Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Микола Василенко. Сердце - не камень
Ігор Проценко. Мої дороги
Микола Братан. Футбол з парасолькою
Микола Швидун. Батьківська криниця
В’ячеслав Друзяка. Україна – мій біль і надія

Матішак А. Використання інтелект-карт на уроках української літератури // Вишиванка. Число 5. — К.–Херсон: Просвіта, 2018. — С. 19-22.

Використання інтелект-карт на уроках української літератури

У цій статті зосереджено увагу на проблемі ефективності засвоєння нового матеріалу учнями в сучас-ному інформаційно-освітньому оточенні. Досліджено використання інтелект-карт на уроках української літератури для розвитку творчого мислення, пам’яті та уваги учнів.
Із проблемою невідповідності навчальних годин з обсягом необхідного для засвоєння матеріалу словесники стика-ються постійно. Саме через недостатність часу вони вимушені робити заняття більш інтенсивними та насиченими, а також працюють над тим, щоб навчити школярів ефективно працювати. Перш за все потрібно прищепити учням уміння критично оцінювати інформацію, розвивати мислення та здатність до швидкого сприйняття, запам’ятовування та відтворення матеріалу.
Інтелектуальна карта – спосіб зображення процесу мислення за допомогою опорних схем або таб-лиць. Це може бути один центральний об’єкт, від якого йдуть умовні «гілки, тобто, асоціації до цього центрального поняття. Від цих допоміжних значень можуть з’являтися ще асоціації до кожного з по-нять. Такі образи для кращого розуміння не створюються лише словами. Їх подають як маленькі зоб-раження, що асоціюються з конкретним явищем. Таким чином розвивається розуміння символів і знаків, що є альтернативними до мовленнєвого вираження поняття. Отже, можна створити нескінченну інтелектуальну карту, тому що всі поняття у світі є взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими.
У перекладі поняття радіальної карти пам’яті може мати різні синонімічні назви: інтелектуальна карта, карта розуму, «мейд-меппінг», ментальна карта. Інтелект-карта є графічним вираженням інформації. Це природний результат діяльності людського мозку, що є показником мислення. Користь від використання інтелект-карти виявив англійський психолог Тоні Бьюзен.
Ментальна карта має багато варіацій та способів використання у навчальному процесі. Вона розвиває творче мислення дитини, розширює її світогляд, асоціативне мислення, пам’ять та увагу. Відомо, якщо школяр навчиться розуміти образи та інтерпретувати їх, то більш складні етапи будуть засвоюватися ним швидше та ефективніше.
Ментальна карта орієнтується на базовий, центральний об’єкт та поступово розширює його значення іншими поняттями, що стають центрами для найвіддаленіших смислових зв’язків. Це нескінченний ланцюг умотивованих асоціацій, пов’язаних спільним центром.
Структура інтелект-карти:
•центральний образ;
•ключове слово;
•кольорові символи та лінії;
•центральні та другорядні категорії асоціацій.
Така карта може використовуватися на уроках української літератури як основа для вивчення нової теми, як план заняття, схема для переказу твору, для повторення вивченого матеріалу та узагальнення отриманих знань. Її доречно використати на будь-якому етапі уроку, тому що для учнів вона є опорною схемою, що дозволяє упорядкувати в мозку отриману інформацію логічно та послідовно. Школярі навчаються визначати головне та другорядне. Створюючи карту розуму, вони починають розуміти, що не вся інформація є головною, виділяючи основні опорні точки, вони її фільтрують. Це дуже корисно для розвитку критичного мислення та творчого потенціалу школяра.

Приклад інтелект-карти, що було створено на уроці української літератури (учитель Ю.І. Хізова)

Переваги використання карт розуму на уроках літератури:
• привер-тають увагу класу до предмету дослідження;
•створюється проблемна ситуація, що легко вирішується;
•краще запам’ятовуються особливості виучуваного матеріалу, забезпечуються глибші взаємозв’язки між елементами теми;
•можна подати більше інформації за короткий проміжок часу. Враховуючи те, що ментальна карта стисла і систематизована, відсоток розуміння навчального матеріалу учнями збільшується у декілька разів у порівнянні зі звичайною бесідою або лекцією без наочного матеріалу;
•доцільно використовувати під час підготовки до іспитів, щоб швидко та осмислено згадати весь раніше вивчений матеріал;
•доречно використовувати разом із доповідями, презентаціями, переказом твору;
•варто звернути увагу на значення кольору. Відомо, що зорова пам’ять дитини сильніше реагує на елементи, наповнені кольором. Таким чином учні можуть виявити свої творчі здібності, навіть якщо раніше вони їх не помічали. У процесі ство-рення інтелектуальних карт обмежень не існує. Учень може сам обрати колір, символічний образ, зображення або графічне позначення певного явища.
•інтелектуальна карта – це не завжди індивідуальна робота. Вона може бути і колективною. Тоді вона виконує ще декілька корисних ви-ховних функцій: виховання у дітей поваги до чужої думки; визнання права кожного учня на власну творчість, що не суперечить канонам команди; створення цілісного колективу, навчання роботи в команді.
Карти можна використати для того, щоб продуктивно систематизувати вивчений матеріал. Варто записати ключове слово в центрі сторінки і зі всіх сторін виписати асоціації, що з’явилися миттєво. За таким самим принципом працює механізм запам’ятовування людини. Най-легше мозок сприймає вже готову інформацію, написану «мовою мозку». Її не потрібно систематизу-вати та додатково осмислювати. Працює зорова та асоціативна пам’ять одночасно. Своєму мисленню потрібно допомагати, а не завантажувати його непотрібною роботою. В такому випадку інтелект-карти найкраще допомагають зберегти зусилля та час.
Отже, інтелектуальні карти є специфічними схемами для швидкого запису думок, візуалізації різних понять із метою подальшого швидкого запам’ятовування. Вони можуть бути ефективними при вивченні різних тем на уроках української літератури.
 

Література

 


1. Бьюзен Б. Супермис-лення / Б. Бьюзен, Т. Бьюзен. – М.: Попурі, 2008. – 208 с.
2. Бьюзен Т. Суперпам’ять / Т. Бьюзен. – М.: Попурі, 2008. – 208с.
3. Бьюзен Т. Карти пам’яті. Готуємось до іспитів / Т. Бьюзен. – Мінськ: Росмен-прес, 2007. – 120 с.
4. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів / А.О. Гін. – 2-ге вид., доп. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 100 с.
5. Технологія створення інтелект-карт для школярів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://clubtutors.rudenko.kh.ua/tehnologiya-stvorennya-intelekt-kart-dlya-shkolyariv/.

 

Автор: 
Print Friendly, PDF & Email

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)