявили не лише херсонці, а й представники наукового загалу Києва, Дніпропетровська, Миколаєва, Чернігова, Ужгорода, Сум, Черкас, Кіровограда. Всеукраїнську наукову конференцію, присвячену М.Чернявському, було відкрито пленарним засіданням, яке розпочалось у стінах Інституту філології та журналістики ХДУ. Привітальними словами означили початок роботи цього наукового форуму директор інституту філології та журналістики ХДУ, доктор філологічних наук, професор Володимир Олексенко, завідувач кафедри українського літературознавства ХДУ, кандидат філологічних наук, доцент Алла Демченко, завідувач наукової лабораторії "Українська література в англомовному світі", кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ Іван Немченко. Кожен з них, вітаючи присутніх з такою небуденною подією, наголосив на знаковості постаті М.Чернявського як для розвою української літератури, так і для розбудови нашої державності.

Різні грані творчого обдаровання митця-громадянина, його визначне місце в українському та світовому письменстві окреслювали вчені з різних наукових та освітніх установ і закладів України. Було звернено увагу на такі проблеми: "Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського" (Н.Шумило, Інститут літератури імені Т.Шевченка НАН України); "Мій Заповіт" М.Чернявського в контексті української громадської лірики" (Л.Голомб, Ужгородський національний університет); "Він жив Україною" (А.Поповський, Дніпропетровський національний університет); "Фольклоризм поезії Миколи Чернявського" (В.Погребенник, Київський національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова); "Оповідання М.Чернявського "Богові невідомому" і вітчизняний літературний процес" (Л.Горболіс, Сумський державний університет ім. А.С.Макаренка); "Елементи натуралізму в неореалістичній концепції буття М.Чернявського та Григора Тютюнника" (Е.Балла, Ужгородський національний університет); "Гармонія поєднання традиційних і модерністських прийомів у поетиці М.Чернявського та І.Липи" (О.Кривуляк, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка); "Світ крізь призму болю: на матеріалі творів Миколи Чернявського" (Л.Рева, кандидат філологічних наук, науковий співробітник НБУ ім.В.І.Вернадського НАН України); "Поезія Чернявського: синкретизм художнього дискурсу" (О.Камінчук, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України); "Микола Чернявський про стан української преси початку ХХ століття" (Ю.Датченко, Дніпропетровський національний університет); "Рефлексія сексуальної свідомості в українській прозі початку ХХ століття (на матеріалі повісті М. Чернявського "Варвари" та В.Підмогильного "Місто" (О.Філатова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка); "Він любив дивитися у глибокі води…": Психологізм М.Чернявського" (І.Береза, Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського); "Особливості поетики авантюрно-сатиричних оповідань М.Чернявського" (Г.Земляна та С.Кіраль, Київський національний авіаційний університет); "Художня модель буття у повісті Миколи Чернявського" (І.Сивкова, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького); "Індивідуально-стильова специфіка віддієслівних дериватів у мові творів М.Чернявського" (І.Демешко, Кіровоградський державний педагогічний університет).

Своє ставлення до письменника-краянина виразили дослідники-херсонці. Я.Голобородько, доктор філологічних наук, академік АПСН, завідувач кафедри теорії та практики викладання гуманітарних дисциплін Херсонського РІПО, висвітлив проблему "Художній світ Миколи Чернявського". О.Найдьонов, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Херсонського національного технічного університету, розглянув питання "Філософські засади творчості Миколи Чернявського". І.Лопушинський, кандидат педагогічних наук, доцент докторант кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України, окреслив проблему "Микола Чернявський як послідовний і незламний борець за незалежність української держави", а М.Каляка, член НСПУ, головний редактор альманаху "Елінг", підготував доповідь "М.Чернявський: вистраждане безсмертя". Херсонський державний університет репрезентували на конференції Г.Немченко ("Особливості творення жіночих характерів у прозі М.Чернявського"), В.Загороднюк ("Психологізм повісті "Блискавиці" М. Чернявського"), Л.Ярошевська ("Художня інтерпретація історії України в поетичній творчості М.Чернявського"), Н.Чухонцева ("Орієнтальні мотиви в поезії М.Чернявського"), Т.Бахтіарова ("Образ митця та мотиви творчості у доробку М.Чернявського та М.Вінграновського"), П.Параскевич ("Микола Чернявський в оцінці критики"), А.Демченко ("Античні образи в поезії Миколи Чернявського"), Ю.Олексенко ("Образ дороги в поезії Миколи Чернявського"), І.Немченко ("М.Чернявський як применшена мегапостать: до проблеми повернення статусу та належного вшанування діяча"); М.Пентилюк ("Дієслівні метафори в поезіях Миколи Чернявського"), В.Олексенко ("Мовні особливості творів Миколи Чернявського"); М.Чорна ("До проблеми листування М.Чернявського та Б.Грінченка"); А.Калініна ("М. Чернявський і альманахова традиція початку ХХ століття на Україні"); В.Тихоша ("До питання листування М. Коцюбинського та М.Чернявського"); В.Маслюк ("Яр Славутич про М. Чернявського та інших письменників Херсонщини"); Л.Бондаренко ("Особливості вивчення життя і творчості М. Чернявського"); В.Галаган ("Херсонські мотиви у творчості Миколи Чернявського та Олеся Гончара").

Неодноразово у виступах висловлювався сум у зв'язку з тим, що на теренах сучасної України нелегко знайти твори М.Чернявського. Після рідкісного десятитомного видання 1927-1931, а також уже призабутих однотомника 1959 р. та двохтомника 1966 р. в Україні не перевидано жодного солідного видання творів визначного митця. На Херсонщині, де він прожив другу половину свого життя, належно не вшановано пам'ять цієї видатної людини. Тож на конференції одностайно було прийнято відкриті звернення до керівництва Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, до Херсонської обласної адміністрації та Херсонської обласної ради народних депутатів, до Херсонського міськвиконкому та мера м.Херсона, до ректорату Херсонського державного університету.

Нижче подаємо текст одного з цих звернень.

 

Відкрите звернення учасників Всеукраїнської наукової конференції "Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст" до Херсонської обласної адміністрації, до Херсонської обласної та міської рад народних депутатів, доХерсонського міськвиконкому та мера м.Херсона

7 лютого 2008 року в Інституті філології та журналістики Херсонського державного університету відбулась Всеукраїнська наукова конференція "Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст", яка підтвердила вагомість спадщини визначного українського поета, прозаїка, драматурга, перекладача, публіциста, критика, видавця, педагога, громадського і культурного діяча, керівника національно-культурно-політичного товариства "Українська хата" в Херсоні часів УНР, викладача Херсонського інституту народної освіти в 1917-1926 рр. (тепер ХДУ) Миколи Федоровича Чернявського (1868-1938). У роботі конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження письменника-патріота та 70-річчю з часу його розстрілу в Херсоні, взяли участь науковці з Інституту літератури ім. Т.Шевченка НАН України, Дніпропетровського національного університету, Київського національного авіаційного університету, Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Київського національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, Сумського державного університету ім. А.С.Макаренка, Ужгородського національного університету, Херсонського національного технічного університету, Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Шевченка, Херсонського державного університету. На підсумковому пленарному засіданні Всеукраїнської конференції, присвяченої М.Чернявському, її учасники одностайно прийняли рішення про звернення до Херсонської обласної адміністрації, до Херсонської обласної та міської рад народних депутатів, до Херсонського міськвиконкому та мера м.Херсона Володимира Сальда з такими пропозиціями:

1.Враховуючи визначне місце М.Ф.Чернявського в історії вітчизняної літератури та національно-державного відродження України, просимо керівництво Херсонської обласної адміністрації, депутатів Херсонської обласної ради та Херсонської міської ради, представників Херсонського міськвиконкому та мера м.Херсона Володимира Сальда розглянути питання про належне вшанування М.Ф.Чернявського на Херсонщині: найменування його іменем вулиці, школи, бібліотеки та встановлення пам'ятника письменникові в зоні Парку імені Ленінського Комсомолу навпроти будинку № 18 по вул. Перекопській, де з 1903 по 1937 рік проживав цей визначний діяч.

2.Розглянути питання про видання творів М.Чернявського хоча б у форматі однотомника, оскільки після 1966 року ось уже більше 40 літ на Україні не перевидавались книги письменника.

3.Виділити з міського та обласного бюджету кошти на здійснення цих проектів.

Учасники Всеукраїнської наукової конференції "Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст"

7 лютого 2008 року м.Херсон

 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)