Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Елінг. 2017-2018. Випуск 11-12
Микола Швидун. Стою на перехрестi
Вісник Таврійської фундації. Випуск 14
Микола Братан. День святого Миколая
Наталя Коломієць. Дорога до себе
Олег Олексюк. Доки живі. Тисячовесни

Літературознавство

У розділі зібрані літературознавчі статті, розвідки, наукові дослідження української літератури, творчості українських письменників.

Соборницькі ідеї Івана Франка
Літературознавство // Вісник Таврійської фундації. Вип. 14. — К.–Херсон: Просвіта, 2018. — С. 76-82.
Вплив Івана Франка на формування національної свідомости в Україні – одна з найважливіших особливостей його творчости. Щоб визначити розміри цього впливу й належно оцінити дороговкази поета – саме з погляду дозрівання української нації – треба не лише вникнути в час, коли жив і творив великий письменник, але й заглибитися в добу, що йому передувала.
Персоналії: 
Автобіографічність “Щоденників” Олеся Гончара
Літературознавство // Вісник Таврійської фундації. Вип. 14. — К.–Херсон: Просвіта, 2018. — С. 67-69.
Найрозкішніше буяння фантазії сходить на автобіографічних дріжджах.
24 лютого 1980, Олесь Гончар


Олеся Терентійовича Гончара (1918-1995) знаємо як Великого Українця, Всесвітнього інтелектуала, лауреата багатьох найпрестижніших премій і відзнак – міжнародних, всесоюзних і республіканських, Героя України, нашого колишнього справді народного депутата, який неодноразово обирався по Херсонському виборчому округу № 60 до Ради Національностей колишнього Союзу. Митець-громадянин добросовісно виконував свої депутатські обов’язки і гідно звітував про них виборцям не тільки словами, а й конкретними добрими справами.
Персоналії: 
Концепт “море” в художній інтерпретації Яра Славутича
Літературознавство // Вісник Таврійської фундації. Вип. 14. — К.–Херсон: Просвіта, 2018. — С. 57-66.
Д. Донцов у статті «Микола Хвильовий» стверджував, що характерною рисою українського пись-менства є специфічний «степовий менталітет»: «Чи то в Гоголя, чи то в автора «Марка Проклято-го», чи то в М. Рильського з його «Чумаками» – над усіма думками панував степ, як море над думками англійців – тих півпіратів, півбудівничих імперії» [1, c.657]. Яр Славутич належить до тих митців слова, у творчості яких ця риса особливо помітна, бо він – і за походженням, і за світовідчуттям – сутий степовик. Водночас його душа, одного з найкращих співців степу в українській літературі, завжди поривалася й до могутньої морської стихії. Навряд чи можна вбачати в цьому тільки романтичний потяг до незвичайного, екзотичного.
Персоналії: 
Постать Миколи Чернявського як просвітника й письменника в оцінках Володимира Кедровського та Яра Славутича
Літературознавство // Вісник Таврійської фундації. Вип. 14. — К.–Херсон: Просвіта, 2018. — С. 44-56.
Миколу Федоровича Чернявського (1868-1938) як визначного поета, прозаїка, драматурга, перекладача, публіциста, критика, видавця, педагога, громадського і культурного діяча широко поціновано в материковій Україні. Діячів діаспори теж цікавили здобутки митця й просвітника. Про нього ведуть мову в своїх публікаціях Володимир Кедровський, Софія Русова, Яр Славутич, Спиридон Черкасенко тощо. У їх розвідках, нарисах, рецензіях, спогадах ідеться про різні грані творчого обдарування М. Чернявського, особливості його літературної та просвітницької діяльності.
Поетика прози Івана Нечуя-Левицького
(на матеріалі творів “Микола Джеря” та “Київські прохачі”)
Літературознавство:(на матеріалі творів “Микола Джеря” та “Київські прохачі”) // Вісник Таврійської фундації. Вип. 14. — К.–Херсон: Просвіта, 2018. — С. 34-43.
Прозу І. Нечуя-Левицького досліджували як його сучасники Б. Грінченко, М. Драгоманов, С. Єфремов, О. Кониський, І. Франко, так і літературознавці наступних десятиліть О. Білецький, В. Власенко, Є. Кирилюк, М. Новицький, Н. Крутікова, Ю. Меженко, Р. Міщук, В. Погребенник, М. Походзіло, І. Приходько, С. Хаврусь, П. Хропко, А. Шамрай та ін. Доробок епіка є об’єктом дослідження і для критиків ХХІ століття (А. Амбіцька, А. Калинчук, Р. Мовчан, В. Погребенник, Н. Побірченко, Л. Ромащенко, І. Сивкова, М. Тарнавський та ін.). Ювілейні конференції, присвячені І. Нечуєві-Левицькому, свідчать про постійний інтерес до його постаті.
Мета нашої статті – проаналізувати поетику творів І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» та «Київські прохачі».

СторінкиКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)