Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Микола Василенко. Уламки імперії
Голос Батьківщини. Випуск 5
Молода муза. Випуск 2
Микола Василенко. Сердце - не камень
Микола Швидун. Ти до мене прийшла
Микола Швидун. Батьківська криниця

Антонич Б.-І.

Космогонічна поетика Б.-І.Антонича

Нетяга В. Космогонічна поетика Б.-І.Антонича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літ.-наук. зб.: Вип. 7. — К.–Херсон: Просвіта, 2010. — С. 28-31.

Космогонія, як сукупність уявлень про походження, структуру і розвиток світу, зароджується у сиву давнину і виявляється у такій формі людської творчості й свідомості, як міф. Космогонічні мотиви посідають чільне місце у доробку Б.-І. Антонича, зокрема у збірках «Три перстені» (1934), «Книга Лева» (1936), «Зелена Євангелія» (1938). Давнє українське язичництво в своєму лемківському варіанті переплітається у поета з біблійними уявленнями, що особливо яскраво можна простежити на рівні астральної символіки та мотивів землепоклоніння. Найважливіші риси його поетики — національне забарвлення астральної символіки та мотив рідної землі, в якій проростає «співний корінь» мистецтва.

Персоналії: 
Сюрреалістичні візії Богдана-Ігоря Антонича і Сальвадора Далі

Піндосова Т. Сюрреалістичні візії Богдана-Ігоря Антонича і Сальвадора Далі // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літ.-наук. зб.: Вип. 7. — К.–Херсон: Просвіта, 2010. — С. 22-26.

Сюрреалізм виник у Франції на рубежі 1910 – 1920-х рр. Він стає інтернаціональним рухом, що охоплює різні види мистецтва: літературу, живопис, скульптуру, театр, кіномистецтво. У статті розглянуто риси сюрреалістичної поетики Богдана-Ігоря Антонича і стильову манеру живописця — сюрреаліста Сальвадора Далі, схарактеризовано особливості творчості цих авангардистів.

Персоналії: 
Космологія у поетичному світі Богдана-Ігоря Антонича
До 100-річчя Богдана-Ігоря Антонича

Загороднюк В. Космологія у поетичному світі Богдана-Ігоря Антонича // Вісник Таврійської фундації: Вип. 6. — К.–Херсон: Просвіта, 2009. — С. 134-140.

Шлях пізнання поетом таємниць природи, творчої праці, свого внутрішнього світу, людських перипетій, глобальних космічних проблем був складним, інтелектуально насиченим. Поетично-художнє світосприймання і пояснення світобудови і людського життя у ній було в Богдана-Ігоря Антонича своєрідним, динамічним, суперечливим. Останнє пояснюється молодістю митця, часом навчання і пошуку істини, який для людини не закінчується ніколи. Але поет, хоч не повністю, зумів самореалізуватися, при умові, що Доля відпустила дуже мало часу.

Персоналії: 
Орієнтальний інтертекст поезій Богдана-Ігоря Антонича
Стамплевська І. Орієнтальний інтертекст поезій Богдана-Ігоря Антонича // Вісник Таврійської фундації: Вип. 6. — К.–Херсон: Просвіта, 2009. — С. 12-18.

Європейське сприйняття Сходу тривалий час було або зверхнім, або ворожим, але розвиток сходознавства сприяв подоланню стереотипів. Виникло поняття орієнталізму, яке за Е.Саїдом є “способом думки, що спирається на онтологічну та епістемологічну різницю, яка проводиться між Сходом і (в переважній більшості випадків) “Заходом” [2, c. 13]. У праці американського науковця зображуються крок за кроком “взаємопізнання” Заходу і Сходу.

Зацікавленість східною культурою в Україні була розпочата ще перекладачами Києво-Могилянської академії та продовжена письменниками і науковцями ХІХ–ХХ століття. Цей інтерес не згасає й нині – на порозі ХХІ сторіччя.

Персоналії: 
Мотивна структура сюрреалістичних творів Б.-І.Антонича

У літературознавстві мотивна структура визначається як тема ліричного твору або неподільна смислова одиниця. Роль і художньо-виражальні функції мотиву виявляються в структурі ліричного вірша, циклу, в групі типологічно споріднених текстів різних письменників [2, с. 481]. У ході нашого дослідження саме мотивна структура творів поета-сюрреаліста стане визначальною. А тому необхідно вказати, які мотиви є домінуючими, а які займають другорядні позиції. Виходячи з концептів сюрреалістичного письма, правильним буде визначити основний мотив поезії Б.-І. Антонича - мотив сновидінь.
Персоналії: 


Корисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)