Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Молода муза. Випуск 1
Вісник Таврійської фундації. Випуск 6
Валентина Наумич. Пригоди природи
Вісник Таврійської фундації. Випуск 14
Анастасьєв А., Лепешко В. Звідси починається Вітчизна
Поради керівникам місцевих організацій політичних партій

Саме на місцеві організації партій лягає основна робота по реалізації партійних програм, рішень, розробка стратегії і тактики розв'язання місцевих проблем, співпраця з державними органами і органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та профспілковими, проведення виборчих кампаній.

Не секрет, що саме голова організації є основним активістом партійної структури. Саме на нього лягають функції організатора, фінансиста, кадровика і навіть прес-аташе. Голова - своєрідна візитна картка організації. Саме тому від голови місцевої партійної організації очікують відданість справі, переконливість в обстоюванні ідей партії, цілеспрямованість.

Керівник партійної організації має організовувати або сам виконувати численні та різноманітні функції:

 • політичного керівництва;
 • планування та організації діяльності структури;
 • зв'язки з іншими організаціями;
 • підготовка та розстановка кадрів;
 • залучення нових чле.нів;
 • фінансування організації та ін.
 • Планування діяльності. Керівник організації має пам'ятати, що розбудова партійної організації - це тривалий і складний процес, який потребує ретельно розробленого плану або стратегії, що мають постійно вдосконалюватися та уточнюватися. Не намагайтеся ставити перед собою нереальні завдання, які неможливо реалізувати. Визначайте такі цілі та завдання, які ваша організація спроможна виконати, і це допоможе заощадити сили і підняти ентузіазм у рядових чле.нів організації. Цілі які важко досягти, можуть викликати серед чле.нів розгубленість та сум'яття.

  Важливо зрозуміти, що в разі необхідності можна вносити зміни до планів роботи організації, особливо коли стає очевидним, що обрані методи роботи втратили ефективність, або змінилися політичні обставини. Якщо ви помічаєте, що для досягнення намічених цілей виникли нездоланні перешкоди або ускладнення, спробуйте відшукати зовсім новий, відмінний від попереднього спосіб досягнення запланованого. При цьому потрібно завжди враховувати, що власне цілі і завдання мають залишатися непорушними.

  Розробка ефективного плану дій завжди вимагає від того, хто його складає, незалежності та творчого мислення. Керівник місцевої організації має приймати рішення, підбирати кадри залежно від ситуації, що склалася, зважуючи де і як їх доцільніше використати:

 • він має бути відкритим, гнучким, готовим до швидких змін;
 • він має бути здібним втілювати в життя прийняті рішення та реалізовувати намічені плани;
 • нерішучість та непунктуальність керівника можуть внести розлад у партійні ряди і негативно вплинути на ефективність роботи всієї партійної організації, навіть якщо план дій був збалансованим і продуманим.
 • Політичне керівництво. Бути лідером - це особлива риса характеру особи, що допомагає об'єднувати людей, надихати їх на працю заради загальної справи, ставити основні цілі й завдання діяльності та здійснювати їх. Добре складена промова, доповідь, що виголошена зі знанням справи та натхненням, висловлення щирої вдячності та подяки, подекуди навіть прояв бажання допомогти розв'язати заплутане питання або проблему, справжній інтерес і готовність підтримати ініціативу і запал активістів та працівників партійної організації - все це невід'ємні риси характеру й поведінки справді грамотного вожака. Люди бажають бачити в лідерові чесну людину, вірити, що він спроможний запровадити свої обіцянки в життя, що він не кидає слів на вітер.

  Організаційна робота. Лідер організації, або визначений чле.н правління (ради, бюро) несе відповідальність за керівництво різними ресурсами. Кадри, кошти, час - ось найважливіші складові, що знаходяться у розпорядженні керуючого цим напрямком роботи. Після того, як прийнято рішення щодо мети яку переслідує керівник, він має визначити найефективніші засоби управління для досягнення цієї мети. Хороший орговик має кріпити контакти з чле.нами партійної організації. При цьому треба пам'ятати, що взаємодія та зміцнення зв'язків з чле.нами партійної організації повинні мати взаємозворотний характер, тобто зміцнюватися не лише зверху, але й знизу.

  Підготовка та розстановка кадрів. Необхідно скористатися кожною можливістю для зміцнення та розширення рядів вашої партійної організації. Як відповідальна особа за цю сферу діяльності, керівник організації має вселити у свідомість людей, які можуть стати чле.нами організації, довіру до висунутих цілей та запропонованих методів їх досягнення. Активний чле.н партії, що працює з завзяттям та знанням справи, може бути чудовим агітатором при залучені до роботи нових партії, якщо він ділиться враженнями з сією та друзями про роботу в партійній організації. Одним із найважливіших аспектів роботи з кадрами - це люди, які виконують будь-яку, інколи навіть надто важку роботу, якщо цього вимагають завдання та ідеї партії, і якщо від цього залежить її успіх на терені політики.

  Для керівника місцевої партійної організації до того ж надто важливо зуміти підібрати для роботи найбільш талановиті, кваліфіковані та віддані справі кадри. Знову ж таки рядові чле.ни місцевої партійної організації можуть виявитися найкращими кандидатами для роботи у партійному або передвиборчому штабі. Бажано мати в своєму апараті тих людей, які вже широко відомі та популярні серед місцевого населення. Вони можуть підняти авторитет та престиж роботи місцевої політичної організації.

  Зв'язки з іншими організаціями. Керівник місцевої партійної організації також несе відповідальність за налагодження ділових стосунків організації з регіональними та місцевими керівниками. До обов'язків керівника також входить представлення політичної організації під час роботи з об'єднаннями громадян, державними службовцями, депутатами різних рівнів та у співпраці з іншими політичними партіями. Голова партійної організації повинен вміти робити точні й чіткі заяви для преси та інших ЗМІ, якщо у цьому виникає необхідність. Ефективність взаємовідносин з іншими партіями та організаціями насамперед вимагає розробки та затвердження принципів взаємостосунків між чле.нами в середині партії. Партійна організація повинна виробити і узгодити чітку генеральну лінію, перш ніж виступати з програмою перед виборцями.

  Фінансові питання. Керівник місцевої організації несе відповідальність й за матеріальний стан своєї партійної організації. Мається на увазі збирання коштів, отримання пожертв у вигляді речей, товарів, певних послуг, а той захист інтересів своєї організації при розподілі, нехай навіть незначних, матеріальних засобів між місцевими організаціями, що виділяють з фондів вищестоящої організації.

  Способи керівництва. Способи керівництва - це механізм в руках голови місцевої організації, які він може використати для виконання функціональних обов'язків та досягнення намічених цілей.

  Керівнику будь-якої організації буде неможливо особисто брати участь у виконані всіх завдань, що постають перед організацією. Саме тому до складу керівних та виконавчих органів необхідно підібрати надійних та відданих людей, які зажадали б нести відповідальність за певну ділянку роботи, стати координаторами дій та помічниками голови, взяти на себе зобов'язання відповідального за роботу з активістами, виборцями, працівниками виборчих комісій, органами виконавчої влади та місцевого самоуправління. Справа керівника вміло координувати діяльність цих людей:

 • постановка ясних і конкретних завдань та строків виконання;
 • спостереження за їх діяльністю та коригування їх дій у процесі виконання покладених на них обов'язків;
 • надання їм необхідної допомоги людьми та технічними засобами;
 • всебічний аналіз усіх аспектів їх діяльності та внесення необхідних змін.
 • У відповідності до статуту більшості партій місцеві організації самі визначають свою внутрішню структуру, а тому дуже важливо правильно сформувати структуру виконавчих органів та комісій.

  Комісії корисні при виконані широкомасштабних заходів. За способом утворення комісії розподіляються на постійні, тобто утворені на підставі діючих партійних статутів, та тимчасові, створені на підставі рішень керівних органів місцевої організації або голови для виконання конкретних короткострокових завдань. У будь-якому випадку основним критерієм роботи комісій є ефективність їх діяльності. Якщо, наприклад, комісія стає надмірно великою, чле.ни такої структури можуть забути про вихідну мету його утворення.

  Виконавчий комітет (секретаріат). Ця структура має складатися з рядових партійних активістів, котрі не обтяжені високими посадами в суспільстві і партії. Особлива користь від такої структури при розробці нових ідей, і визначення форм їх реалізації.

  Керівникам місцевих партійних організацій доводиться проводити найрізноманітніші мітинги та зібрання. При цьому треба завжди пам'ятати, що проведення таких акцій може як зміцнити репутацію керівника так і зашкодити їй.

  Серед порад по успішному проведенню зборів можна порекомендувати, ніколи не скликати збори без певної мети, коли не маєте чіткого уявлення, що бажається досягти, яку переслідується мета. Збори, що проводяться регулярно, незалежно від того чи є для цього підстави, можуть виявитися скучними і непродуктивними, оскільки втрачається і сам сенс проведення зборів, і стає заздалегідь зрозуміло, яке рішення має бути прийняте на них. Учасники таких зборів завжди залишаються розчарованими. Проводячи збори необхідно зосередити увагу на порядку денному, намагаючись зробити його конкретним, коротким і ніколи не відхиляйтеся від порядку денного під час обговорення питань. Розпочинатися збори повинні починатися і закінчуватися у точно визначений час.

  Додати коментар  Корисно? Сподобалося? - То поділіться!
  Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

   

  Розробка та підтримка

  порталу "Просвіти" Херсонщини

  Кількість

  Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
  1,628 статей;
  383 авторів.
  Хронологія

  1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)