Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Микола Каляка. Рукопис знайдено в каюті Ушакова
Анастасьєв А., Лепешко В. Звідси починається Вітчизна
Олег Олексюк. Затуманені плачем
Вишиванка. Число 5
Микола Братан. Поет-земляк Євген Фомін
Микола Братан. Знову експромти

Немченко Г. Сучасний погляд на письменство діаспори // Вісник Таврійської фундації: Вип. 6. — К.–Херсон: Просвіта, 2009. — С. 275-278. - Рец. на кн.: Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. — Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. — 172 с.

Сучасний погляд на письменство діаспори
Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. — Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. — 172 с.

У Херсоні протягом уже кільканадцяти років проходять наукові конференції, присвячені митцям українського зарубіжжя. Це й численні ювілейні форуми, що проводились з нагоди святкування славних дат, пов’язаних з іменами В.Винниченка, Олександра Олеся, Євгена Маланюка, Олега Ольжича, Олени Теліги, Івана Багряного, Уласа Самчука, Яра Славутича, Василя Барки та ін. Це й уже традиційні Всеукраїнські студентські науково-практичні конференції з зазначеної проблематики, що проводяться з 2003 року. 14 травня 2009 року відбувся черговий такий форум – на базі Інституту філології та журналістики Херсонського державного університету, кафедри українського літературознавства та міжкафедральної лабораторії “Українська література в англомовному світі” при ХДУ було проведено ІІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію “Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті”, яка показала, що інтерес до письменства українського зарубіжжя не спадає в середовищі вузівської молоді.

Наслідком роботи цього наукового зібрання став видрукований однойменний збірник матеріалів, де опубліковано праці 38 молодих дослідників з Волинського державного університету імені Лесі Українки, Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського, Донецького національного університету, Луганського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка, Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Херсонського державного університету.

Матеріали в збірнику подано за трьома розділами, присвяченими розглядові здобутків українських письменників діаспори на тлі світового літературно-мистецького процесу: Розділ 1. Поезія та драматургія українського зарубіжжя; Розділ 2. Художня проза та літературна критика української діаспори; Розділ 3. Література українського зарубіжжя: лінгвістичний та методичний аспекти.

Найширше представленими в книзі є перші два розділи, в яких прикута увага до актуальних літературознавчих проблем.

Постать найбільшого поета української діаспори Є.Маланюка викликала особливий інтерес серед співавторів збірника. “Кривавих шляхів апостол” став об’єктом дослідницьких пошукань луганчанки Наталі Заходяченко (“Суперечлива постать української діаспори”) і вінничанки Вероніки Кордон (“Вистражданий патріотизм Євгена Маланюка”), херсонців Віри Сіпко (“Елементи фантастики в творах М.Гоголя і Є.Маланюка”) та Іллі Андрійовського (“Амбівалентний образ України в творчості Є.Маланюка та В.Симоненка”). Одній з посестер “імператора залізних строф”, чия творчість стала окрасою творчого доробку Празької школи поетів, присвятила розвідку Аліна Саприкіна з Донецька (“Феномен художнього профетизму в поезії Г.Мазуренко”).

Геніальному Тодосеві Осьмачці складено славень у вигляді публікацій херсонських дослідниць Катерини Бутрій (“Мотиви та образи лірики Т.Осьмачки”) та Лариси Троян (“Гоголівські традиції в творчості Т.Осьмачки: на матеріалі повісті “Старший боярин”).

Винниченківська проблематика характерна для статей вінничан Ярослави Мальцевої (“Ідейно-теоретичні погляди В.Винниченка на реальність розвитку України”) та Василя Пастушини (“Антигріховність як стан реальності: на матеріалі драми “Гріх” В.Винниченка”) і херсонки Ірини Мазунової (“Спроба типологічного зіставлення п’єс В.Винниченка “Між двох сил” та М.Куліша “Патетична соната”). Ці публікації свідчать, що думки видатного політика і письменника суголосні й нашій добі незалежності.

Юними багрянознавцями виступили в збірнику луганчанка Ольга Бальбус (“Іван Багряний – небуденне явище в історії української прози”) та гостя з Вінниці Антоніна Басенко (“Автобіографізм у романі Івана Багряного “Сад Гетсиманський”). А світогляд та розмаїтий доробок В.Очерета зацікавив луганчан Катерину Оселедько (“Еволюція літературно-критичних поглядів та розуміння творчої спадщини Василя Барки”) та Ольгу Плужник (“Модерністичність роману Василя Барки “Жовтий князь”), а також херсонку Поліну Генеральчук (“Образ раю в однойменному романі Василя Барки”).

“Нью-йоркська група письменників” – так лаконічно назвала свою розвідку Ольга Лямзіна з Луганська, наголосивши на унікальності цього явища в українській літературі, репрезентованого творчістю Богдана Бойчука, Юрія Тарнавського, Богдана Рубчака, Емми Андієвської, Патриції Килини, Віри Вовк, Жені Васильківської, Юрія Коломийця та ін. Детальнішу увагу одній з представниць цього мистецького гурту, котра мешкає у Мюнхені, приділяють у своїх статтях херсонки Наталя Левченко (“Комплекс Герострата” в сучасному суспільстві /за романом Емми Андієвської “Герострати”/ ), Ірина Іващенко (“Постмодерністські та модерністські акценти у творчості Ніли Зборовської та Емми Андієвської”) та Наталя Маховик (“Переосмислення архетипних образів у казках Емми Андієвської”). А латиноамериканській репрезентантці Нью-йоркської групи присвятили свої публікації Максим Яблонський з Луцька (“Жанрові особливості містерії Віри Вовк “Іконостас України”) та гостя з Івано-Франківська Юлія Григорчук (“До вітражів духовності: на матеріалі повісті Віри Вовк “Вітражі”).

Доробок “канадського херсонця” і його художні чесноти детально простежують Алла Ніколаєнко (“Розмаїття інонаціональних мотивів у творчості Яра Славутича”), Руслана Прокопенко (“Міфологема води у поезії Яра Славутича”) та Вікторія Коротєєва (“Флористична символіка у поезії Яра Славутича”).

Переконані, що жвавий відгук у читача викличуть ґрунтовні наукові публікації, які подали херсонські дослідниці Вікторія Нетяга (“Образ води в драмі-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки та п’єсі “Над Дніпром” Олександра Олеся”), Тетяна Коцегуб (“Символізм Олександра Олеся: на матеріалі драматичної поеми “По дорозі в казку”), Тетяна Цепкало (“Міфологема землі в поезії Олександра Олеся та Б.-І.Антонича”), Тетяна Лісова (“Поетичні символи в ліриці М.Вороного”) та їх перевесниця зі славного Тернополя Ірина Бойко (“Князь дитячої літератури Роман Завадович: повернення в Україну”).

Літературно-критичні аспекти висвітлюють у статтях збірника Олена Коновалова з Луганська (“Григорій Костюк у пошуках кращого світу”) та херсонка Світлана Ципіньо (“Діаспорна критика про поему І.Франка “Мойсей”).

Методичним та лінгвістичним проблемам, означеним у третій частині збірника, присвятили свої цікаві публікації вінничани Наталя Сидорук (“Методика використання мемуарних джерел при вивченні життєпису і творчості письменників української діаспори”), Галина Куцолабська (“Вивчення творів української діаспорної прози в 11 класі загальноосвітньої школи”), Віталія Мазур (“Ціна рідного слова: динамічний портрет Святослава Караванського”) та херсонці Юрій Гайдученко (“Вивчення життєвого шляху Івана Багряного з використанням інтерактивних технологій”) і Тамара Піндосова (“Слова з іншомовними афіксами в романі С.Горлача “Максим”).

Як і попередні збірники матеріалів конференцій, дане видання, безперечно, стане в пригоді викладачам і студентам, учителям і школярам України.

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)