Видання херсонської філії видавництва "Просвіта":

Микола Братан. І краса, і держава
В.Плаксєєв, В.Кулик. А стежечка біжить від літа
Вісник Таврійської фундації. Випуск 14
Олег Лиховид. Політичний компас виборця
Йосип Файчак. Світ вирує
Голос Батьківщини. Випуск 5
Особливості вивчення творчості Миколи Чернявського у старшій школі

Зміст

Творчість М.Чернявського, самобутній талант якого високо оцінювали І.Франко та С.Єфремов, може стати дійсно дійовим засобом поглиблення знань з літератури і розвитку пізнавальних інтересів у школярів, важливим знаряддям формування їх національної самосвідомості.

На жаль, знайомство із художнім надбанням цього обдарованого українського митця не передбачене варіантами програм з української літератури для шкільних закладів. Та вчителі Херсонщини можуть ліквідувати цей недолік на уроках з літературного краєзнавства, бо понад три десятиліття життєвого і творчого шляху Миколи Чернявського пов'язані з Херсоном.

У процесі вивчення розділу "Література рідного краю" перед словесниками стоїть досить складне завдання - розглянути художній доробок письменників, життя і творчість яких пов'язані з певною місцевістю, не окремо, а в єдиному контексті розвитку української літератури як ланки світового письменства. Виконання цього завдання ускладнюється тим, що часто бракує монографій, посібників, у яких би подавалися матеріали про спадщину письменників рідного краю. Тому доцільно залучати учнів до ужинку Миколи Чернявського поступово.

Знайомство з постаттю цього художника слова можна розпочати під час вивчення творчості Тараса Шевченка у 9 класі, запропонувавши школярам для аналізу поезію Миколи Чернявського "Шевченко" (1889) на підсумковому уроці. У вірші поет висловлює власне розуміння особистості Кобзаря як пророка України. Важливо, щоб під час розмови учні усвідомили, що Микола Чернявський бачить витоки величі Тараса Шевченка у життєздатності української нації, виразником якої він став:

Він освітив сльозу криваву,
Що наші предки пролили
За рідний край, за рідну славу.
Її він вирив з-під землі,
Підніс - і сяє перед нами
Вона безсмертними огнями [1: 89].

Тільки після короткої бесіди за змістом вірша вчитель подає деякі відомості про життєвий і творчий шлях Миколи Чернявського, який став жертвою сталінських репресій 20-30-х років.

У 9 класі на уроках світової літератури вивчається творчість Вільяма Шекспіра, геніальне обдарування якого оспівує Микола Чернявський в однойменному сонеті:

Він цар її (поезії - Л.Б.). Її проміння
Крізь тьму віків він пробачав,
І сяйвом власного горіння
І мертвим він життя давав [1: 140].

Багатим матеріалом для роздумів учнів з приводу впливу В.Шекспіра на розвиток світової літератури можуть стати такі рядки:

Блажен, хто в нього научався
В глибини серця заглядать
І світ із пітьми викликать,
Блажен і той, хто упивався
Його творінням і не гнався
У нього слави переймать [1: 140].

Ім'я Миколи Чернявського як перекладача творів світової класики учитель може принагідно згадати при вивченні художньої спадщини Й.В.Гете ("Міньйона"), В.Гюго ("Маргаритка"), А.Міцкевича ("Понад обширом водяним чистим"), Г.Гейне ("В небі звіку непорушно", "Підвівши голівоньку з річки...", "На чужині" та ін.). Своєю перекладацькою діяльністю Микола Чернявський не лише наближав надбання світового письменства до українського читача, а й зробив свій внесок у переклад як потужний чинник утвердження національної культури, як свідчення її повновартісності серед інших культур.

У 10 класі можна використати вірш Миколи Чернявського "Три брати" з посвятою "Іванові, Миколі та Панасові Тобілевичам" під час вивчення творчості І.К.Карпенка-Карого, з яким поет був знайомий особисто. Творчість видатного українського драматурга Микола Чернявський високо оцінював у спогаді-роздумі "Чорноземна сила" (1919). У поезії ж цікавою буде для старшокласників оцінка акторського таланту письменника:

Карпенко-Карий - чарівник,
Що вабить нас своєю грою,
Що і митців навча порою,
Веде їх в творчості тайник... [1: 243]

У такий спосіб словесник може поступово знайомити учнів з іменем Миколи Чернявського, з його багатогранною спадщиною.

Для глибшого розуміння школярами творчого здобутку цього митця пропонуємо виділити принаймні дві години навчального часу з літератури рідного краю у 10 класі. Найдоцільнішим буде розгляд цього матеріалу на завершення вивчення літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ століть, бо творча діяльність Миколи Чернявського не лише припадає на цей період: у бурхливих суспільних та літературних подіях цього часу - ключ до розуміння його неповторного мистецького стилю.

Очевидно, найефективнішою на першому уроці може бути оглядова лекція, під час якої словесник ознайомить старшокласників з життєвим і творчим шляхом поета. Важливо, щоб під час цієї розповіді якомога більше звучало слово письменника.

Другий урок присвячується аналізу поезій Миколи Чернявського, в яких розкривається багатогранність його ліричного таланту: "Я дум своїх не віддавав...", "Знавці мистецтва, Соломони...", "В глуху добу прийшлось нам жити...", "В забутій пристані", "Ти не загинеш, Україно...", "Богданова слава". Учитель може самостійно вибрати твори для розгляду в залежності від рівня підготовки учнів.

Розпочати цей урок можна з читання напам'ять віршів поета словесником та заздалегідь підготовленими учнями. Це допоможе створити в класі необхідну атмосферу, налаштувати школярів на сприйняття емоційного, інтелектуального, образного світу поезії М.Чернявського. Найважливіші ж для розуміння теми ліричні твори треба проаналізувати монографічно.

Опрацьовувати поезії слід з використанням різних підходів: роздумів учнів над текстом після прочитання, прослуховування поезії з використанням її ритму та інтонації, розгляду композиції, звернення до позатекстових зв'язків, розгляд авторської позиції, визначення жанру, виявлення літературної традиції, зіставлення з поезіями цього ж автора чи з творами інших поетів та ін.

У процесі аналізу вірша "Степ і степ, один без краю" (1896) пропонуємо використати таку систему запитань і завдань:

- Яким настроєм пройнята поезія?

- Визначте її жанровий різновид.

- Які звукові й живописні образи постають із прочитаного твору? Яку музику Ви чуєте? Які кольори бачите?

- Який образний вислів Ви вважаєте найяскравішим? Чому? Передайте настрій, створений ним.

- Які контрастні образи, картини присутні у вірші? Що автор хоче ними сказати?

- Які думки і почуття викликала у Вас поезія?

- Визначте особливості віршування твору.

Робота учнів над цими запитаннями і завданнями сприятиме розвиткові здатності уважно читати ліричні твори, формуванню вміння бачити красу навколишнього світу.

Створити відповідний настрій на уроці, допомогти глибше відчути красу поетичного слова вчителеві допоможуть музика та живопис.

Такий підхід до вивчення творчої спадщини Миколи Чернявського сприятиме естетичному розвитку учнів, виробленню навичок самостійного мислення, вміння давати будь-яким життєвим чи літературним явищам власну обґрунтовану оцінку.

 

Література

1. Чернявський М. Твори: У 2 т. - К.: Дніпро, 1966. - Т.1. - 514 с.

 

Додати коментарКорисно? Сподобалося? - То поділіться!
Цим Ви допоможете своїм друзям, культурі України та нашому сайту. Дякуємо!

 
Розробка та підтримка

порталу "Просвіти" Херсонщини

Кількість

Наразі на сайті "Просвіта" Херсонщини розміщено 127 книг;
1,631 статей;
383 авторів.

Сайт Просвіта Херсонщини розміщений на хостингу

hyperhost.ua

ВАЖЛИВО!

Оригінальні тексти! Захищено!
Угода про дотримання авторських та інтелектуальних прав

Пишіть реферати та курсові.

При передруці посилання залишайте на місцях!

Хронологія

1654 (8) 1917 (6) 1918-1921 (6) 1929 (5) 1932-1933 (67) 1941 (4) 2014-2015 (10) XIX ст. (10)