Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Іван Немченко. Квітка України
Микола Кабаків. Переяславська угода 1654 року
Микола Братан. Побите серце
Книга пам'яті: Голодомор 1932-33 у Чаплинському районі
Микола Василенко. Курай для пожежі
Олег Олексюк. Доки живі. Тисячовесни
Мовна палітра творчості "поета національного героїзму" Олега Ольжича

Зміст

Олег Ольжич - поет національного героїзму. Він жив у дуже складні для нашої держави часи і змушений був творити поза її межами в Празі, Кракові, Берліні. Тому його творчість, на жаль, багато років була невідомою в Україні. Дослідженням поетичного доробку О.Ольжича займалися Є.Маланюк, М.Мухін, У.Самчук, Яр Славутич, С.Єрмоленко. До його творчості зверталися Ю.Ковалів, В.Яременко, П.Іванишин та інші.

Діяльність людини-легенди не втрачає своєї актуальності протягом багатьох років. Доказом цього є наявність праць, де висвітлюється творчість письменника в цілому та окремі її аспекти. Серед них виділяються статті Олени Теліги "Сила через радість", Леоніда Череватенка "Я камінь з Божої пращі", Володимира Державина "Поетичне мистецтво Ольжича" та "Олег Ольжич - поет національного героїзму".

Олег Ольжич - чи не єдиний представник діаспори, що осягнув віршований епос та вніс в українську стилістику ХХ століття свій поетичний словник. Цей факт доводить, що особливої уваги потребує вивчення мови поета, як майстра, що не може залишатися в тіні й напівтіні. Тому об'єктом нашого дослідження стала творчість Олега Ольжича, а предметом - особливості його поетичної мови.

У своїх творах Ольжич утверджує художньо-естетичні мовні вартості, втілені в лексико-семантичних засобах виразності, що досягають афористичного звучання. Для його поезій характерні певні семантичні поля, утворені сукупністю контекстуальних синонімів. Це виявляється в таких особливостях художнього мовлення як:

· наявність лексем, що позначають явища природи та належать до одного синонімічного ряду (на світанні - зо дня - в надвечірніх годинах - вночі);

· загальні назви, що позначають єдині у своєму роді предмети (земля, небо, сонце);

· слова, що передають почуття або стан ліричного героя (зітхає, лежить, байдужий).

Поет щоразу звертається до конкретно-чуттєвих змістів, що стоять за поняттями граніт, камінь, криця, сталь, лезо. По-перше, через них він викликає в нашій уяві минулі віки, геологічні, археологічні образи століть, по-друге, вони вживаються для позначення індивідуально-авторського мовного світу, наприклад "Нам скоряться. Над все є вірна криця", "І крицеві холодні леза - душі" [6: 79].

У поезіях простежується чітке протиставлення ознак - динамічних (зміни невпинні, шелести та шуми, життя) та статичних (незмінна земля, спокій, смерть). Контрастують у текстах і абстрактні назви (горе - радість, праця - забави, зле - добре, мале - велике) .

Аналізуючи збірку "Рінь", неважко помітити, що найчастіше в ній звучать мотиви слов'янської праісторії, античної Греції, Риму, "золотого віку" людської доби. Тому в поезіях, об'єднаних мотивами національно-визвольних змагань, важливе місце займають назви зброї, реалій війни, наприклад: меч, ножі, списи, лук, кулемет, атака, порох, легіони, обози, щити, полки. Через такі образи розвивається традиційна для української літературної мови поетична універсалія "слово - зброя", зокрема "слово - меч".

Часто використовується у поезії Ольжича образ часу. Автор сприймає його як "ланцюг поколінь", як зміни цивілізацій, культур на Землі. Це явище розглядається з філософського погляду на життя: "О, невловимі, скам'янілі дні!", "Час біжить, час бринить, час сплива в вічність", "Колись нащадкам стане наш час - "час понурих воїн, варварських звичаїв"…" [6: 75].

Поруч з застарілими, рідковживаними словами, як-от молошний, брокати (вітри) автор використовує мовно-естетичні знаки національної культури:

Десь він іде, Коляда, десь ступає широко.
Прийде - і вкриють галявини радісні вруна,
Стане - і знов над борами, знов, як щороку
Гуси напнуть у блакиті незлічені струни [6: 67].

Як бачимо, Олег Ольжич перебував у полоні фольклорних традицій. Багато його рядків стали афористичними, як-от "Доба жорстока, як вовчиця".

Значне місце у мовній палітрі віршів належить образним епітетам, метафорам, які пов'язуються з попередніми означеннями. Є в його мові традиційні ріки, скелі, хмари, зірки:

А сьогодні вітер квилить мевою,
Горда скеля стогне, мов струна… [6: 68].

І над річки вогню і крові,
Над власне горло - дорогі
Нам очі тужно-ебенові
І руки юні і тугі [6: 69].

Таким чином, аналіз поетичної мови Олега Ольжича приводить нас до висновку, що його багата й надзвичайно розмаїта мовотворчість це не лише особливі звороти й улюблені слова-образи, а й сучасне, дуже емоційне й глибоко вольове мислення, втілене в довершені форми української літературної мови. Мова творів митця вносить в українську стилістику ХХ ст. свій поетичний словник, який яскраво засвідчує, що Олег Ольжич - людина-легенда, своєрідне і неповторне явище.

 

Література

1. Державин В. Ольжич - поет національного героїзму // Українське слово: Хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст..: У 3 кн. / Упоряд. В.Яременко, Є.Федоренко. - К., 1994. - Кн.2. - С.534-542.

2. Державин В. Поетичне мистецтво Ольжича// Українське слово: Хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст.: У 3 кн./ Упоряд. В.Яременко, Є.Федоренко.- К., 1994.- Кн.2. - С.578-599.

3. Жулинський М. Слово і доля. - К., 2002. - 640 с.

4. Листок з вирію. Поезія української діаспори. - К.,2001. - С.281-287.

5. Немченко Г., Немченко І. Вежі духовності: Посібник з літератури української діаспори. - Херсон, 2000. - 252 с.

6. Ольжич О. Незнаному воякові. - К., 1994. - 432 с.

7. Солод Ю. Лицар української державності (Життя і поезія О.Ольжича) // Українська мова і література. - 2000. - 21 червня. - С.4-8.

 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 

Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 125 книг;
1,628 статей;
383 авторів.
Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)