Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Братан М.І. Сила любові: Слово про Олеся Гончара
Вісник Таврійської фундації. Випуск 7
Ігор Проценко. Цвіт вишні
Молода муза. Випуск 3
Вишиванка. Число 2
Вісник Таврійської фундації. Випуск 5
Марко Олександрович Петлішенко

Марко Олександрович Петлішенко, рідний брат І.Мар’яненка, народився 30 грудня 1880 року на хуторі Сочеванів біля с.Мар’янівки Витязівської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (нині – Бобринецький район на Кіровоградщині). При підтримці М.Кропивницького прийшов у театральний світ і досить яскраво заявив про себе в мистецтві.

У 1890-1900-х роках він працював у театральних трупах і товариствах, очолених Марком Кропивницьким, Панасом Саксаганським та Іваном Карпенком-Карим, а з 1910 по 1915 року виступав у театрі Миколи Садовського та Товаристві українських акторів під орудою І.О.Мар’яненка з участю М.К.Заньковецької та П.К.Саксаганського. Згодом М.Петлішенко грав на сценах Полтави та Харкова, знімався в українському кіно. У 1938 році був репресований.

Серед його кращих ролей у театрі – Бичок (“Глитай, або ж Павук” М.Кропивницького), Гнат Голий (“Сава Чалий” І.Карпенка-Карого) та ін.

Драматурги з когорти корифеїв українського театру Іван Карпенко-Карий (І.Тобілевич), Марко Кропивницький, Михайло Старицький, Панас Саксаганський, Микола Садовський, В’ячеслав Потапенко творчо продовжили традиції своїх попередників, збагачували п’єси новими темами, ситуаціями, образами. Їхня спадщина цінна для нас правдивим показом суперечностей доби кінця ХІХ- початку ХХ століття.

Доробок корифеїв українського театру широко репрезентований у південноукраїнському сценічному репертуарі. Це стосується й аматорських, і професійних колективів. Так ще наприкінці ХІХ століття в Херсоні з’явився любительський український театр Військового форштадту (режисер та антрепренер Ф.Грінберг; пізніше – І.Бородін), до репертуару якого входили “Сто тисяч” І.Карпенка-Карого та інші п’єси. З часом ця трупа стала на професійний шлях. На початку ХХ століття в Херсоні функціонував український театр на Забалці, де виставлялись водевілі та драми, зокрема й з ужинку корифеїв (“Дай серцю волю, заведе в неволю” М.Кропивницького, “Безталанна” І.Карпенка-Карого). А в 1917 року з колишнього театру Військового форштадту сформувався Український національний театр, що розпочав свою діяльність у Народному домі (Міській аудиторії) Херсона під керівництвом режисера Ю.Шумського та антрепренера А.Ковальова. І першою виставою, до постановки якої взялися ці діячі, була п’єса “Гріх і покаяння” І.Карпенка-Карого. Окрасою цього колективу стала Оксана Петрусенко (Бородавкіна), яка виконувала в сезоні 1919-1920 рр. ролі в драмах М.Старицького – Леся (“Маруся Богуславка”), Галина (“Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці”), Хотина (“Сорочинський ярмарок”), Аза (“Циганка Аза”) та ін.

На афішах Херсонського обласного музично-драматичного театру, який нині носить ім’я М.Куліша, у різні роки можна було прочитати запросини на п’єси М.Старицького “Сорочинський ярмарок” (1945, 1978), “Не судилось” (1962), “Маруся Богуславка” (1941, 1945, 1965), “Циганка Аза” (1970), М.Кропивницького “Дай серцю волю, заведе в неволю” (1967), “Українські бувальщини” (“По ревізії”, 1990), І.Карпенка-Карого “Безталанна” (1945), “Наймичка” (1948, 1991), “Мартин Боруля” (1970, 1976), “Гріх і покаяння” (1973), “Сто тисяч” (1984), “Засватана – невінчана” (музика І.Поклада, лібрето В.Бегми, М.Ткача за драмою “Лиха іскра поле спалить і сама щезне”, 1994). Чимало з названих вистав пропонувалися в гастрольних поїздках цього колективу до Миколаєва й Одеси, Кіровограда й Первомайська, Євпаторії та Севастополя, Єйська і Краснодара, Таганрога й Ставрополя, Новочеркаська й Маріуполя, Ростова-на-Дону й Армавіра…

Народний театр при Будинку культури Комбайнового заводу в Херсоні (керівник І.Мильний) виставляв п’єси “Пошились у дурні” (1958) та “Глитай, або ж Павук (1959) М.Кропивницького, “Сто тисяч” (1970) І.Карпенка-Карого. А п’єсу “По ревізії” М.Кропивницького неодноразово з успіхом репрезентував у 1980-х роках очолений режисером Ігорем Риковим Театр “Пошук” при тому ж таки Будинку культури Комбайнового заводу в Херсоні.

У наші дні драма І.Карпенка-Карого “Наймичка” виставляється на сцені села Брилівка Цюрупинського району Херсонської області.

У ряді міст і сіл Південної України засновано музеї, в яких репрезентовано діяльність корифеїв українського театру. Це зокрема Державний музей-заповідник І.Карпенка-Карого на хуторі Надія (заснований 1956 року), Кіровоградський літературно-меморіальний музей М.Кропивницького (заснований 1982 року), Кіровоградський літературно-меморіальний музей І.Карпенка-Карого (заснований 1995 року), Меморіальний музей М.Садовського в Кам’яно-Костуватому на Миколаївщині, Літературний відділ Херсонського обласного краєзнавчого музею та ін.

Протягом останніх десятиріч ХХ – початку ХХІ століть багато південноукраїнських краєзнавців, літературознавців, істориків публікували матеріали, де йдеться й про корифеїв української сцени. Це зокрема праці “Театр корифеїв на Миколаївщині” (1993) Л.Старовойт, “Херсон театральний” М.Ковальчука (1996), “Сторінки літературної Херсонщини” у 2 випусках П.Параскевича (1999, 2001), “Марко Кропивницький в Криму” (2002) М.Киричка та П.Киричка, “З історії словесності Південного Прибужжя” (2005) В.Бойченка, “Місія українського театру в Криму” (2005) С.Кочерги, двохтомна “Літературна лоція Херсонщини (ХVІІ – початок ХХІ ст.)” (2009) М.Каляки та ін. [1; 5; 6; 10; 11; 13; 16-18].

 

Література

 

1.   Бойченко В. З історії словесності Південного Прибужжя: Навчальний посібник. — Миколаїв, 2005. — 72 с.

2.   Дурилін С.М. Марія Заньковецька: 1860-1934: Життя і творчість. — К.: Мистецтво, 1955. — 518 с.

3.   Єфремов С. Іван Тобілевич // Єфремов С. Літературно-критичні статті. — К.: Дніпро,1993. — С.172-185.

4.   Історія міст і сіл УРСР: У 26 т.: Херсонська область. — К.,1972. — 687 с.

5.   Каляка М. Літературна лоція Херсонщини (ХVІІ – початок ХХІ ст.): У 2 томах. — К.: Просвіта, 2009. — Т.1. — 260 с.

6.   Каляка М. Літературна лоція Херсонщини (ХVІІ – початок ХХІ ст.): У 2 томах. — К.: Просвіта, 2009. — Т.2. — 260 с.

7.   Карпенко-Карий І. К. Твори: У 3 томах. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1960. — Т.1. — 499 с.

8.   Карпенко-Карий І. К. Твори: У 3 томах. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1960. — Т.2. — 403 с.

9.   Карпенко-Карий І. К. Твори: У 3 томах. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961. — Т.3. — 459 с.

10. Киричок Петро. Марко Кропивницький і театральне мистецтво Криму // Слово і час. — 1994. — № 7. — С.84-87.

11. Ковальчук Микола. Херсон театральний // Степ: Літературно-художній альманах творчих спілок Херсонщини. — Херсон, 1996. — № 6. — С.38-75.

12. Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв. — К.: Мистецтво, 1982. — 309 с.

13. Кочерга С. Місія українського театру в Криму // Література. Театр. Суспільство: Зб. наук. праць / За ред. О.Мішукова. — Херсон: Айлант, 2005. — С.317-322.

14. Кропивницький М. Твори: У 6 томах. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1959. — Т.3. — 360 c.

15. Кропивницький М. Твори: У 6 томах. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1959. — Т.6. — 671 c.

16. Література рідного краю: Методичний посібник / Авт. Г.В.Немченко, І.В.Немченко. — Херсон, 1994. — 100 с.

17. Література рідного краю: Посібник-хрестоматія (Письменники Миколаївщини) / За ред.О.Кухара-Онишка, Л.Старовойт, А.Ситченка. — Миколаїв, 1994. — 181 с.

18. Нікольченко М. В’ячеслав Потапенко – український письменник кубанської діаспори // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 2. — К.–Херсон: Просвіта, 2006. — С.40-52.

19. Потапенко В. Спогади про український театр // Спогади про Марка Кропивницького: Збірник. — К.: Мистецтво, 1990. —С.58-71.

20. Тернюк П.І. Іван Мар’яненко. — К.: Мистецтво, 1968. — 292 с.

 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 
Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.

Сайт Просвіта Херсонщини розміщений на хостингу

hyperhost.ua

ВАЖЛИВО!

Оригінальні тексти! Захищено!
Угода про дотримання авторських та інтелектуальних прав

Пишіть реферати та курсові.

При передруці посилання залишайте на місцях!

Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)