педагогіка

Лідія Бондаренко. “Дай, Боже, нам усім так любити Україну...”

“Дай, Боже, нам усім так любити Україну...”
(сценарій позакласного заходу за життям і творчістю Олеся Гончара)

Бондаренко Л. “Дай, Боже, нам усім так любити Україну...”  // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Вип. 10. - К.-Херсон: Просвіта, 2015. - С.59-67.

 

 

Педагогіка і методика

 

Лідія Бондаренко

 

“Дай, Боже, нам усім так любити Україну...”

(сценарій позакласного заходу за життям і творчістю Олеся Гончара)

 

Вступне слово учителя. Дорогі учні, автор, про якого піде мова, Вам знайомий. Сьогодні ж з’ясуємо, наскільки добре Ви його знаєте. Для початку назвемо його ім’я, розгадавши таку літературну загадку:

Жанри: 

Персоналії: 

Н.Плакида. Метод проектів під час вивчення життя і творчості Дмитра Марковича

Дмитро Маркович
Метод проектів під час вивчення життя і творчості Дмитра Марковича
Плакида Н. Метод проектів під час вивчення життя і творчості Дмитра Марковича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 9. — К.–Херсон: Просвіта, 2013. — С. 44-47.

Педагогіка і методика

Ніна Плакида

Метод проектів під час вивчення життя і творчості Дмитра Марковича

На уроках літератури рідного краю учні Херсонщини, Полтавщини та Вінниччини знайомляться з життям та творчістю Дмитра Марковича. Ф.Білецький писав: “В особі Дмитра Марковича бачимо не байдужого обсерватора життя, а людину, яка жила одним життям з своїм народом, з його думками і прагненнями...” [2, с.7].
Варто зазначити, що творчість Дмитра Марковича — це велика й неосяжна тема для дослідження та уважного студіювання. Вона потребує чимало зусиль дослідників і значного часу для її багатоаспектного вивчення. Як зазначав сам письменник: “Жити треба для рідного краю, для людей” [16, с.5].

Жанри: 

Персоналії: 

О.Мірошниченко. Потенціал дитячих творів Дніпрової Чайки в розвитку літературознавчої компетентності студентів

Потенціал дитячих творів Дніпрової Чайки в розвитку літературознавчої компетентності студентів
Мірошниченко О. Потенціал дитячих творів Дніпрової Чайки в розвитку літературознавчої компетентності студентів // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 8. — К.–Херсон: Просвіта, 2012. — С. 134-138.
Важливою проблемою, яка потребує нагального вирішення в контексті вдосконалення літературознавчої підготовки майбутніх учителів української мови та літератури, є дослідження творчості маловідомих українських письменників. Їх високохудожні доробки довгий час знаходилися під забороною радянської цензури або ж подавалися в спотвореному вигляді залежно від панівної ідеології. Однією з таких постатей, чия спадщина актуалізується в умовах сьогодення, є Дніпрова Чайка.

Жанри: 

Персоналії: 

О.Хлань. Вивчення творчості Дніпрової Чайки на уроках літератури рідного краю

Вивчення творчості Дніпрової Чайки на уроках літератури рідного краю
(за сугестивною технологією)
О.Хлань. Вивчення творчості Дніпрової Чайки на уроках літератури рідного краю // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 8. — К.–Херсон: Просвіта, 2012. — С. 90-94.
Художня література ще в епоху античності була умовно поділена на три роди: епос, лірику, драму. У шкільній програмі вивчаються твори всіх трьох родів. Кожний літературний рід зумовлює, відповідно, свої прийоми викладання, бо має специфічні риси.
Так, наприклад, лірика потребує емоційного цілісного сприйняття, творчої уяви, розуміння перебігу почуттів і думок ліричного героя, уваги до образного висловлювання та мелодики.
Отже, визначення природи кожного роду художнього твору, що вивчається, є важливим чинником вибору вчителем методичної моделі уроку.
Емоційний фон уроку літератури рідного краю за текстами Дніпрової Чайки створюється не тільки естетичними, а й інтелектуальними емоціями. Останні найчастіше виражають радість пізнання.

Жанри: 

Персоналії: 

Л.Бондаренко. Компаративний аналіз на уроках літературного краєзнавства

Компаративний аналіз на уроках літературного краєзнавства
(на прикладі казок Дніпрової Чайки)
Бондаренко Л. Компаративний аналіз на уроках літературного краєзнавства: (на прикладі казок Дніпрової Чайки) // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 8. — К.–Херсон: Просвіта, 2012. — С. 85-89.

Педагогіка та методикаЛідія Бондаренко


Компаративний аналіз на уроках літературного краєзнавства

(на прикладі казок Дніпрової Чайки)

Уроки, присвячені вивченню доробку письменників рідного краю, давно посіли чільне місце в шкільному курсі української літератури. Як відзначає професор Ніла Волошина, “краєзнавчий матеріал являє собою невичерпну скарбницю, яка невидимими нитками органічно пов’язує викладання літератури з життям, з сучасністю, веде в сиву давнину віків, розкриває культурні цінності, нагромаджені нашим народом за попередні віки, відтворює перед учнями героїчні події в житті нашого народу” [2, с.137-138].

Жанри: 

Персоналії: 

Сторінки

Подписаться на RSS - педагогіка