Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Нариси з історії Бериславщини. Випуск 1
Молода муза. Випуск 2
Анатолій Анастасьєв. В чарівному світі дитинства
Голодомор 1932-1933 років на Бериславщині
Вивчення творчості Яра Славутича в школах Херсонщини
Вишиванка. Число 1

Шанава Л. Молодь України досліджує літераторів діаспори // Вісник Таврійської фундації: Вип. 6. — К.–Херсон: Просвіта, 2009. — С. 265-272.

Молодь України досліджує літераторів діаспори
14 травня 2009 року на базі Херсонського державного університету – в Інституті філології та журналістики – відбулася ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті”.
 
У роботі конференції, окрім представників Херсонського державного університету, взяли участь студенти з Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Донецького національного університету, Луганського університету ім. Т.Шевченка, Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, Тернопільського національного університету ім. В.Гнатюка.
 
Конференція розпочалася з відкриття пленарного засідання. З привітальним словом до учасників та гостей заходу звернулися проректор з наукової роботи ХДУ, кандидат педагогічних наук, професор Валентина Федяєва; доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології та журналістики ХДУ Володимир Олексенко; кандидат філологічних наук, доцент, завідувач лабораторії “Українська література в англомовному світі” Іван Немченко.
 
На пленарному засіданні після привітального слова були заслухані та обговорені доповіді учасників заходу, що піднімали питання, які на сучасному етапі розвитку української літератури актуальні не тільки на території нашої Батьківщини, а й за її межами, та вимагають нагальних відповідей, аналізу, роздумів щодо розвитку мистецтва слова у майбутньому. Прозвучали доповіді: “Переосмислення архетипних образів у казках Емми Андієвської” (Н.Маховик, студентка 5 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ Н.Чухонцева); “Протиставлення “правдоподібне-неправдоподібне” в романі В.Домонтовича “Дівчинка з ведмедиком” (Ю.Соломахіна, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Міфологема землі в поезіях Б.-І.Антонича та О.Олеся” (Т.Цепкало, магістрант кафедри українського літературознавства ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства ХДУ А.Демченко); “Жанр комедії у драматургії української діаспори першої половини ХХ століття: дискурсія конфліктів і характерів” (О.Семак, студентка філологічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; науковий керівник – доктор філологічних наук, директор Інституту філології ПНУ С.Хороб); “Жанрові особливості містерії Віри Вовк “Іконостас України” (М.Яблонський, студент 1 курсу філологічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, заступник декана філологічного факультету ВНУ О.Яблонська).
 
Загалом на ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті” працювали три секції.
Перша секція досліджувала “Поезію і драматургію українського зарубіжжя” під керівництвом завідувача кафедри українського літературознавства ХДУ, кандидата філологічних наук, доцента Алли Демченко та кандидата філологічних наук, доцента кафедри українського літературознавства ХДУ Галини Немченко. Було заслухано доповіді та повідомлення: “Амбівалентний образ України в творчості Є.Маланюка та В.Симоненка (І.Андрійовський, студент 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – старший викладач кафедри українського літературознавства ХДУ Т.Бахтіарова); “Олег Ольжич як поет-неоромантик” (А.Самойленко, студент 5 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Спроба типологічного зіставлення п’єс В.Винниченка (“Між двох сил”) та М.Куліша (“Патетична соната”)” (І.Мазунова, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – старший викладач кафедри українського літературознавства ХДУ Т.Бахтіарова); “Мотиви та образи лірики Т.Осьмачки” (К.Бутрій, студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ Г.Немченко); “Тема Крут у літературі України та діаспори” (В.Ільницька, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ Г.Немченко); “Символізм Олександра Олеся (на матеріалі драматичної поеми “По дорозі в казку”)” (Т.Коцегуб, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ Г.Немченко); “Мотиви та образи лірики Р.Купчинського” (С.Федоров, студент 5 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Спроба типологічного зіставлення поезії І.Драча та Б.Рубчака” (О.Юдіна, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – старший викладач кафедри українського літературознавства ХДУ Т.Бахтіарова); “Поетичні символи в ліриці М.Вороного (Т.Лісова, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – старший викладач кафедри українського літературознавства ХДУ Т.Бахтіарова); “Засоби гумору і сатири в комедії І.Багряного “Генерал” (М.Лясковська, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Флористична символіка у поезії Яра Славутича” (В.Коротєєва, студентка 3 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства ХДУ А.Демченко); “Міфологема води у поезії Яра Славутича” (Р.Прокопенко, студентка 3 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства ХДУ А.Демченко); “Образ води в драмі-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки та п’єсі “Над Дніпром” Олександра Олеся” (В.Нетяга, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – старший викладач кафедри українського літературознавства ХДУ Т.Бахтіарова); “Художні особливості інтимної лірики Олени Теліги та Ліни Костенко” (О.Федак, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – викладач кафедри українського літературознавства ХДУ М.Чорна); “Символіка природи у творчості Яра Славутича та Анатолія Кичинського” (Н.Сеничак, студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – викладач кафедри українського літературознавства ХДУ М.Чорна); “Поетичний світ Василя Барки” (О.Петренко, студентка 5 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “До вітражів духовності (на матеріалі повісті Віри Вовк “Вітражі”) (Ю.Григорчук, студентка 5 курсу Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; науковий керівник – доктор філологічних наук, директор Інституту філології ПНУ С.Хороб); “Феномен художнього профетизму в поезії Г.Мазуренко” (А.Саприкіна, студентка 5 курсу філологічного факультету Донецького національного університету; науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В.Просолова); “Князь дитячої літератури Роман Завадович: повернення в Україну” (І.Бойко, студентка 1 курсу факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики ТНПУ П.Гуцал); “Антигріховність як стан реальності (на матеріалі драми “Гріх” В.Винниченка)” (В.Пастушина, студент 3 курсу Інституту філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики ВДПУ В.Супрун); “Вистражданий патріотизм Євгена Маланюка” (В.Кордон, студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики ВДПУ В.Супрун); “Нью-йоркська група письменників” (О.Лямзіна, студентка 2 курсу факультету української філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор, декан факультету української філології ЛНУ Т.Пінчук); “Суперечлива постать української діаспори” (Н.Заходяченко, студентка 2 курсу факультету української філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор, декан факультету української філології ЛНУ Т.Пінчук); “Розмаїття інонаціональних мотивів у творчості Яра Славутича” (А.Ніколаєнко, студентка 5 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ Н.Чухонцева); “Міфологема дороги у поезії Євгена Маланюка” (О.Стратулат, студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – викладач кафедри українського літературознавства ХДУ М.Чорна); “Попіл імперій” Юрія Клена як художній літопис подій ХХ століття” (І.Дунаєва, студентка 3 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко).
Друга ж секція досліджувала художню прозу та літературну критику української діаспори. Керівниками виступили Василь Загороднюк – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики ХДУ та Іван Немченко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ. Було запропоновано такі доповіді та повідомлення: “Олесь Гончар про Івана Багряного” (А.Качан, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Екзистенційні мотиви у романах В.Підмогильного (“Місто”) та І.Багряного (“Людина біжить над прірвою”)” (А.Поліщук, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Тема другої світової війни у романах О.Гончара (“Людина і зброя”) та І.Багряного (“Людина біжить над прірвою”)” (В.Срібна, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – старший викладач кафедри українського літературознавства ХДУ В.Галаган); “Гоголівські традиції в творчості Т.Осьмачки: на матеріалі повісті “Старший боярин” (Л.Троян, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Елементи фантастики в творах М.Гоголя і Є.Маланюка” (В.Сіпко, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Діаспорна критика про поему І.Франка “Мойсей” (С.Ципіньо, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Образний світ новелістики І.Багряного та М.Хвильового” (Л.Шанава, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Образ раю в однойменному романі Василя Барки” (П.Генеральчук, магістрант кафедри українського літературознавства ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Комплекс герострата” в сучасному суспільстві: за романом Емми Андієвської “Герострати” (Н.Левченко, студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Автобіографізм у романі Івана Багряного “Сад Гетсиманський” (А.Басенко, студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; науковий керівник — асистент О.Колісник); “Ідейно-теоретичні погляди Винниченка на реальність розвитку України” (Я.Мальцева, студентка Інституту філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського); “Григорій Костюк у пошуках кращого світу” (О.Коновалова, студентка 2 курсу факультету української філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор, декан факультету української філології ЛНУ Т.Пінчук); “Модерністичність роману Василя Барки “Жовтий князь” (О.Плужник, студентка 4 курсу факультету української філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор, декан факультету української філології ЛНУ Т.Пінчук); “Еволюція літературно-критичних поглядів та розуміння творчої спадщини Василя Барки” (К.Оселедько, студентка 4 курсу факультету української філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор, декан факультету української філології ЛНУ Т.Пінчук); “Іван Багряний – небуденне явище в історії української прози” (О.Бальбус, студентка 2 курсу факультету української філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор, декан факультету української філології ЛНУ Т.Пінчук); “Постмодерністські та модерністські акценти у творчості Ніли Зборовської та Емми Андієвської” (І.Іващенко, студентка 5 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства А.Демченко); “Історія і легенда у романі Юрія Косача “Володарка Понтиди” (О.Анастюк, студент 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ, науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ Н.Чухонцева).
 
Останньою була робота третьої секції – “Література українського зарубіжжя: лінгвістичний та методичний аспекти”, яка проходила під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента кафедри українського літературознавства ХДУ Наталі Чухонцевої та кандидата педагогічних наук, доцента кафедри українського літературознавства ХДУ Лідії Бондаренко. Наводимо перелік виступів: “Вивчення життєвого шляху Івана Багряного з використанням інтерактивних технологій” (Ю.Гайдученко, студент 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко); “Фразеологічне багатство поезії Яра Славутича” (А.Клочкова, студентка 3 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ І.Немченко); “Вивчення творів української діаспорної прози в 11 класі загальноосвітньої школи” (Г.Куцолабська, студентка 5 курсу Інституту філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики філологічних дисциплін ВДПУ О.Куцевол); “Методика використання мемуарних джерел при вивченні життєпису і творчості письменників української діаспори” (Н.Сидорук, студентка 5 курсу Інституту філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики філологічних дисциплін ВДПУ О.Куцевол); “Слова з іншомовними афіксами в романі С.Горлача “Максим” (Т.Піндосова, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та соціолінгвістики Г.Гайдученко); “Ціна рідного слова (динамічний портрет Святослава Караванського)” (В.Мазур, студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; науковий керівник – асистент О.Колісник); “Вивчення роману Івана Багряного “Сад Гетсиманський” у контексті особистісно-зорієнтованого навчання” (Д.Агеєнко, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики ХДУ, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського літературознавства Л.Бондаренко).
 
На заключному пленарному засіданні було зазначено: роботу секцій можна кваліфікувати як високорезультативну та дійсно наукову. До розгляду кожної проблеми залучалась уся аудиторія. Щоразу після виступу доповідача ставились запитання, висловлювались полемічні думки, пропонувався сучасний погляд на “діаспорну” українську літературу. Приємно усвідомлювати той факт, що молоде покоління майбутніх філологів, журналістів дійсно переймається і серйозно досліджує питання “діаспорної” української літератури, що стосується прози, поезії, критики, лінгвістики, методики вивчення творів письменників зарубіжжя в навчальних закладах. Яскравим показником даного явища є вже третя поспіль Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті”.

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)