Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Йосип Файчак. Світ вирує
Голос Батьківщини
Голос Батьківщини. Випуск 5
Вишиванка. Число 2
Микола Братан. Їде батько Махно
Микола Швидун. Батьківська криниця

Косменюк В. Особливості реалізації мовної гри в поетичному доробку Марії Ревакович // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літературно-науковий збірник: Випуск 11. — К.–Херсон: Просвіта, 2015. — С. 30-32. - [Трибуна молодого дослідника. За матеріалами VI Всеукраїнської студентської наукової конференції “Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті”]

Особливості реалізації мовної гри в поетичному доробку Марії Ревакович

Одним із перспективних напрямів розвитку як вітчизняної, так і зарубіжної лінгвістики початку ХХІ століття є дослідження мови художньої літератури. Звернення до проблем лінгвопоетики дає змогу з’ясувати лексико-семантичні процеси в мові лірики, зокрема простудіювати особливості реалізації мовної гри у віршових творах.

У вітчизняному мовознавстві явище гри слів найповніше досліджене на фонетичному (різноманітні звукові повтори) та лексичному (обігрування значень полісемічного слова, омонімів та паронімів) рівнях (це, зокрема, праці І. Качуровського [4], дослідження паронімії української мови А. Критенка [5], Н. Дащенко [2] та ін.), меншою мірою – на рівні фразеології (обігрування омонімічних фразеологізованої і вільної синтаксичної конструкцій: В. Ващенко [1], М. Демський [3], В. Ужченко [6] та ін.). Недостатньо це явище вивчене в системі словотвору й у граматиці української мови (у морфеміці, морфології, синтаксисі), хоч на цих мовних рівнях воно також є одним із традиційних і поширених семантико-стилістичних засобів.

Сучасний рівень дослідження художніх текстів, залучення відповідних методів аналізу вможливлюють уведення в обіг якісно нових мовних явищ. Такими є поетичні твори Марії Ревакович, члена Нью-Йоркської групи. Лінгвістичні праці, присвячені дослідженню художнього доробку поетеси, в українському мовознавстві практично відсутні, що й визначило актуальність наукового пошуку.

Мета роботи полягає у виявленні й комплексному аналізі явища мовної гри на різних мовних рівнях у циклі поезій “Подерті пісні” Марії Ревакович.

Творчість членів Нью-Йоркської групи більшість науковців зараховують до модерну та визнають її інтелектуальний і дещо елітарний характер. Для представників цього угруповання прикметним є зосередження на естетичній вартості творів і свідоме уникнення політичних тем [7].

Мовна гра дає авторові можливість висловити основні думки не через стандартне констатування, а через натяки та оригінальні значення, породжені як письменником, так і читачем.

Збірка “М’яке Е” містить цикл “Подерті пісні”, що розгортають історію стосунків двох закоханих (від розлуки до відновлення стосунків) протягом семи поезій. Наскрізний компонент усіх поезій – образи розлуки та яблук, що пов’язують кожен наступний вірш із попереднім, зокрема форма асоціативної репрезентації образів актуалізує явище мовної гри на різних мовних рівнях.

На морфологічному рівні мовна гра представлена використанням різних частин мови, що містять сему “яблуко”, зокрема: прислівника “яблучнево”, іменників “яблуні”, “яблука”, фразеологізму “заказане яблуко” (фразеологізм яблуко розбрату), прикметника “яблучне тіло”; обігруванням особи дієслова: у рефрені третього вірша “подивися на сад / цвітуть яблуні / скоро родитимуть яблука” використано другу особу однини (що наштовхує нас на думку про те, що кохані ще не разом), а в сьомому вірші “подивімось на сад / цвітуть яблуні / скоро родитимуть яблука” – перша особа множини сигналізує про єднання ліричних героїв.

На лексичному рівні мовна гра представлена в одночасній актуалізації різних значень того самого компонента в словосполученні “хочу розлуки і хочу тебе”, що демонструє різнобічність почуттів ліричної героїні. По-перше, це бажання розлучитися (“хочу розлуки”), а по-друге, навпаки – бути разом (“хочу тебе”).

На фразеологічному рівні – обігравання фразеологізму яблуко розбрату, використаного в трансформованій формі заказане яблуко, де наклалося значення “заказаної речі”, тобто такої, яка замовлянням налаштована на поганий результат. Наскрізним є фразеологізм знайти себе, який видозмінено представлений у поезіях циклу: “чи дійду до тебе?”, “чи ми таки дійшли до себе?” (зміна комунікативної настанови (з розповідного на питальне) та лексична заміна компонентів), “якщо знайдеш себе самого” (уведення в структуру підрядного речення умови).

На синтаксичному рівні мовна гра репрезентована такими стилістичними прийомами, як анадиплосис: “пишеш розлука рве любов у мене – розлука згортає / мрії хилить до сну сон – найкраща розлука це – / – сніговій з білими горами кохання та мене сон заледенів” і хіазм (частковий): “розлука хилить до сну сон – найкраща розлука”.

Отже, явище гри слів, представлене у доробку Марії Ревакович, актуалізує потужні семантичні ресурси української мови, дає змогу створити складну асоціативну лінію одного образу, який розгортається протягом семи поезій циклу, а складна метафоричність поетичного слова письменниці засвідчує багатство її художнього світовідчуття.

 

Література

 

1.     Ващенко В. С. Фразеологізація компаративних зворотів / В. С. Ващенко // Мовознавство. – 1975. – № 4. – С. 34–40.

2.     Дащенко Н. Л. Паронімічна атракція в українській поезії 60–80 рр. ХХ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 “Українська мова” / Н. Л. Дащенко. – К., 1996. – 21 с.

3.     Демський М. Т. Системні зв’язки у сфері фраземіки / М. Т. Демський // Мовознавство. – 1991. – № 2. – С. 36–43.

4.     Качуровський І. Основи аналізу мовних форм (Стилістика) / І. Качуровський. – Ніжин, 1994. – С. 27–28.

5.     Критенко А. П. Паронімія в українській мові / А. П. Критенко // Мовознавство. – 1968. – № 3. – С. 48–62.

6.     Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови: посіб. для студ. філол. фак. вищ. навч. закл. / В. Д. Ужченко. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 400 с.

7.     Нью-Йоркська група і шістдесятники / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-reading.club/chapter.php/1017952/91/Pavlichko_-_Teoriya_literaturi.html

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)